Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

I vilket land skall jag deklarera mina inkomster?

Annons - Svenska magasinet

I vilket land skall jag deklarera mina inkomster?

2009-01-07

Snart är det dags att deklarera dina inkomster för år 2008. Men i vilket land skall de deklareras? Vi förutsätter att du bott tidigare i Sverige men numera vistas i Spanien. Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global accounting SL i Spanien försöker reda ut begreppen. Bo kan nås på [email protected]


Skicka till en vän

Svensk rätt:
En fysisk person som är bosatt i Sverige är enligt svensk rätt skattskyldig i Sverige för alla inkomster som denne erhållit i hela världen. Vad menas då med bosatt? Det kan vara tre olika fall
1. Den som faktiskt bor i Sverige. Den egentliga bostaden är i Sverige.
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt i Sverige.

Punkten 3 väsentlig anknytning orsakar mest tolkningsproblem. Den som flyttat till Spanien kan således av svenska skatteverket anses bosatt i Sverige om man har en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan röra sig om en permanentbostad finns kvar i Sverige. Eller man har ett företag kvar i Sverige. Eller att delar av ens familj bor kvar i Sverige. Eller att skatteverket inte anser att vistelsen i Spanien är varaktig.

Den som flyttat till Spanien och enbart har en fritidsbostad, pengar eller aktier i börsnoterade företag kvar i Sverige betraktas ej som bosatta i Sverige.

Under de fem första åren efter utflyttning måste du själv visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Därefter är det skatteverket som måste visa detta. Det svenska skatteverket anser numera att en permanentbostad i Sverige bara har betydelse i fem år.

Genom skatteavtal med vissa länder har Sveriges beskattningsrätt reglerats för att undvika att en viss inkomst skall beskattas dubbelt.

Spansk rätt:
En fysisk person som bor minst halva året i Spanien är skattskyldig i Spanien för alla inkomster denne erhållit i hela världen. För att styrka tidsperioden är det vanligt att man söker residencia i Spanien. I det praktiska vardagliga livet är det de personer som har residencia som deklarerar sina inkomster i Spanien. Om inkomsten däremot är intjänad i Spanien, t.ex. genom en anställning i ett spanskt bolag, sker beskattning i Spanien vare sig du är resident eller ej i Spanien.

Skatteavtalet:
För att undvika att en viss inkomst beskattas dubbelt har Sverige och Spanien träffat ett skatteavtal. Detta stadgar att pensioner som utbetalas från Sverige till svensk medborgare i Spanien skall drabbas av svensk så kallad SINKskatt med 25 procent. Samma inkomst skall beskattas i Spanien. Men svenska skatteverket återbetalar den skatt som erlagts i Spanien med högst det belopp som erlagts i Sverige. Reavinster på värdepapper beskattas enbart i Spanien från och med utflyttningsdagen. Reavinster på fastigheter beskattas normalt i det land där fastigheten är belägen.  Intäktsräntor beskattas enbart i Spanien från och med utflyttningsdagen. Kostnadsräntor i Sverige är ej avdragsgilla i Spanien. Anställningsinkomster i Spanien torde i allmänhet bara bli beskattade i Spanien för den som är utflyttad. Om du efter utflyttning till Spanien utför visst arbete i Sverige drabbas denna inkomst av svensk SINKskatt. Utdelningar beskattas i Spanien men kupongskatt om 15 procent skall erläggas i Sverige.

Mot svensk SINK-skatt finns inga avdrag. Den som så vill kan istället för SINKskatt erlägga traditionell svensk skatt. Detta kan exempelvis ha betydelse om du har lån i Sverige och vill göra avdrag för räntor.

Tänk på att en tidningsartikel är allmän och inte tar upp en konkret situation. Du bär alltid kontakta en erfaren revisor eller advokat.
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255