Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Ekonomi: Vem får och vem får inte bolån?

Svenska Magasinet i Spanien

Ekonomi: Vem får och vem får inte bolån?

2021-12-10

Att teckna ett bolån är ett långsiktigt åtagande, för såväl banken som för den som köper en bostad. Det är mycket information som måste övervägas och många beslut som måste fattas.


Skicka till en vän

Av Jimmy Heino, vd för Hypido
[email protected]
hypido.com


Det är viktigt för låntagaren att hitta en lånelösning som på bästa sätt passar privatekonomin. För många är ett bolån en förutsättning för att köpa sitt boende. För andra är det en fråga om var eget kapital gör bäst nytta - är det mer ekonomiskt fördelaktigt att låna och investera pengarna på annat håll än att betala en större del kontant? Det är grundläggande att förstå hur mycket ett lån kommer att kosta varje månad och hur kostnaden relateras till existerande och framtida inkomst.

I grund och botten handlar det om exakt samma sak för låntagaren och för banken: kan den som köper betala kostnaderna för lånet? Men även som det är samma frågeställning för låntagaren och banken så är processen för hur den besvaras väldigt olika för de två parterna.

Alla personer är olika och alla fastigheter är olika och därför blir också processen att utvärdera ett potentiellt bolån olika i varje enskilt fall. En del köper sin fastighet genom ett utländskt bolag, andra genom ett spanskt bolag vilket kan krångla till låneprocessen. Att köpa tomt med bygglov gör det ytterligare omständligt.

För en spansk bank är det viktigaste att fastställa att den som vill ta lånet också kan betala tillbaka det. För att ta reda på detta så försöker banken lära känna köparen. Den dokumentation som krävs för att handlägga ett vanligt, okomplicerat bolån syftar huvudsakligen till att svara på fyra grundläggande frågor:

1) Vem är det som köper?
Detta är den enklaste frågan att svara på. Köparens identitet fastställs enkelt genom en passkopia och ett spanskt NIE-nummer.
Det är också viktigt för banken att veta vilken ålder, eller åldrar om det är flera som köper tillsammans, har. Ett bolån hos spansk bank skall vara återbetalat när köparen fyller 75 år.

2) Är fastigheten värd vad köparen betalar?
En oberoende värderingsman värderar fastigheten och banken utgår från denna värdering för att bestämma lånets storlek. En köpare som inte är skriven i Spanien kan hos spansk bank låna upp till 70% av det belopp som är lägst av värderingen och köpeskillingen. Oftast hamnar köpeskillingen och värderingen nära varandra.

3) Hur stora utgifter har köparen?
Här fastställer banken vilka de större återkommande kostnaderna är för köparen, de vill veta hur mycket av inkomsten som betalas ut från köparens konto varje månad. Exempel på kostnader är räntor och amortering på befintliga lån, eventuell hyra, underhåll, dyrare försäkringar, skolavgifter, leasingkostnader m m.

I beräkningarna tas också kostnaderna för det nya tänkta bolånet med liksom beräkningar för hur räntan kan komma att utvecklas över tid. Viktigt är att förklara om och hur de nuvarande kostnaderna kan ändras efter köpet av fastigheten; om köparen skall bo permanent kanske t.ex. nuvarande hyra eller bolån tas bort från kostnadsunderlaget.

4) Vad tjänar köparen?
Detta kan tyckas enkelt och rättfram - vad har jag för lön - men är oftast den fråga som är mest komplicerad att svara på. Det enkla svaret här är lön från en vanlig anställning eller pension.
Många har dock ytterligare inkomster från t.ex. uthyrning som värderas olika av olika banker; kanske har köparen utdelning från ett företag eller inkomst från aktier.

Är köparen egen företagare blir inkomstverifieringen krångligare. De flesta som driver företag är, till vardags, intresserade av att minimera sin skatteexponering och tar kanske inte ut en stor lön. Istället tar de kanske utdelning till och från, eller avsätter medel i en periodiseringsfond för att jämna ut företagets resultat över flera år. Är köparen ensam ägare av företaget? Vilken marknad företaget är verksamt på och hur ser prognosen ut för denna marknad? För egna företagare är det en hel del avvägningar som banken gör för att kunna utvärdera köparens betalningsförmåga över tid. Här behöver banken ofta vägledning för att förstå och korrekt värdera olika underlag.

Det är inte bara hur mycket inkomst man kan visa under de senaste X månaderna utan banken vill även kunna se en kontinuitet - helst över ett antal år - för att känna sig säkra på att köparens situation är stabil.

Som en tumregler bör inte kostnaderna överstiga 30%, ibland 40%, av den disponibla inkomsten för att en spansk bank skall tycka att köparens ekonomi är stark nog.

Sammanfattningsvis försöker banken, precis som köparen, fastställa om ekonomin är tillräckligt god för att hantera en viss storlek av lån och samtidigt leva ett normalt, bekvämt liv under den tid som lånet betalas av.
 Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255