Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk

Sveriges plan för ekonomisk återhämtning

Svenska Magasinet i Spanien

Sveriges plan för ekonomisk återhämtning

2020-11-19

Sverige, precis som i stort sett hela världen, har haft ett tufft år ur ett ekonomiskt perspektiv. När COVID-19 började spridas över världen tidigt i våras, var det omöjligt att förutse hur året skulle avslutas. Många länder valde att helt stänga ned all offentlig verksamhet, butiker, restauranger och kraftigt begränsa utbudet av servicetjänster av alla slag. Människor rekommenderades att hålla sig inne, att ta avstånd från varandra och i vissa fall blev det mer eller mindre förbjudet att röra sig utomhus om man inte var absolut tvungen. Med dessa strikta, direkta åtgärder hoppades man på att pandemin snart skulle vara under kontroll och att man skulle kunna öppna upp och återgå till ett normalläge igen under året, förhoppningsvis utan för stora förluster.


Skicka till en vän

Som bekant valde Sverige en liten annorlunda väg, som gick förbi den direkta nedstängningen och valde den gyllene medelvägen. Med kraftigt ekonomiskt stöd till privata företag hoppades man kunna minimera skadorna och hitta ett system där företagen kunde fortsätta sina verksamheter utan att behöva säga upp för mycket personal. Det främsta stödet var de många permitteringarna som utlystes, där svenska staten helt enkelt gick in och betalade lönen för de många svenskar som inte längre behövdes på sin arbetsplats. Man införde också en förebyggande sjukpenning, för att de i riskgrupper skulle kunna stanna hemma från arbetet utan att förlora en för stor del av sin inkomst. Samtidigt avskaffades karensdagen och kravet på läkarintyg för att få löneersättning vid sjukdom. Alla dessa åtgärder var viktiga för att människor med symptom och möjlig sjukdom skulle kunna stanna hemma utan att förlora pengar och därmed kunde smittspridningen begränsas något.
 
Förutom de stora ekonomiska och offentliga påfrestningarna har pandemin också haft en kraftig inverkan på individnivå. Arbetslöshet och ekonomisk kris kan leda till depression och psykisk ohälsa. Äldre personer som inte har kunnat gå ut eller träffa anhöriga i samma utsträckning som tidigare har lidit, och även barn och kvinnor i ohälsosamma relationer har drabbats hårt. 
 
De hårda restriktionerna utomlands har lett till protester och upplopp i många länder och i Spanien haglar böterna över de som bryter mot karantänkraven. Även i Frankrike, Tyskland och USA har många tröttnat på sin begränsade frihet, medan länder som Japan och Kina verkar ha folket på sin sida. I Sverige lever många människor i stort sett som vanligt; förändringen är att man ofta spritar eller tvättar sina händer och inte får beställa sin öl vid bardisken under veckans after work. 
 
Redan när pandemin bröt ut och den svenska linjen blev uppmärksammad menade vi svenskar att vi redan var fullärda vad gäller social distans. Vi kindpussar inte främlingar, vi sitter helst ensamma och spelar mobilcasino med stora hörlurar på bussen och vi bor ofta själva i våra lägenheter. Även om vi har rika sociala liv är svenskarna kanske i högre grad än andra människor mer vana vid de nya spelreglerna i samhället, samtidigt som vi har en relativt låg befolkningsdensitet. Vår strategi har skilt sig mycket från de sydeuropeiska ländernas men samtidigt har vi totalt skilda levnadsmönster från dessa folk. 
 
Sveriges åtgärder har inte satt samma spår i ekonomin som i de flesta andra länder då vi har undvikit total nedstängning och karantänskrav. Staten erbjöd stödlån till privata verksamheter redan under pandemins inledning och därför kunde man se att den svenska ekonomin stod sig bra på den globala marknaden. Den svenska kronan har tappat mindre i värde än vad så väl dollarn som euron och den norska och den danska kronan. Samtidigt investerade Sveriges regering mer i sina åtgärdspaket än vad de andra nordiska grannländerna gjorde och vi avslutar året med ett minskat BNP på runt 5,5 procent. 
 
Trots underskottet är detta några procentenheter lägre än många västländer, vilket gör att både Sveriges riksdag och Svenskt näringsliv ser på det kommande året med försiktig positivism. Trots att permitteringarna fortfarande är många och arbetslösheten har ökat till runt 10 procent börjar Sverige så smått återgå till ett slags normaltillstånd. I många länder har en andra våg av COVID-19 lett till nya karantänstvång, nya nedstängningar och ökad ekonomisk oro, medan Sveriges smittspridning ligger strax under vårens siffror. 
 
Vi kommer fortsatt att känna av pandemins eftermäle under hela 2021 men det offentliga sparandet kommer att återupptas och stabiliseras med en tillväxt på runt 3,5 procent enligt Konjunkturinstitutet. Vår Maastrichtskuld går upp till 45 procent av BNP, men våra tidigare avbetalningar på just denna skuld gör att vi ligger lågt i relation till andra EU-länder. Resultatet av åtgärderna och den uppmärksammade strategi som Sverige använt sig av under 2020 kommer att synas först mot slutet av 2021.

Svenska Magasinet i Spanien

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255