Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

BRUTET VALLÖFTE?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

BRUTET VALLÖFTE?

2009-09-02

SINK-klubben i Spanien är en sammanslutning för svenskar som är bosatta i Spanien. Klubben har beslutat att driva ett projekt med målsättningen att Sveriges och Spaniens regeringar omförhandlar dubbelbeskattningsavtalet från år 1976. Av det nya, kommande avtalet, ska framgå att svenskar i Spanien endast beskattas i hemvistlandet.


Skicka till en vän

Inför den senaste valrörelsen år 2006 skrev statsministern i ett brev till utlandssvenskar i Spanien, ”För dig som bor i Spanien kan jag snabbt berätta om vår inställning till dubbelbeskattningsavtalet. Vi tycker inte att det är rimligt att enskilda ska ligga ute med dessa pengar. Därför vill vi att avtalet ska omförhandlas så att reglerna liknar de i Frankrike, och vi kommer att driva frågan om en omförhandling och harmonisering av dubbelbeskattningsavtalen”.

Mot bakgrund av nedanstående exempel på uttalande från den svenska regeringen, har vi förstått, att densamma anser att det är spanska regeringen/myndigheter som inte vill omförhandla dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien.

I en intervju nyligen med tidningen Föreningen svenskar i världen, hävdar statsminister Reinfeldt att Spanien sagt nej på begäran av Sverige till omförhandlingar av nämnda avtal.

Finansministerns svar på fråga 2006/07:784 av Agneta Lundberg (S), den 7 mars 2007 i riksdagen var; ” En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Detta är dock förenat med stora svårigheter. Skatteavtalet innehåller bestämmelser på många andra områden som i så fall skulle kunna komma
att bli föremål för diskussion. Vid kontakter med våra spanska motsvarigheter har dessutom framkommit att det inte finns något intresse från spansk sida av att ändra avräkningsreglerna avseende pensionsutbetalningar från Sverige.”

Sinkklubben har begärt att svenska regeringen lämnar ut underlag som visar att spanska regeringen sagt nej till omförhandlingar av nuvarande avtal mellan länderna. Vi har skriftligt fått besked från svenska regeringen att några handlingar inte finns.

Sinkklubben har i skrivelse till spanska regeringen, m fl instanser i Spanien, tagit upp problemen med sink-skatten. Sinkklubben vill att spanska regeringen kontaktar Sverige för att justera dubbelbeskattningsavtalet. Defensor de Pueblo i Madrid som försvarar människors rättigheter har tagit del av skrivelsen till spanska regeringen. De har redan inlett en undersökning av ärendet.

Sinkklubben förbereder under hösten olika aktiviteter till Sveriges Riksdag  samt den svenska regeringen. Klubben kommer också att anmäla Sverige för diskriminering till den Europeiska Unionen. OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete), där Sverige är medlem, tar fram normer för bl a dubbelbeskattningsavtal. Under § 18 går att läsa  ”…beskattas pension och annan liknande ersättning som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat”. OECD har 30 medlemsländer.  29 accepterar OECD:s norm. Sverige gör det inte.

Vi är många utlandssvenskar som är mycket engagerade i denna viktiga fråga. I Spanien bor ca 100 000 svenskar. Många har spontant tagit kontakt med Sinkklubben, för att aktivt inför regeringen visa sitt motstånd mot sink-skatten – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - och nuvarande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien.

Svenska medborgare behandlas skattemässigt olika, beroende på vilket land inom EU de har bosatt sig i. De som flyttat till Spanien, har väsentligt sämre villkor än de svenskar som valt att bosätta sig i Frankrike eller Portugal. Vid jämförelse mellan Sverige och övriga nordiska länder, om den skattemässiga hanteringen av utvandrade medborgare, är Sverige unikt, dvs. inte något annat nordiskt land beskattar sina medborgare i Spanien. De övriga nordiska länderna har konstaterat att de inte har några kostnader för sina utomlands bosatta medborgare, därför beskattas de endast i hemvistlandet, (Spanien).

Det är av stor vikt att reglerna underlättar rörligheten mellan länderna och att de är lika för alla svenska medborgare oavsett var de bor i Europa.  Nuvarande skatteuttag från svensk sida strider dessutom mot Sveriges avtal med EU. Gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien är från 1976. Under tiden har det hänt mycket, bland annat är Sverige och Spanien nu medlemmar i den Europeiska Unionen.

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt), innebär att svenskar bosatta utomlands skall betala 25 % källskatt för inkomster från Sverige. Vid redovisning av den spanska skatten till den svenska skattemyndigheten, återbetalas den skatt som erlagts i Spanien. Detta system kallas ”omvänd kredit” och medför att den svenske pensionären betalar skatt till två länder. Även om man efter ansökan får tillbaka den erlagda skatten i Spanien av den svenska skattemyndigheten, måste den enskilde förskottera pengarna. Tala om det häftiga i att betala skatt 2 gånger!  Många svenska medborgare tvingas låna pengar i spansk bank för att kunna finansiera denna form av ”omvänd kredit”.

I Spanien är en normalpensionär helt befriad från inkomstskatt. Detta gäller även för svenskar. Däremot måste vi svenskar betala 25 % skatt av inkomsten till Sverige, och den lägger svenska staten beslag på för gott.

Sink-skatten är en konfiskatorisk skatt. Betala skatt och var glad! Pensionären får ingenting tillbaka. Inget hyresbidrag. Ingen äldreomsorg. Inga subventionerade resor. Den utflyttade faller under den spanska socialförsäkringslagen. Vid exempelvis sjukdom står Spanien för kostnaderna. Sverige har inga kostnader.

Fredrik Reinfeldt, berätta för oss 100.000 röstberättigade svenskar att du står för ditt vallöfte i 2006 års valrörelse.
Berätta för oss att regeringen tänker AVSKAFFA SINK-SKATTEN NU, inför valåret 2010!

SINK-Klubbens arbetsgrupp
Vid pennan, Hertha Sjöö
Stig Gustafsson
Bengt-Arne Johansson
Olof Montelius
www.sinkklubben.com 
eller gå in på Björn Wahlstens hemsida
http://bjorn.wahlsten.googlepages.com/sinkvalet_2010
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255