Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Spansksvenskt möte: Konferens i Málaga kring miljömässigt hållbara transporter

Annons - Svenska magasinet
Möte i Málaga...

Möte i Málaga...

Spansksvenskt möte: Konferens i Málaga kring miljömässigt hållbara transporter

2008-04-01

Vad kan svenskar lära spanjorer, och vad kan spanjorer inspirera svenskar till? Hur kan transporter till land och till sjöss bli effektivare och miljövänligare med minskade koldioxidutsläpp? Det är några av frågorna vid sommarens unika transportkonferens i Málaga den 19 juni


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Medan klimatdiskussionerna pågår för fullt händer saker mellan Sverige och Spanien. I februarinumret berättade vi om järnvägsaxeln mellan Algeciras i söder och Stockholm i norr, hur allt mer godstrafik ska flyttas över från lastbil till tåg för miljövänligare transporter.
År 2025 hoppas man att 30 procent av alla godstransporter i Spanien ska ske på järnväg i motsats till endast fem procent idag. Utsläppen av koldioxid skulle minska med 770.000 ton, enligt ett uttalande i tidningen ABC från FERRMED.
Den 19 juni planeras en TTT-konferens inom Transports, Travel & Tourism. Konferensens svenska delegater flyger till Madrid för att sedan
få förstagångsupplevelsen av att färdas med höghastighetståget AVE mot slutmålet Málaga.

Delegater
-Bland delegaterna från Sverige  märks inte minst den främste förespråkaren för höghastighetståg i Sverige, Gunnar Sibbmark, VD och även v. ordf. (m) för lobbyorganisationen Europakorridoren, som gärna talar om Spanien som föregångsland på järnvägsområdet. Så sent som den 13 mars fick han efter många års ansträngningar svenska regeringen med på att begära att Banverket allsidigt belyser förutsättningar för höghastighetståg i Sverige, säger tågentusiasten Svante Jonsson, en av initiativtagarna till konferensen, fyllda 65 år, fortsatt aktiv som överläkare vid Universitetssjukhuset MAS.
Ytterligare en anledning för Sibbmark att komma till Málaga är att hit kommer även hans samarbetsman, Joán Amorós från Barcelona med senaste nytt kring utvecklingen av planer på kombinerad höghastighets- och godstågsbana utmed Medelhavskusten. Amorós är generalsekreterare för lobbyorganisationen FERRMED. Bland andra delegater från Sverige märks generaldirektören för SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys, förre riksdagsmannen Kjell Dahlström.

Vad har SJ – Svante Jonsson - fått upp för spår på Solkusten…?
-Det verkar nog helt urspårat att en MAS-läkare redan i sin ungdom, kanske i brist på egen modelljärnväg, fängslades av spansk järnvägsteknik. Det var då Talgos första patent, och på senare år har det handlat om att Andalusien och särskilt Málaga utvecklats till en allt tydligare ”superhub” i kommunikationshänseende. Med det avses förstås en högst betydelsefull knutpunkt för alltmer hållbara transporter av människor och gods till sjöss och järnväg. Också när flygplatsen byggs ut, sker det med miljöhänsyn som högsta prioritet, inte minst med nya dubbelspår, både in till Málaga och direkt till Sevilla för AVE-tåg.

Men konferensen skall väl innebära mer än uppspårande av nyheter på Solkusten?
-Självklart ska vi skandinaver ha något i bagaget som kan intressera värdfolk och andra spanjorer. Exempelvis kommer vice VD Lennart Pettersson för Copenhagen Malmö Port, ungefär lika stor som Málagas vad gäller anlöp av kryssningsfartyg, containerhantering och bilimport, att vidga perspektiven för åhörarna.
-Hit kommer även turist¬chefen i Helsingborg, en docent från Lunds Universitets Campus Helsingborg och presenterar begrepp som ”Cruise Baltic” för alltmer populära anlöp av medelstora hamnar.
”En destination – två länder”, dvs. hur man kan underlätta för turister att få grepp om båda sidor av en internationell gräns som ju både Öresund och Gibraltarsund utgör i EU. Men det som nog kommer att väcka störst uppmärksamhet bland spanjorer är redovisning på olika sätt av hur långt utvecklingen har hunnit inte minst i Skandinavien vad gäller spårbilar – ett transportsystem närmast okänt i Spanien.
-Det skulle verkligen kunna göra nytta på Solkusten på många sätt – och dessutom helt enkelt drivas med solkraft.

