Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Oro och ångest i kristider

Oro och ångest i kristider

2021-09-08

Att pandemin lett till ökad psykisk ohälsa är ingen nyhet. Tidningsrubriker vittnar om människors dåliga mående. Men vad är normal oro och rädsla och hur ska man veta när det är dags att söka hjälp?


Skicka till en vän

Av Leg. psykoterapeut Sara Lee
www.sundavuxna.se


I krissituationer som vid en pandemi är det normalt att känna oro för sin egen och andras situation. Vi matas med information i media om nya mutationer, sjuka människor och död och livsverk som går i konkurs. Det påverkar vårt psyke. Det är heller inte konstigt att livet känns svårt när vardagsrutiner förändras och restriktioner gällande vem man får träffa och hur man får röra sig ska efterföljas. Inget av detta är normalt och naturligt.

Vi människor är sociala varelser och har behov av att träffa andra; kollegor, vänner och nära och kära. Under pandemin har några av oss förlorat anhöriga och många har tvingats arbeta och studera hemifrån. I kombination med ovisshet om vad som kommer hända framöver kan vi drabbas av sorg, stress och oro. Några har blivit ensamma och isolerade och andra har levt tätt in på varandra under en lång tid, vilket också medför påfrestningar. Vi är olika rustade inför kriser vilket gör att vi kan reagera olika. Det beror på vår medfödda sårbarhet och våra tidigare erfarenheter.

Din uppväxt påverkar dig mer än vad du tror
Fick du som liten lära dig att världen är en trygg plats eller att det är farligt där ute? Kände du dig älskad och trygg eller blev du lämnad ensam och rent av övergiven? Fanns det någon där som hjälpte dig att sätta ord på det du kände eller fick du ta själv ta hand om klumpen i magen?

Den sida hos oss som reflekterar över dessa frågor och som hjälper oss att hantera svåra situationer och jobbiga känslor kan vi kalla vår sunda vuxna sida. I kristider och under ovanliga omständigheter kan det vara svårt att få tillgång till den här sidan.

Vår utveckling som människor börjar när vi föds, hjälplösa och behövande, och fortsätter så länge vi lever. I relationen med vuxna människor, oftast våra föräldrar, får vi lära oss om oss själva, andra och världen. Om vi växer upp med någorlunda sunda vuxna och får en rimlig dos av de grundläggande mänskliga behoven som skydd, kärlek, gränssättning och vägledning tillgodosedda är det troligt att vi växer upp till trygga individer. Då står vi väl rustade att kunna hantera svårare situationer och ovisshet. Om våra föräldrar däremot inte varit tillgängliga eller haft förmågan att ge oss trygghet eller om vi har varit med om svåra saker under vår uppväxt anpassar vi oss till situationen för att överleva. Inget är viktigare för ett barn än att upprätthålla en relation till dem som vi växer upp med. Det handlar om vår överlevnad. Överlevnadsstrategierna tar vi sedan med oss i vårt vuxna liv där de visar sig som destruktiva beteendemönster. Kanske har vi lärt oss att bli väldigt bra på att lyssna in andras behov och inte fått lära oss att våra egna behov är viktiga. Kanske lever vi med en inre kritisk och hård sida och som tär på oss. När vi blir lämnade ensamma kommer tankarna och känslorna och knackar på dörren. För att stå ut kan vi ha lärt oss att stänga av känslorna. Ibland gör vi det genom att trösta oss med annat; alkohol, sex, spel, TV-serier, ständig aktivitet etc. På kortsikt upplever vi en lättnad när vi dövar våra känslor men det blir destruktiva beteenden som kan leda till missbruk och utbrändhet. Att inte ha tillgång till våra känslor gör också att vi förlorar en viktig informationskälla.

Kontakt med andra är viktigt för vår psykiska hälsa
När oro och ångest blir för svårt att hantera på egen hand och vi hamnat i destruktiva beteenden behöver vi söka hjälp. När det känns som svårast kan kontakten med en annan människa hjälpa oss att finna hopp. Att få dela det vi upplever och känner med en annan är ett mänskligt behov, det kan vara en vän, kollega eller kanske en granne. Om det inte finns någon att vända sig finns hjälp att söka inom sjukvården, kyrkan eller hos en privatpraktiserande psykolog eller psykoterapeut. I samtalet med en medmänniska eller professionell får vi hjälp att bära vår oro och ångest och möjlighet att läka sår och förändra destruktiva beteenden så att vi kan få må bra och ha en sund relation till oss själva. 
 
Sara Lee

Sara Lee
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255