Hej! Jag har sett en annons på en befintlig restaurangrörelse till salu i Marbella, som vi skulle vara intresserade av att köpa. Jag och min hustru tänkte driva verksamheten tillsammans. Vad ska vi tänka på vad gäller köpet? Av Jessica Kamph

Svar: Oavsett vilken typ av rörelse man ska köpa; restaurangrörelse, hårsalong, fastighetsbolag osv, finns det vissa generella hållpunkter att tänka på.

Först måste ni ta reda på vad som ingår i affären: Köper ni endast själva verksamheten (s.k. traspaso) eller ett bolag? Ska ni ta över befintligt hyresavtal, befintliga inventarier, anställda i bolaget etc.?

Det finns i Spanien, precis som i Sverige, ett flertal olika bolagsformer, vilka vi inte skall gå närmare in på här. De vanligaste bolagsformerna är autónomo (ung. enskild firma) eller sociedad limitada (motsvarar ungefär ett svensk aktiebolag). Att bilda ett bolag kan vara lite mer omständligt än i Sverige, framförallt tar det längre tid, bl.a. måste alla handlingar undertecknas inför notarius publicus och sedan registreras hos Registro Mercantil (ung. Bolagsverket). Alla handlingar är givetvis på spanska.

Om man ska köpa ett redan befintligt bolag, är det bl.a. viktigt att kontrollera bolagets räkenskaper, vilka tillgångar och skulder som finns bokförda, att bolaget uppfyllt alla sina skyldigheter hos myndigheterna, att verksamheten innehar alla tillstånd som krävs och om det finns befintliga avtal som förpliktigar bolaget för framtiden.

Transaktionen vid köp av aktier eller andelar i ett spanskt bolag måste ske inför notarius publicus och uppfylla de formkrav som krävs enligt spansk rätt. Dessutom måste administrador (ställföreträdaren), d.v.s. den som representerar och har rätt att teckna firman, ändras. Detta måste också ske inför notarius publicus och sedan registreras hos Registro Mercantil. Som vid alla andra transaktioner i Spanien måste man inneha ett s.k. NIE-nummer. Registrering måste också ske hos spanska försäkringskassan för att kunna ta ut lön och ev. registrering av övriga anställda.

Sammanfattningsvis så är det en hel del frågor som behöver utredas innan ni kan besluta om verksamheten ni sett är rätt för er. Det är alltid att rekommendera att kontakta en advokat eller rådgivare för att göra en komplett analys av er situation innan ni går vidare med köpet.

Vi på Advokatfirman Göran Rise innehar kompetens både inom svensk och spansk juridik och kan hjälpa er genom hela processen på ert eget språk. Detta är självklart en extra trygghet när man som svensk vill etablera sig i Spanien.