Program
-Konferensprogrammet kommer att ta upp olika utmaningar och möjligheter att genomföra transporter av allt från enstaka människor, smågrupper, kollektivtrafik till de tyngsta godstransporter på sådana sätt att alla slags transporter i görligaste mån blir utsläppsfria.
Även det ”fossilstinna” trafikflyget kan bidra med gröna inflygningar à la segelflyg med motorerna på tomgång, något som SAS håller på att införa som rutin. En fråga blir hur alla större flygplatser i stil med Málagas och Sevillas kan bli allt lättare att komma till och från per tåg.
En annan huvudfråga för konferensen blir vilka transporttekniker som kan ses som förutsättningar för en fortsatt växande turismindustri – utan dess hittills oproportionerligt stora miljöpåverkan. Fritidsresors & SJ:s tågcharter till Norditalien presenteras som ett bra exempel på klimatsmart produkt för miljömedvetna turister. En tredje fråga avser lösningar vid flaskhalsar på 1.000-tals containrars väg mellan fartyg och järnväg när spårkapaciteten till/från hamnar är begränsad som i Málaga.

Värdorganisationer
Málagaport (www.malagaport.net) arbetar för att marknadsföra Málaga hamn i många olika sammanhang. Den 4 april 2005 blev Málagaport, AIE, inkorporerat som en ekonomisk intressegrupp bestående av medlemmar från både den privata och offentliga sektorn. Exempelvis själva hamnanläggningen tillhör Andalusien som autonom region.
-Det finns inom hamnförvalt¬ningen, la Autoridad Portuaria, en planeringschef – Señor Peña, föredragshållare på konferensen – som med stöd av ett 20-tal forskare har tagit fram en utvecklingsplan med målsättning att omsättningen i hamnen ska öka till det dubbla när det gäller transport av passagerare, gods och bilimport samtidigt som samarbetet mellan kommunen och hamnen ska förstärkas.
Det mest påtagliga uttrycket för det senare är en ny stor terminal avsedd att kunna ta emot tusentals kryssningspassagerare.
Kopplingen mellan kryssningsfartyg- och AVE-tågterminal har nu tåget möjlighet att bli förstahandsval för de flesta kryssningspassagerare – om än bara för att komma till en storflygplats som Barajas.
-Hur som helst är detta ett av våra skäl att förlägga konferensen om hållbara transporter, resande och turism till just Málaga.

Efter Malmö Högskola
Sommarens konferens i Málaga och Marbella har föregåtts av en lyckad tvådagarskonferens på Malmö Högskola för två år sedan på besläktat tema. Kontakter i Sevilla från det tillfället har vårdats väl.
Svante Jonsson blev indragen i organisationskommitté i Malmö hösten 2005. Han var först med förslaget om citytunneln i Malmö. Han besöker Spanien regelbundet, har ett bra kontaktnät och följer med stort intresse Spaniens utveckling inom infrastruktur.
-Tillsammans med Johan Wideberg, professor vid Tekniska högskolan inom universitetet i Sevilla, skrev jag ett brev till hamnförvaltningen som kom att vidarebefordras till Málagaport som direkt visade intresse för att engagera sig i projektet.
Läs mer på: www.andalscand.com


Organisationer som befrämjar tillkomsten av Málagakonferensen

La Autoridad Portuaria, Malaga
Málagaport A.I.E
Copenhagen Malmo Port
Universidad de Málaga genom La Escuela Universitaria de Turismo
CINNTA, Centro de Innovación Turística de Andalucía
Universidad de Sevilla genom sin Tekniska högskola och Inst. för socialantropolgi
Malmö Högskola
Lund University at Campus Helsingborg
Spanska Banverket Adif
The Spanish Railway Foundation
Regional Railway Dept of Andalusia
Europakorridoren
FERRMED
Malmö Citytunnel Group, MCG
Øresundsinstituttet – The Öresund Institute
Øresundsuniversitetet
Institute for Sustainable Transportation, IST, www.podcar.org
Puerto Seco de Andalucía, Antequera”Vi räknar med många delegater från Sverige”, säger tågentusiasten Svante Jonsson, en av initiativtagarna till konferensen

”Vi räknar med många delegater från Sverige”, säger tågentusiasten Svante Jonsson, en av initiativtagarna till konferensen


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255