Det har skett en ganska häftig utveckling hos Svenska Skolan i Marbella de senaste åren. Mycket har hänt sedan Annika Scharnke tog över som rektor 2011 med flytt till underbara, större lokaler med egen pool och trädgård och mer än fördubblat elevantal. Och skolan fortsätter att växa så det knakar inför nästa termin med utbyggnad av 700 m2 i suterrängplan där bl a förskolan får helt egna, ostörda utrymmen. Här blir också plats för gympasal, personal utrymmen, skolsköterska m.m.

På förskolan för 3 – 5åringar finns därmed lediga platser inför hösten och vad som gäller är att barnet fyllt 3 år. Det är en härlig stämning på skolan där alla känner alla. En lärare är heller inte låst till en klass, utan kan flyttas runt om det behövs.

Annika menar att det känns bra att arbeta på det viset eftersom barnen får olika influenser och stimulans av olika lärare. Detta gäller inte för förskolebarnen där man måste vara lite mer försiktig med de allra
minsta som behöver känna mer trygghet.

Utbyggnaden öppnar också för fler möjligheter vad gäller kompletterande svenska. Tidigare har denna undervisning bedrivits på lördagar men nu finns även möjligheter för eftermiddagar och kvällsgrupper beroende på efterfrågan. Det krävs grupper om minst 5 och max 8. Större grupper vill vi inte ha, menar Annika, eftersom det handlar om kvalité på inlärning. Undervisning i kompletterande svenska finns fr 6 år men även för vuxna, föreningar och företag, t ex mäklare.

Vill ni veta mer om Svenska Skolan Marbella kan ni kontakta Annika, bäst på mail till rektor@svenskaskolanmarbella.com