Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Skatt & Juridik: Beskattning av fastighetsinnehav i Spanien för icke resident

Svenska Magasinet i Spanien

Skatt & Juridik: Beskattning av fastighetsinnehav i Spanien för icke resident

2021-09-08

Även om du inte har din skatterättsliga hemvist i Spanien medföljer ägandet till en fastighet i Spanien vissa skyldigheter rent skattemässigt. I Spanien skiljer man mellan två stycken olika ”fastighetsskatter”.


Skicka till en vän

Kommunal fastighetsskatt, s.k. IBI
Som ägare till en fastighet eller lägenhet i Spanien måste du årligen betala en kommunal fastighetsskatt (Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI) och även sopskatt (basura). Fastighetsskatten betalas på all egendom som har egen lagfart, t.ex. villa, lägenhet, förråd och garage. I vissa kommuner delas skatten upp i ett antal delbetalningar. Alla kommuner skickar inte ut inbetalningskort, därför är det att rekommendera att lägga skatten med autogirobetalning så att den dras från ditt bankkonto varje år.

Inkomstskatt för icke-residenta
Enligt spansk lag är alla icke-residenta skyldiga att deklarera en schablonskatt för innehav av fast egendom. I Spanien klassas även lägenhet, förråd och garage som fast egendom. Icke-resident är sålunda den som inte är stadigvarande bosatt i Spanien, d.v.s. du som inte har skatterättslig hemvist i Spanien.

Schablonskatten beräknas på taxeringsvärdet (valor catastral), proportionellt fördelat med antalet dagar du har ägt fastigheten. Du hittar taxeringsvärdet på ditt lokala skattekvitto, IBI.

Märk att myndigheterna inte skickar ut något inbetalningskort eller påminnelse, utan den skatteskyldige måste själv komma ihåg att lämna in deklarationen, vilket ska ske senast den 31 december året därpå (d.v.s. 2020 års skatt ska betalas senast den 31 december 2021). Skatten betalas i samband med att man lämnar in deklarationen alternativt med dragning från ditt spanska bankkonto den 31 december.

Om du hyr ut fastigheten, måste du dessutom deklarera dina hyresintäkter. Dessa ska deklareras kvartalsvis (istället för en gång om året). Skatten ska betalas senast den 20 april, 20 juli, 20 oktober och 20 januari. Om deklarationen lämnas in elektroniskt måste det göras senast den 15 i respektive månad och kommer skattebeloppet sedan dras från ditt bankkonto den 20. Om man har sin skatterättsliga hemvist inom ett annat EU-land, t.ex. Sverige, har man rätt att göra avdrag för de kostnader som är förenliga med uthyrningen och skatten baserad då på nettointäkten. Glöm inte att hyresintäkterna också ska deklareras i det land där du har din skatterättsliga hemvist, t.ex. i Sverige. Den skatt du betalt i Spanien får du sedan avräkna mot den svenska skatten.

Det kan bli dyrt om du inte deklarerar och betalar din skatt i tid. Straffavgiften kan uppgå till mellan 50 till 150 % och därutöver tillkommer dröjsmålsränta, dock finns möjlighet till rabatt på straffavgiften vid snabb betalning efter erhållet krav. Har du inte lämnat in din deklaration i tid är det därför att rekommendera att lämna in självrättelse för att begära nedskrivning av straffavgiften.

Förmögenhetsskatt
Om du har tillräcklig förmögenhet i Spanien (grundregeln värde överstigande 700.000 €) måste du dessutom lämna in förmögenhetsdeklaration varje år. Sista datum att betala skatten är den 30 juni och om inlämning sker elektroniskt ska det ske senast den 25 juni.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255