Under senaste tiden har sydeuropa och framförallt Cypern stått i fokus i eurokrisen. Banksektorn i Cypern är hart pressad och förslag om att beskatta banksparande väckte massiva protester. Av Nicolai Chamizo, Nordic Partners
Istället har man nu enats om en rekonstruktion av banksektorn, en lösning som skyddar mindre sparare men istället slår hårdare mot sparare med ett större kapital.
Cypern blev det fjärde landet som beviljades nödlån från EU och IMF för att undvika en finansiell kollaps. För att nödlånet om 10 miljarder euro skulle betalas ut krävde de internationella långivarna att den nationella banksektorn skulle bidra med kapital och man föreslog initialt att detta skulle finansieras genom en skatt på banksparande. Detta skapade en stor oro på de finansiella marknaderna och spekulationer startades om att detta tillvägagångssätt kanske även skulle appliceras på övriga sydeuropeiska länderna. Resultatet av detta blev att de spanska långa räntorna steg och spanska börsen rekylerade ner kraftigt.
När Eu och IMF förslag presenterades så uppstod kraftiga protester på gatorna och förslaget röstades inom kort ner i cypriotiska parlamentet. Sedan samma dag som ECB hotat att stoppa alla kapitalflöden till Cypern enades man till slut om en lösning som innebär rekonstruktion respektive avveckling av landets två största banker. Samtidigt läggs Cyperns näst största bank, Laiki bank ner helt och bankens tillgångar delas upp i bra och dåliga tillgångar. Säkra tillgångar och bankkonton på under 100 000 euro kommer att inkorporeras i Bank of Cyprus.
Sedan kommer alla osäkra lån och bankkonton på över 100 000 euro att avvecklas samt att Bank of Cyprus som är landets största bank kommer att rekonstrueras. Överenskommelsen innebär att det främst är ägarna samt sparare med insättningar på över 100 000 euro i de här två bankerna som drabbas av nedskrivningar av sina tillgångar och sparare med upp till 100 000 euro på sina konton skyddas från förluster.
Varför förslaget om att beskatta alla sparare ändå diskuterades så pass länge sägs vara för att ville lugna ner utländska investerare med större konton på Cypern. Cypriotiska banker har en stor andel utländska sparare och det har funnits en rädsla för att omstrukturering av banksektorn ska skrämma iväg utländskt kapital och förvärra situationen ytterligare. Överenskommelsen mottogs mycket riktigt negativt av bland annat Ryssland som står för en stor del av det utländska kapitalet. Överlag mottogs dock överenskommelsen positivt. Cypern står för en mycket liten del av EMU och oron för att landet skulle tvingas lämna eurosamarbetet har främst varit psykologiskt. Om ett land överger den gemensamma valutan ökar oron för att fler ska följa efter. Att ECB:s ledare kom överens med Cypern är gott tecken vilket visar att man håller fast vid sina tidigare uttalade där man annonserat att man kommer att göra vad som krävs för att rädda den gemensamma valutan.