Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Leva och bo i Spanien: Svenska skatteregler när du flyttar permanent till Spanien

Svenska Magasinet i Spanien

Leva och bo i Spanien: Svenska skatteregler när du flyttar permanent till Spanien

2021-10-11

En vanlig missuppfattning är att en person betraktas såsom skattemässigt utflyttad från Sverige bara genom att bli avregistrerad från folkbokföringen. Så är inte fallet. Inte heller är det tillräckligt att visa att den skattskyldige har en bostad eller ett permanent uppehållstillstånd i ett annat land, till exempel Spanien. Du måste själv bevisa att du skattemässigt faktiskt är bosatt i det nya landet. Dessutom måste du se till att du inte på annat sätt kan sägas ha en fortsatt, väsentlig anknytning till Sverige.


Skicka till en vän

Av Sven F. Källström

Vad är då väsentlig anknytning till Sverige?
Detta är något som du själv måste bevisa i samband med en utflyttning till Spanien. För att kunna visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige sedan du har flyttat till Spanien görs en samlad bedömning av Skatteverket avseende olika omständigheter såsom:

• Om du har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, den kan vara ägd, hyrd eller en bostadsrätt. Det kan till och med räcka med en nyttjanderätt eller dispositionsrätt till en bostad. Det räcker inte att hyra ut sin bostad, inte ens långtidsuthyrning. För att en avyttring till myndiga barn ska gälla krävs att barnen skriver sig på bostaden.
• Om hela familjen har flyttat till Spanien, det vill säga man, hustru och minderåriga barn. Det räcker inte att den ena av makarna flyttar och den andra är kvar i Sverige. Bägge kommer då att anses vara bosatta i Sverige.
• Är svensk medborgare.
• Är varaktigt bosatt på en utländsk ort.
• Vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.
• Om man bedriver näringsverksamhet i Sverige. Skatteverket brukar godta att man högst äger ca 10 % av ett familjebolag. Hänsyn brukar även tas till inflytande och hur mycket man satsat i bolaget.

• Om man har en fastighet (hyreshus, industrilokal, jordbruk) i Sverige.

Är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.Obegränsat skattskyldig i Sverige
Vad innebär det att flytta till Spanien? Jo, det innebär att du och din familj (man, hustru och omyndiga barn) avyttrar er svenska bostad, säljer ert svenska familjebolag, ändrar bostadsadressen till Spanien och flyttar ert bohag till den spanska bostaden. Om du flyttat från Sverige till Spanien kan du vara oinskränkt eller inskränkt skattskyldig i Sverige. Om du inte längre vistas stadigvarande i Sverige, men tidigare varit bosatt i Sverige kan du skattemässigt bli behandlad på samma sätt som om du hade fortsatt att bo i Sverige. Detta kallas för obegränsat skattskyldig i Sverige. Om så är fallet innebär det att alla inkomster från hela världen ska skatteredovisas i Sverige trots att du anser dig utflyttad. Obegränsat skattskyldig i Sverige är den person som antingen:

• Har sitt verkliga hem i Sverige. Du ska då vara folkbokförd i Sverige.
• Vistas stadigvarande i Sverige, dvs. du vistas i Sverige i minst sex månader i följd. Det saknar betydelse om du tillfälligtvis lämnar Sverige under sexmånadersperioden.
• Har väsentlig anknytning till Sverige trots att du flyttat till Spanien.

Det räcker att en av punkterna har uppfyllts för att du ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Begränsat skattskyldig är den person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Normalt är det så att om du äger exempelvis en fritidsbostad i Sverige är du skattskyldig för denna bostad i Sverige, men inte för andra inkomster. Detta kallas för begränsat skattskyldig.

SVEN F. KÄLLSTRÖM har bott över 30 år i Spanien. Han har tidigare skrivit fem böcker om Spanien, bl a Drömmen om Spanien. Under de senaste 10 åren har han drivit mäklarföretaget Alamo Costa del Sol Real Estate med kontor på Calle Córdoba 37 i Fuengirola. Där kan du också köpa boken DRÖMMEN OM ATT LEVA OCH BO I SPANIEN direkt från författaren och läsa mer om den spännande spanska historien. 
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255