Den nya spanska regeringen håller på att genomföra en handlingskraftig och djärv satsning för att modernisera landet i övertygelse om att stimuleringen till det privata initiativet, hjälpen till den företagsamme, till små och medelstora företag, ska underlätta tillkomsten av nya företag. I och med detta ska landet kunna bli mer konkurrenskraftigt, vilket i sin tur är en garanti för att det skapas fler arbetstillfällen. Av Tomás Fernández García, Abogado
I denna satsning får den nya lagen ”Ley de Impulso de la Actividad Comercial”, som kommer att godkännas inom kort, en särskild betydelse för att stimulera den kommersiella aktiviteten.
Denna nya lag avskaffar nödvändigheten av öppningstillstånd för de affärsrörelser och företag vars yta ej överskrider 300 kvadratmeter. Affärer och företag såsom möbelaffärer, apotek, elektronikaffärer, bilverkstäder, postorderföretag, affärsrörelser utan fasta affärslokaler (marknader, ambulerande marknader) och många andra, kommer inte att behöva öppningstillstånd.
Vad kommer man då behöva göra för att kunna öppna en affärsrörelse? Ganska enkelt. Ägaren behöver:

a) lämna in en declaración responsable, genom vilken denne förbinder sig att respektera de urbanistiska och miljömässiga lagarna.
b) lämna in ett tekniskt projekt som skrivits under av en arkitekt.
c) betala öppningsavgifterna.

Om man måste genomföra bygg- eller renoveringsarbete, ska man ansöka om motsvarande byggnadslov, som i de flesta fall skulle handla om ett mindre byggnadstillstånd, licencia menor och som är enkelt att erhålla.

Dessa nya åtgärder är endast tänkta för ”PYMES” (pequeñas y medianas empresas), benämningen för små och medelstora företag i Spanien, det vill säga, företag som anställer färre än 250 personer och som har en omsättning på mindre än 50 miljoner Euros.
Vi står utan tvekan inför en förändring av stor betydelse som kommer att göra slut på ett av problemen som har påverkat Spanien, ”det byrokratiska problemet”, som nu går över till den privata initiativtagarens ansvar.

Annons

Därför blir svaret på frågan om det blir möjligt att kunna öppna en affärsverksamhet utan att behöva ansöka om öppningstillstånd, ett klart och tydligt JA.

Fråga advokaten
Denna text är skriven av advokat Tomás Fernández García, abogado på IURA Despacho Jurídico S.L.P. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336.