Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk

Dr Anders Carlsson, Nordic Medical Clinic, Nerja - Bör man vara orolig?

Svenska Magasinet i Spanien

Dr Anders Carlsson, Nordic Medical Clinic, Nerja - Bör man vara orolig?

2009-09-03

Anledningen till oron är att svininfluensan har en genetisk sammansättning som man inte sett tidigare och att den dessutom kan spridas mellan människor. Tillgänglig information talar för att det rör sig om ett virus med ursprung i nordamerikansk svininfluensa som cirkulerat på kontinenten i omkring tio år. Under ett normalår insjuknar några procent av befolkningen i vanlig säsonginfluensa. Historien visar dock att vid nya typer av influensa, som svininfluensan insjuknar mellan 30 – 40 procent.


Skicka till en vän

Hur är symptomen?
De vanligaste symptomen vid svininfluensan är desamma som vid den årliga säsonginfluensan, hög feber, muskelvärk, huvudvärk och hosta. Tiden från smitta till insjuknande, inkubationstiden, varierar mellan 1 – 7 dagar och den normala sjukdomstiden är 3 – 5 dagar. Ett sådant sjukdomsförlopp kommer att drabba de allra flesta av oss som insjuknar, t.o.m. ofta lindrigare symptom än vid den årliga influensan. Hitills har de flesta konstaterade fallen noterats bland barn och unga vuxna, vanligast mellan 20 – 29 år. Få av de insjuknade har varit över 50 år och ännu färre över 60 år.

Är det viktigt att vaccinera sig?
Man har noterat att svininfluensan har gett fler fall av virusorsakad lunginflammation jämfört med den årliga influensan. Detta har framför allt drabbat unga och tidigare helt friska individer varav några krävt vård i respirator och ett fåtal har avlidit.
Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig framför allt för att minska smittspridningen i samhället. Detta gäller oavsett om man bor i Spanien, som hitills är mer drabbat, eller Sverige. Även om influensan ger milda symptom hos de allra flesta kan den ändå orsaka allvarliga konsekvenser i samhället om många blir sjuka samtidigt. Det går inte heller att i förväg veta vilka som kommer att tillhöra de få personer utan riskfaktor som kommer att drabbas av svår sjukdom, som lunginflammation.

Hur effektivt är vaccinet?
Svininfluensan är känslig för läkemedlen oseltamivir (Tamiflu) och zanamivir (Relenza). Tamiflu och Relenza botar inte en influensa men de kan lindra symptomen och förkorta sjukdomstiden om de ges inom två dagar från insjuknandet.
Skyddseffekten av Tamiflu och Relenza är ungefär lika. Tamiflu finns i kapslar och flytande form medan Relenza inhaleras.
Vanligaste biverkan av Tamiflu är illamående, kräkningar och magont. Går ofta över efter något dygns medicinering och minskar om läkemedlet tas tillsammans med mat. Tamiflu ges vanligtvis inte till barn under ett år.
Vid pandemier, som vid svininfluensan, anser den europeiska läkemedelsmyndigheten att nyttan med behandling överväger risken av eventuella biverkningar, även om barnet är under ett år. Både Tamiflu och Relenza är dock receptbelagda, varför läkarkonsultation krävs innan receptförskrivning.

Vilka är dina goda råd?
Vaccinera dig, oavsett om du bor i Spanien eller Sverige.
Håll avstånd till andra människor och undvik folksamlingar i görligaste mån.
Tvätta händerna ofta, gärna med tvål och därefter med handsprit.
Stanna hemma och undvik att träffa andra om du blir sjuk.
Om du hostar eller nyser när folk är i närheten – nys i armveck eller pappersnäsduk som du sedan slänger.
Om du måste till sjukhus – ring först så att man kan planera var man kan ta emot dig, för att inte smitta andra.


 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255