Funderar du på att flytta utomlands? Just Spanien är en vanligt förekommande destination för oss svenskar. En tilltalande kultur tillsammans med det varma klimatet är två uppskattade fördelar.

När du flyttar utomlands tillkommer mycket nytt för dig att tänka på, särskilt för dig som flyttar av arbetsskäl. En av dina viktigaste förmåner i arbetslivet är din pension. Därför är det viktigt att vara medveten om hur den påverkas när du arbetar utomlands.

Tjänstepension – en avgörande del av din framtida inkomst
Allmän pension, tjänstepension och eget sparande – din pension består allt som oftast av tre delar. Den allmänna pensionen är vanligtvis den största. Men utan en bra tjänstepension blir den framtida lönen ofta inte hållbar, samtidigt som du kan gå miste om andra viktiga försäkringar.

Pensure är ett av de pensionsbolag som vill ge svenskarna möjlighet till ett gott liv även efter arbetslivet. De olika bolagen erbjuder olika villkor och det är därför viktigt att välja ett som passar just din situation. Du vill se över fondavgifter och försäkringsavgifter samt säkerställa att administrationen är enkel.

På Pensure.se kan du läsa om hur deras tjänstepension ger dina pengar möjlighet att växa. Du kan även göra en jämförelse av avkastningen för olika tjänstepensioner – för att sedan välja eller byta till den som passar dig bäst.

Så fungerar pensionssparande vid arbete utomlands
Den allmänna pensionen baseras på dina skatteinbetalningar. Arbetar du utanför Sverige, och din arbetsgivare därav inte betalar in sociala avgifter i Sverige, tjänar du inte in till den allmänna pensionen.

För tjänstepension gäller andra regler. Cirka 9 av 10 svenskar har tjänstepension, detta enligt statistik från Pensionsmyndigheten. Frågan om denna del av pensionen är därför något som berör många, inte minst den som väljer att jobba utomlands. För att avgöra om du får behålla din svenska tjänstepension väger man i huvudsak in tre frågor.

  • Vilken anställningsform gäller?
  • Ska du arbeta i ett land inom eller utanför EU/EES?
  • Hur länge ska du arbeta utomlands?

Detta gäller i ditt fall
Vilken anställningsform du omfattas av utgör grunden för hur ditt pensionssparande fortgår. Det finns tre typer av anställningsformer:

  • Utsänd – anställd av din svenska arbetsgivare
  • Dubbelanställd – tjänstledig från din svenska arbetsgivare för att arbeta på ett utländskt bolag inom samma koncern
  • Lokalt anställd – anställd av utländsk arbetsgivare

Utsänd
Om du är utsänd och ska arbeta inom ett EU/EES land, så som Spanien, beror ditt pensionssparande på om du ska arbeta utomlands i upp till eller längre än 24 månader. Arbetar du i annat land i 24 månader eller mindre gäller ofta din tjänstepension som vanligt. Om vistelsen överstiger 24 månader skrivs du ut ur svensk allmän försäkring, men kan ansöka om dispens.

Dubbelanställd
Är du dubbelanställd i Sverige och ett annat land inom EU/EES skrivs du ut ur svensk allmän försäkring. I dessa fall kan din arbetsgivare teckna en kompletterande försäkring som ger dig förstärkt skydd.

Lokalt anställd
Den som är lokalt anställd skrivs även denne ut ur svensk allmän försäkring och tjänar därför inte in till svensk pension.

Maximera din framtida inkomst
Glöm inte bort att det egna sparandet alltid är viktigt för en så hög pension som möjligt. Om din anställning inte ger dig pension i Sverige är denna del extra viktigt. Men kom ihåg: för en så bra pension som möjligt krävs samtliga tre delar av pensionen.