Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

5 framtida anledningar: Málaga blir modern storstad

Muelle Heredia

Muelle Heredia

5 framtida anledningar: Málaga blir modern storstad

2021-03-09

Idag nätverkar folk som aldrig förr och behovet att knyta an till andra människor för överlevnad , har aldrig varit större. Detta förstod stadsplanerarna i Malaga redan innan år 2011, då den senaste stadsplanen togs fram. Malaga är på väg att förvandlas till en modern storstad med en stadsförnyelse där människan och hennes behov att mötas står i fokus.


Skicka till en vän

Av Malin Ingrid Franzén· I samarbete med Franzén & Associates Málaga · 0034-635 012 450 · franzenassociates.com

Här skapar man mötesplatser såsom torg, boulevaards, rekreationsområden och företagscentrum. Idag behöver man inte välja mellan sol eller hög levnadsstandard i en modern stad. Nordeuroperna har börjat känna sig hemma i Malaga, en storstad som lockar folk från alla världens hörn!

Efter att man antog Malagas Stadsplan (PGOU) år 2011 började staden att förändras på ett sätt som aldrig tidigare skådats, något som också fick internationell uppmärksamhet. Hela staden får anses som ett stort ”renoverinsgobjekt” med en modern stadsförnyelse som är väldigt lik den såsom skett i många andra städer runt om i världen. Alla dessa städer har ett gemensamt och det är att man satt människan i fokus. Genom stadsförnyelsen av Malaga har det skapats olika platser såsom torg, parker, boulevards, alleer för människan att mötas och vara kreativa. Den moderna människan försörjer sig och överlever idag i grupp genom att nätverka såväl digitalt som i det verkliga livet. Man jobbar ofta tillsammans och inte så mycket individuellt längre, vilket skapar ett behov att knytas samman med andra människor. Moderna stadsförnyelseprojekt skapar denna möjlighet, vilket man också på nära håll kan uppleva i Malaga. I den moderna staden vill man gärna leva hälsosamt och förflytta sig med cykel eller sparkcykel där mot den bakgrunden anläggs också flera cykelstråk. Man försöker dessutom leda bort biltrafiken från innerstan genom olika trafiktekniska lösningar. Att ha en biltrafik i den inne citykärnan tillhör den gamla, omoderna staden. Många traditionella parkeringsplatser kommer att tas bort och istället bygger parkeringshus under gatuplan. Det finns flera projekt på gång i Malaga, där man ser hur dessa mötesplatser och stora företagscentrum skapas med människan i centrum. Vidare i artikeln kommer särskilt intressanta områden i Malaga att beskrivas närmare såsom Centro Historico, Västra Malaga, Rio Guadalmedina, Muelle Heredia samt Östra Malaga.

Centro Historico
Málaga har funnits i mer än 2700 år men urbaniserades inte förrän under 1800- och 1900-talet. Det man idag kallar för Centro Historico (Gamla stan) uppfördes först under urbaniseringen under dessa århundraden och man förde då upp dessa fantastiska byggnader. Många av dessa byggnader är idag K-märkta och har ett stort historiskt och kulturellt värde för staden. Centro Historico, som redan har genomgått en stadsförnyelse under flera år tillbaks och det finns också fortfarande projekt som kommer att slutföras inom de närmaste åren. Ett exempel på det är hur Calle Carreteria kommer att förändras. Det är en gata som delar gamla stan med stadsdelen La Goleta och följs av Calle Alamos som sträcker sig till Plaza Merced, ett av de mest kända torgen i Malaga. Calle Carreteria är idag genomfartsleden för fordon i gamla stan med parkeringar längs sidorna vilket upplevs av många som störande. Trottoarerna på båda sidorna är smala och krokiga vilket påverkar gångtrafiken på ett negativt sätt. De förändringar som planeras är att bredden på vägen för fordonstrafiken kommer att reduceras som samtidigt som man kommer att vidga trottoarerna. Även träd kommer att planteras längs den nya allen. Dessutom kommer flera parkeringsplatser att försvinna då man istället vill skapa plats för fotgängare och cyklister. Detta projekt är uppdelat i åtta faser.

Det kända torget, Plaza Merced, har tidigare rustats upp och detta har skapat en fantastisk plats för människor att mötas. Mitt på torget har det funnits en obebodd byggnad sedan år 2004 men som nu har rivits. Den har tidigare bland annat använts som biograflokal. Den nya byggnaden kommer att blir genomskinlig och innefatta tre våningar med ett auditorium med utsikt mot borgen Alcazaba.

