Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Röda bananen ska knyta ihop Algeciras med Stockholm

Annons - Svenska magasinet
En järnvägsaxel genom hela Europa från Algeciras i söder till Stockholm i norr för godstransporter ska effektivisera frakterna

En järnvägsaxel genom hela Europa från Algeciras i söder till Stockholm i norr för godstransporter ska effektivisera frakterna

Röda bananen ska knyta ihop Algeciras med Stockholm

2008-02-06

Det ser ut som en röd banan, den kartbild Ferrmed, lobbyorganisation med säte i Bryssel ritar upp. Sekreteraren, Juan Amorós, har varit chef för Nissan i Barcelona och stångat sin panna blodig för att de inte fått ut sina produkter via järnväg


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

En järnvägsaxel genom hela Europa från Algeciras i söder till Stockholm i norr för godstransporter ska effektivisera frakterna. Projektet att konstruera en järnvägsaxel genom Europa presenterades nyligen i Málaga av föreningen Ferrmed och de spanska hamnmyndigheterna.
-Betalmotorvägarna kommer att kollapsa år 2016 om vi inte flyttar över godstrafiken från vägnätet till järnvägsnätet. Det markbundna transportnätet påverkas dessutom mycket av ökade bränslepriser, stigande olyckssiffror och miljöfrågor, säger Joan Amorós, sekreterare hos Ferrmed, till tidningen El Mundo.

Kopplar samman
Den nya järnvägsaxeln som kopplar samman städer, hamnar och flodmynningar i Europa från Stockholm till Algeciras i Cádizprovinsen, blir till fördel för cirka 245 miljoner innevånare inom den Europeiska Unionen, vilket blir närmare 50 procent av den totala befolkningen inom EU.
Med järnvägsaxeln genom Europa kommer närmare 30 procent av det markbundna transportnätet fångas upp av järnvägstransporter. Samtidigt kommer de spanska hamnarna att gynnas av den nya järnvägsaxeln. Under 2004 passerade 410 miljoner ton varor genom hamnarna och 96 procent gick därefter vidare med markbunden transport, enligt El Mundo.

Utvecklas
Satsningen kommer också att vara viktig för Algeciras liksom för Málaga hamns framtid då Málaga är landets näst största, efter Santander, beträffande volymen av inkommande och utgående gods via järnväg, enligt El Mundo. Som transithamn med gods till sjöss är Algeciras störst. (Se annan artikel).
Den europeiska järnvägsaxeln kommer att utvecklas i etapper och i Spanien börjar man med att anpassa järnvägarnas bredd enligt internationell standard och med snabbhastighetslinjerna och godslinjerna mellan Barcelona och Algeciras.
Andalusien kommer att bidra till två nya parallella linjer, i inlandet samt längs med kusten som dessutom kommer att anslutas med två av de mest växande marknaderna: den asiatiska marknaden och den nordafrikanska.

Olika standardmått
För att starta upp projektet för föreningen Ferrmed, som påbörjades i Bryssel 2004, hålls med jämna mellanrum uppdateringar med de europeiska regeringarna. Den europeiska topografin är gynnsam för utvecklandet eftersom den knappt behöver tunnlar. Ännu kvarstår problem som de stora skillnaderna i olika standardmått i spårvidd och en del flaskhalsar.
Med klimathot hängande över jordens befolkning förs diskussioner om att föra över allt mer gods och persontransporter från vägnätet till järnvägsnätet. Ett ytterligare intressant projekt är Europakorridoren för passagerartrafik mellan Stockholm och Hamburg. Ett projekt som vi lär få återkomma till.
Läs mer på www.ferrmed.comFrån hamnen ska godset vidare på järnväg

Från hamnen ska godset vidare på järnväg


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255