Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Skatt & Juridik: Hyresavtal och besittningsrätt

Svenska Magasinet i Spanien

Skatt & Juridik: Hyresavtal och besittningsrätt

2022-01-09

Den spanska hyreslagen, förkortad LAU, Ley de Arrendamientos Urbanos, delar upp hyresområdet i två delar: • Uthyrning av bostad (artikel 2) • Uthyrning för annat ändamål (artikel 3)


Skicka till en vän

Av Jessica Kamph
[email protected]lkamph.net
www.gonvelkamph.net +34 951 518 573


Uthyrning av bostad definieras enligt hyreslagen som uthyrning som sker av byggnad eller del av byggnad som kan bebos och vars grundläggande syfte är att tillfredsställa det permanenta behovet av bostad hos hyresgästen. Det grundläggande rekvisitet är alltså att uthyrningen syftar till att tillfredsställa det permanenta behovet av bostad för hyresgästen. Om denna förutsättning uppfylls, så handlar det om uthyrning av bostad och om det inte är så, är det uthyrning för annat än bostad.

Uthyrning för annat ändamål än bostad inkluderar hyresavtal som avser t.ex. hyra av en affärslokal men också uthyrning av bostad under en begränsad tidsperiod, ”säsongsuthyrningsavtal”. Ett sådant avtal utmärks såsom termen anger, att det är ett avtal som bestäms för en bestämd säsong och ändamål. Det handlar alltså om personer som skall bo på en särskild plats, för ett särskilt ändamål och för en bestämd tidpunkt, exempelvis om hyresgästen har ett vikariat på sex månader eller har erhållit ett studiestipendier för ett år. Det är alltså inte fråga om en permanentbostad.

Och vad har då detta för betydelse? Framförallt, att en hyresgäst som hyr en bostad för permanentboende har betydligt större skydd enligt lagen. Till exempel vad gäller hyrestiden och besittningsrätten.

Om hyrestiden i ett avtal avseende hyra av permanentbostad t.ex. har angetts till ett år har hyresgästen alltid rätt till förlängning av avtalet upp till fem år om det är en privatperson som är hyresvärd och sju år om det är ett bolag som hyr ut. Denna regel är tvingande, indispositiv, för hyresvärden och dispositiv, alltså valfri, för hyresgästen. Det innebär att hyresgästen kan bo kvar i lägenheten under fem år mot hyresvärdens vilja och betala samma hyra som överenskoms för den bestämda hyrestiden, dock att hyran kan regleras upp med årligt index. Det finns vissa undantag när detta inte gäller och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet, t.ex. om hyresvärden måste nyttja lägenheten som egen permanentbostad. En sådan klausul skall dock medtas i hyresavtalet och gäller bara i förlängningssituationen.Vid uthyrning för annat ändamål än bostad gäller inte hyresgästens besittningsskydd att få bo kvar i minst fem år. Det innebär att när avtalet går ut så måste hyresgästen flytta.

Det är inte ovanligt att fastighetsägare för att försöka komma undan den tvingande besittningsrätten för hyresgästen rubricerar avtalet som säsongsuthyrning och anger hyrestiden till exempelvis 11 månader, även om hyresgästen avser använda lägenheten som sin permanentbostad. Hyresgästen kan i sådana fall kräva sin rätt att få bo kvar under fem år. Det som bestämmer vilken typ av hyresförhållande det handlar om är inte hur avtalets har rubricerats, utan de faktiska omständigheterna och om det verkligen är fråga om uthyrning av permanentbostad eller uthyrning för annat ändamål än bostad. Sålunda, om avsikten är att använda lägenheten som permanentbostad, har hyresgästen enligt lagen rätt att kräva att få bo kvar i minst fem år, oavsett om det står i hyresavtalet att det endast gäller 11 månader. 
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255