Västra Málaga
Floden Rio Guadalmedina ligger mitt i stan och längs dess västra sida finns bland annat områdena Huelin, Perchel och Trinidad. Dessa områden räknades tidigare som Málagas arbetarområde där många industriarbetare bodde med sina familjer. Denna del urbaniserades starkt under slutet av 1950-talet fram till 1990-talet. Tyvärr var inte stadsplaneringen riktigt genomtänkt på den tiden. Detta område högexploaterades då av stora byggaktörer som drog nytta av att det fanns massor av billiga tomter att bebygga eftersom man ville vinstmaximera i samtliga bostadsprojekt. Resultatet av detta blev är det fanns få allmänna platser och grönområden kvar för dom boende. Kommunen ställde senare krav på uppförandet av många parker i Málaga och som resultat av detta beslut anlades bl.a. Parque del Oste samt Parque Huelin. Väster om detta område finns mark nära stranden som är totalt orörd, vilket kommer att explaoteras under de närmsta åren. Ett stort projekt som kommer att genomföras är ”La Termica” där man kommer att skapa ett stort kommersiellt grönområde med hotell, kontorsbyggnad och bostäder. Detta projekt smälter naturligt ihop med bostadsprojektet Málaga Towers som ligger precis bredvid.

Rio Guadalmedina
En annan fantastisk förändring i Málaga är planerad i flod-området mellan Centro Historico (gamla stan) och västra Málaga som Perchel och Trinidad och som sedan fortsätter genom staden förbi El Molinillo, La Rosaleda, Ciudad Jardin och El Jardin Bontanico. Enligt Málagas borgmästare Francisco de la Torre Prados, så är syftet med projektet att knyta samman folket genom floden. Man kommer att skapa ett rekreationsområde där med växter, träd, gångstigar samt ett vattenstråk som kommer att rinna genom detta område och som mynnar ut i havet. Även kafeer kommer att finnas i området. Projektet kommer att delas in i sex olika delar och områden i Málaga som floden flyter genom.

Muelle Heredia
Ett annat stort projekt som kommer att genomföras i centrala Málaga är i hamnområdet Muelle Heredia. Det ligger i anslutning till Muelle Uno som är den första hamnen som kommersialiserades i Málaga. Syftet med projektet är att man vill föra samman den gamla delen av staden med havet, där hotell, museum och kulturella funktioner kommer att blandas. Inte mindre än femton byggnader kommer att uppföras med sex, tolv och arton våningar höga. Málaga är ingen storstad idag men växer och många tycker att staden behöver ett finansoch företagscentrum för att Málagas fortsatta utveckling skall gå i rätt riktning. 

Málaga Este
I Pedregalejo och El Palo i östra delen av Málaga finns det många traditionella fiskehus vid havet. Det tidigare fiskesamhället i El Palo och Pedregalejo kommer att få en ny, fin strandpromenad med fler grönområden. Dessutom kommer man att ta bort flera parkeringsplatser på gatorna och istället bygga tre parkeringshus. Fler och bättre cykelbanor kommer också att anläggas och Banos del Carmen kommer att restaureras upp. Man vill precis som i andra delar i Malaga förbättra utrymmen för medborgarnas samexistens. Norr om detta område finner vi bland annat Miraflores del Palo, Cerrado de Calderon och Limonar där Málagas överklass byggde sina ståtliga villor och urbanisationer med havsutsikt.

Málaga är en fantastisk stad som äntligen är på väg att hinna ikapp andra europeiska städer var det gäller den moderna människans behov att jobba och överleva tillsamman. Det är fantastiskt kul att få uppleva denna förvandling i modern tid och se hur staden utvecklas för människans samexistens.

För investeringsråd gällande fastigheter och mer fakta om dessa projekt i Málaga stad, kontakta Malin Ingrid Franzén, författare av artikeln, GIPE licens 3.743, Master Degree in Real Estate Business, 14 års erfarenhet av fastighetsmarknaden i Spanien och Sydamerika
 
Västra Málaga

Västra Málaga

Río Gualmedina

Río Gualmedina

Svenska Magasinet i Spanien
Calle Carreteria i framtiden

Calle Carreteria i framtiden

Svenska Magasinet i Spanien


Framtida El Palo

Framtida El Palo


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255