Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Hur är det med viljan att ändra på skattereglerna?

Annons - Svenska magasinet

Hur är det med viljan att ändra på skattereglerna?

2009-10-08

SINK-klubben har hittat ett ypperligt verktyg att bearbeta svenska politiker med. Enligt klubbens företrädare står det klart att Sverige bryter mot OECD:s anvisningar om innehållet i mellanstatliga dubbelbeskattningsavtal, det vill säga att pensionärer endast ska beskattas i hemvistlandet. Klubben vill också anmäla Sverige för diskriminering till Europeiska Unionen (EG-domstolen?). Detta är också bra. Men när klubben dessutom tar på sig ett arbete som går ut på att intressera spanska politiker att intervenera i en intern svensk skattefråga är jag rädd att det blir en övermäktig uppgift.


Skicka till en vän

Sedan förre finansministern Pär Nuder (s) fått klart för sig det elementära, nämligen att våra krav gäller total skattefrihet i Sverige, besvarade han mina frågor utan att över huvud taget beröra dubbelbeskattningsavtalet. Som framgår av brevet på Svenska Magasinets hemsida under fliken ”Debatt” (juni 2009) får man till hans fördel konstatera att han inte glider undan frågeställningen, även om han försvarar SINK-skatten med förklaringen att det är fråga om en uppskjuten skatt.

Nuvarande regering undviker däremot taktiskt att ta en klar otvetydig ställning. Det är mig en gåta att dess bild av problemet fortfarande är som vore det bara en fråga om omaket att ligga ute med pengar innan Sverige återbetalar den spanska skatten. Om man ger oss skattefrihet så faller ju det omaket automatiskt bort! Oviljan att diskutera huvudproblemet kan antagligen bestå i en av följande två orsaker: 

1. Okunskap om vad som är vårt huvudproblem,. delvis beroende på att vi varit otydliga i vårt budskap och inte konsekvent hållit oss till huvudproblemet (SINK-skatten), utan väl så ofta beskrivit följdproblemet (väntan på återbetalning).

2. Regeringen förstår vad som är vårt huvudproblem, men är inte beredd ge oss skattefrihet. Genom att hänvisa till att man inte lyckas få till stånd omförhandling av avtalet slipper man vara tydlig om denna sin ovilja och talar hellre med beklagande sympati om följdproblemet.

Men måste verkligen dubbelbeskattningsavtalet omförhandlas? Det förefaller inte alls vara fallet om man läser det som är så centralt att det utgör inledningstext till dubbelbeskattningsavtalets bilaga 2 (s 37), som är anvisningar till avtalet. Jag citerar: ”Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgöres i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet icke föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrives i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse”.

Regeringen kan alltså välja väg. Med lite god vilja kan man med stöd av de första två meningarna ovan gå till riksdagen med ett förslag om ändring av Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.  I exemplet Frankrike har man visserligen valt motsatt väg, dvs skrivit ett i sammanhanget unikt avtal om inskränkning av den skattskyldighet som normalt föreskrivs i Sverige, varvid avtalet enligt tredje meningen ovan tar över. Men om nu oviljan till omförhandling verkligen finns hos enbart den ena parten (Spanien), så återstår ju att agera ensidigt på hemmaplan, förändra författningstexten och införa ett nytt undantag i den. Å andra sidan har jag svårt att tänka mig att spanjorerna i efterhand skulle motsätta sig en redaktionell ändring i avtalet pga en svensk författningsändring. Det har ju också den fördelen att man inte behöver ta upp diskussioner om alla andra områden som förekommer i avtalet. Uppdaterande ändringar av detta slag hör till vanligheterna i alla författnings- och avtalstexter. Så upp till bevis nu Fredrik Reinfeldt, om du verkligen vill tillmötesgå oss!

Ytterligare en sak vill jag beröra. SINK-skatten slår djupt ojämlikt mot olika individer. Den är inte progressiv som den spanska skatt vi betalar. Det absurda med den svenska SINK-skatten är att den inte ens är neutral utan regressiv, dvs ju mindre pension du har desto mera skatt får du betala efter avräkning av den spanska skatten och ju högre pension du har desto mindre skatt betalar du. Har du riktigt hög pension kan du helt slippa ifrån svensk skatt, eftersom den progressiva spanska skatten överskridit 25 %. Särskilt drabbade blir kvinnor som hemarbetat eller jobbat deltid i sådan grad att pensionen inte överskrider mininivån för spansk beskattning. Det är häftigt att betala skatt tycker en känd Mona. Hur häftigt tycker dessa kvinnor det är att betala 25 % skatt utan att belasta Sverige det minsta? Om de däremot stannat i Sverige och utnyttjat välfärden där hade de sannolikt betalat lägre skatt (progressiv svensk kommunalskatt).

Men hoppsan, där tog ju också jag upp ett problem som bara är ett följdproblem! I likhet med problemet att ligga ute med pengar undanröjs det lättast genom att helt TA BORT SINK!

Med det önskar jag SINK-klubben lycka till!
P-O Larsson
Almuñecar
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255