Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Skatt & Juridik: Bouppteckning och arvskifte

Svenska Magasinet i Spanien

Skatt & Juridik: Bouppteckning och arvskifte

2021-11-10

Grundregeln vid arv för EU-medborgare är att den lag som ska tillämpas på delningen av kvarlåtenskapen efter den avlidne är den lag där denne var bosatt, den s.k. hemvistprincipen.


Skicka till en vän

Av Jessica Kamph
[email protected]
www.gonvelkamph.net
+34 951 518 573


Före år 2015 gällde nationalitetsprincipen, d.v.s. det lands lag där den avlidne var medborgare. Det innebär att om du är bosatt i Spanien kommer spansk arvsrätt att bestämma vem som ärver efter dig och om du däremot är bosatt i Sverige är det svensk rätt som tillämpas. Du kan ändra detta genom att göra ett lagval, som görs genom testamente. Lagvalet avser vilken lag som reglerar hur fördelningen ska ske av kvarlåtenskapen, d.v.s. vem som ärver efter dig. Lagvalet påverkar alltså inte hur arvskiftet måste registreras eller i vilket land skatt ska betalas.

Oavsett om svensk eller spansk lag ska tillämpas på skiftet måste en spansk bouppteckning och arvskifteshandling göras i Spanien. Är du skriven i Spanien ska du ta upp all egendom du äger, även den i Sverige, men är du inte skriven i Spanien tas endast upp den egendom som finns i Spanien, t.ex. lägenhet, villa, bankkonto, bil, golfaktier. I den spanska handlingen görs både bouppteckningen och själva skiftet i samma handling. Spanska formkrav gäller för arvskifteshandlingen och den ska upprättas och undertecknas inför notarius publicus. Det finns vissa handlingar som måste bifogas notariehandlingen och alla underlag som inte är utfärdade i Spanien måste förses med s.k. apostille-stämpel och översättas till spanska av en auktoriserad översättare. Samtliga arvingar måste även ha ett NIE-nummer. 

Viktigt att tänka på är att i Spanien finns inte dödsbo som juridisk person, vilket medför vissa skillnader mot Sverige. Bland annat innebär det att arvingarna kan komma att ansvara för den avlidnes skulder. I Sverige ansvarar dödsboförvaltningen för att betala eventuella skulder innan skifte sker och dödsboet kan försättas i konkurs om skulderna överstiger tillgångarna. I Spanien ärver man däremot både tillgångar och skulder. Det finns dock möjlighet att acceptera endast tillgångar som inte överstiger skulderna.

I Spanien finns arvs- och gåvoskatt, till skillnad från i Sverige. Det är arvingarna som betalar arvskatten. Skatten är statlig, men varje enskild autonom region har rätt att bestämma bl.a. hur stor arvskatten blir. I Andalusien är sedan lagändring år 2018 arvskatten i stort sätt obefintlig när det gäller arv till närstående och på arvslotter som understiger 1 miljon euro. Observera dock att sambo generellt inte klassas som närstående vilket gör att hög skatt kan utgå om en sambo ska ärva

Bouppteckning och arvskifte ska registreras i Spanien inom sex månader från dödsfallet. Arvskatt måste betalas innan arvingarna kan disponera egendomen och få lagfart på lägenheten eller fastigheten. Det är en hel del underlag som måste fram, det är därför att rekommendera att vända sig till en firma som är insatt i både svensk och spansk rätt för vägledning.

Vi har många års erfarenhet att biträda svenskar med arvskifteshandlingar i Spanien. Vi kan hjälpa till att få fram de underlag som behövs, bistå med skifteshandling och arvskattedeklaration och efteråt registrering hos behöriga myndigheter. Vi kan även hjälpa till med översättning av svenska handlingar till spanska.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255