Hej! Vi är ett svenskt par som nyligen har köpt en semesterbostad på Solkusten. Av vänner och bekanta har vi hört att vi i samband med detta bör upprätta ett testamente. Är detta något ni kan hjälpa oss med? Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Hej! Givetvis kan vi hjälpa Er med detta. I samband med ett köp av bostad i utlandet bör man gå igenom de familjerättsliga konsekvenserna av köpet och göra en översyn av sitt testamente. Detta gäller oavsett om Ni är gifta eller sambo.

Som svenska medborgare behöver Ni inte upprätta ett spanskt testamente. Ett testamente som upprättats i enlighet med svenska formkrav är fullt giltigt i Spanien. Givetvis kan testamentet upprättas på plats i Spanien.

Det är svensk lag som anger hur arvet efter svenska medborgare skall skiftas. Av den anledningen är det mycket viktigt att den som biträder vid upprättandet av testamentet och står för den juridiska rådgivningen är mycket kunnig inom svensk familjerätt.

Det är även viktigt att vara kunnig om de spanska förhållan-dena, bland annat eftersom Spanien uttar arvsskatt på egendom belägen i Spanien.

Ett svenskt testamente behöver inte registreras och det är inte nödvändigt att det upprättas på spanska. Översättning av testamentet ombesörjs lämpligen när det skall användas.

I själva verket är det en fördel om testamentet är upprättat på svenska, eftersom det är svensk rätt som avgör hur testamentet skall tolkas och det är viktigt att begreppen och formuleringarna är korrekta.

Ni är mycket välkomna att kontakta oss för att gå igenom Er situation och upprätta ett testamente som fyller Era syften.