Hej! Vi är ett gäng grabbar från Göteborg som har hyrt ett hus utanför Marbella en vecka i sommar. Förmodligen kommer vi att gå ut och festa en hel del och vi funderar på att ta hyrbilen till klubbarna. Vad vi hört är det mindre strikt att köra bil i Spanien än i Sverige efter att man druckit alkohol. Stämmer detta? Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Oavsett i vilket land Du befinner Dig vill vi avråda från att Du kör bil efter att Du druckit alkohol.
Gränsen för rattfylleri i Sverige är 0,1 mg alkohol/liter i utandningsluften, grovt brott är 0,50 mg alkohol/liter i utandningsluften. I Spanien är gränsen för rattfylleri 0,25 mg alkohol/liter i utandningsluften och grovt brott är 0,60mg alkohol/liter i utandningsluften – något förenklat.

Precis som i övriga EU-länder är det tillåtet för Dig att köra bil i Spanien med Ditt svenska körkort och Du måste följa de lokala trafikreglerna. Bryter Du mot de lokala reglerna kan detta få konsekvenser även i Sverige.

Om Du skulle lämna positivt resultat i en alkoholkontroll i Spanien och göra Dig skyldig till rattfylleri är straffet böter, förbud mot att köra bil i Spanien och eventuellt fängelse. Du riskerar dessutom ett omfattande skadestånd om det sker en olycka då försäkringen inte täcker skadorna när Du kört rattfull.

Annons

Har Du ett svenskt körkort kan inte spansk myndighet besluta om att det skall dras in. De kan däremot förbjuda Dig från att köra bil i Spanien under viss tid och skulle Du bryta mot ett sådant förbud kan straffet bli betydligt högre. Behörig myndighet att dra in Ditt svenska körkort är den myndighet som utfärdat det, det vill säga Transportstyrelsen.

Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att Du gjort Dig skyldig till rattfylleri – oavsett land – återkallar de körkortet, beroende på utfallet av lämnat alkoholtest. Transportstyrelsen tar i det fallet ingen hänsyn till att myndigheterna i landet där brottet begåtts endast drar in körkortet under en kortare tid. Ett lindrigare straff i Spanien kan i själva verket leda till att Transportstyrelsen återkallar Ditt körkort i Sverige, vilket innebär att Du måste göra om alla körkortsprover och dessutom erhålla nytt körkortstillstånd. Det senare brukar även kombineras med spärrtid.

Vår erfarenhet är att utbytet av information gällande trafikrelaterad brottslighet mellan EU:s medlemsländer fungerar med varierande kvalitet i dagsläget och att inte särskilt mycket information om trafikbrott begångna i Spanien nått Sverige, hittills. Detta håller på att radikalt förändras, då EU:s medlemsstater för närvarande driftsätter en gemensam databas för att underlätta utbytet av information gällande trafikrelaterad brottslighet.

Förutom risken Du utsätter Dig själv och andra för om Du kör rattfull i Spanien under Din semester kan de till synes låga straffen i Spanien medföra allvarliga konsekvenser hemma i Sverige.