Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga om juridik: Betala skatt i Sverige eller i Spanien?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Fråga om juridik: Betala skatt i Sverige eller i Spanien?

2020-11-12

Vi tänker flytta till Spanien och undrar vad som gäller om man vill skriva ut sig skattemässigt ur Sverige och skriva in sig i Spanien?


Skicka till en vän

Av abogado Lars Isacsson
[email protected]
www.isacsson.es
+34 952 90 82 37


Hej och tack för frågan.

Först och främst bör det noteras att de svenska och spanska reglerna om beskattningsrätt skiljer sig åt och de är i allt väsentligt inte samordnade. Huvudregeln i Spanien är att man är skyldig att deklarera och betala skatt här om man vistas i Spanien mer än sex månader under ett kalenderår. Dessa månader behöver inte vara sammanhängande utan det är den totala tiden under ett år som räknas. Det har ingen betydelse hur man är folkbokförd. Till skillnad från Spanien har folkbokföringen i Sverige stor betydelse för frågan om man är skattskyldig eller inte där. Så länge man är folkbokförd i Sverige presumeras skattskyldighet där. En första åtgärd är därför alltid att anmäla till Skatteverket att man är utflyttad. Den svenska inkomstskattelagen innehåller ytterligare regler för bedömningen av skattskyldigheten i Sverige. En person som inte vistas stadigvarande i Sverige men som tidigare varit bosatt i Sverige anses som obegränsat skattskyldig där om personen har ”väsentlig anknytning”dit.

De omständigheter som används för att bedöma om ”väsentlig anknytning”föreligger är följande:
· om personen är svensk medborgare
· hur länge personen varit bosatt i Sverige
· om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort
· om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl
· om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk
· om personen har sin familj i Sverige
· om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige
· om personen är ekonomiskt engagerad genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige
· om personen äger en fastighet i Sverige
· liknande förhållanden

I första hand är det Skatteverket som avgör om ”väsentlig anknytning”föreligger baserat på en eller flera av dessa faktorer. I slutänden kan frågan prövas av domstol av den som är missnöjd med Skatteverkets beslut. Det finns åtskilliga avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen rörande samtliga dessa faktorer, som väger olika tungt vid bedömningen. Jag vill också flagga för möjligheten att begära förhandsbesked från Skatterättsnämnden om denna fråga så att man vet vad som gäller. Utrymmet här är för begränsat för att gå igenom praxis och villkoren för prövning av Skatterättsnämnden. Inte heller att redogöra för avräkningsregler och annat i det svensk-spanska dubbelbeskattningsavtalet. Om ni avser att flytta ut ur Sverige och bosätta er i Spanien rekommenderar jag starkt att ta kontakt med en rådgivare för att hantera er skattesituation.

Vi har hjälpt åtskilliga svenskar med dessa frågor genom åren och står givetvis till ert förfogande om ni vill ha hjälp med detta.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255