Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Leva och bo i Spanien: Svenska skatteregler när du äger en fritidsbostad i Spanien och fortfarande är skattemässigt bosatt i Sverige

Leva och bo i Spanien: Svenska skatteregler när du äger en fritidsbostad i Spanien och fortfarande är skattemässigt bosatt i Sverige

2021-11-09

Denna situation är ganska vanlig för svenskarna i Spanien. Man bor i sitt hus på Costa del Sol under delar av året men har inte skrivit ut sig ur Sverige En i Sverige bosatt person som äger en spansk fritidsbostad drabbas av två svenska skatter. Den ena skatten avser uthyrning och den andra avser försäljning. I korthet innebär de svenska reglerna att hyresintäkten tas upp som inkomst och sedan görs bara schablonmässiga avdrag för kostnaderna.


Skicka till en vän

Av Sven F. Källström

Av hyresinkomsten är de första 40 000 kronorna fria från skatt. Om hyresinkomsten är högre än 40 000 kronor beskattas hyresintäkten med ett avdrag på 20 procent. Ett exempel för att underlätta är följande: Du har under året hyrt ut din spanska bostad för 90 000 kronor. Som kostnad mot denna inkomst får du göra avdrag med 40 000 kronor plus 20 procent av 90 000 kronor. Avdraget blir således 58 000 kronor och du får deklarera en svensk inkomst på 32 000 kronor, som beskattas i inkomst av kapital med en beskattning på 30 procent. Men eftersom även Spanien anser att inkomsten ska deklareras där, så har Spanien förtur till beskattningen eftersom bostaden är belägen i Spanien. Den spanska skatt som du har betalat har du tillgodo i den svenska deklarationen. Den dag du säljer din spanska bostad vill även svenska staten ha en kapitalvinstdeklaration (tidigare benämnd reavinstdeklaration) där du deklarerar den vinst eller förlust du har gjort. Deklarationen redovisas på blankett K5. En vinst beskattas med 22 procent i Sverige. Eftersom bostaden är belägen i Spanien har Spanien förtur till beskattningen. Den spanska skatten vid avyttring av en fastighet uppgår till 19 procent. Den i Spanien erlagda skatten har du tillgodo i Sverige. Så i praktiken kan den svenska skatten uppgå till mellanskillnaden mellan 22 och 19 procent, alltså med tre procent.

Ej väsentlig anknytning till Sverige
Ingen post ovan är allenarådande utom möjligen tillgången till en åretruntbostad i Sverige samt att hela familjen ska flytta. Genom att väga samman alla kända omständigheter gör Skatteverket en bedömning om du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte, det vill säga var du skatterättsligt är bosatt. Det viktiga är att fastställa att du är utflyttad från Sverige och inte att du är inflyttad i Spanien. Vissa omständigheter har vid denna bedömning ingen större vikt: • Innehav av fritidsbostad i Sverige. Med fritidsbostad menas ett hus på landet med vanligtvis dåliga bussförbindelser och det ska vara lite krångligt att ta sig dit. Ett bra exempel är en fritidsstuga i fjällen eller i skärgården. Fritidsbostaden kan vara inrättad för åretruntbruk. Viktigt att tänka på är att fritidsbostaden automatiskt blir en permanentbostad om du som ägare varit skriven på fritidsbostaden.
• Pengar på banken saknar helt betydelse och de kan uppgå till betydande belopp.
• Börsnoterade värdepapper saknar betydelse

Fritidsfastighet i Sverige
Fritidsfastighet i Sverige är normalt inte en tillgång som betraktas som väsentlig anknytning till Sverige. Med fritidsfastighet avses en bostad som är utrustad och belägen så att man inte normalt kan använda den som en åretruntbostad. Äger man en stuga i fjällen, som visserligen är vinterbonad, eller en vinterbonad sommarstuga i skärgården är det normalt att Skatteverket accepterar detta. Dock har det stor betydelse hur dessa bostäder användes före utflyttningen. Har ditt fritidshus använts av dig som permanentbostad är det mycket troligt att den blir klassad av Skatteverket som ett väsentligt anknytningsmoment, det vill säga som permanentbostad. Ändå känner jag flera spaniensvenskar som har en vinterbonad sommarbostad och där Skatteverket har godkänt detta som ”ej väsentlig anknytning” till Sverige. Det beror mycket på övriga anknytningsmoment och värderas från fall till fall.

Kapitalplacering i Sverige
Kapitalplacering i Sverige är inte något anknytningsmoment och det är alltså helt möjligt att även efter utflyttningen placera pengar i Sverige utan att förlora sin skattestatus som ”skattespanjor”.

Företagsägande i Sverige
Företagsägande i Sverige, i form av del- eller helägarskap, är inte normalt att betrakta som anknytningsmoment, under förutsättning att man inte har något som helst inflytande eller bestämmanderätt i företaget, det vill säga man fungerar mer som en passiv partner, en ”sleeping partner”.

SVEN F. KÄLLSTRÖM har bott över 30 år i Spanien. Han har tidigare skrivit fem böcker om Spanien, bl a Drömmen om Spanien. Under de senaste 10 åren har han drivit mäklarföretaget Alamo Costa del Sol Real Estate med kontor på Calle Córdoba 37 i Fuengirola. Där kan du också köpa boken DRÖMMEN OM ATT LEVA OCH BO I SPANIEN direkt från författaren och läsa mer om den spännande spanska historien. 
 
Svenska Magasinet i SpanienAxplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255