Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga om juridik: Behöver man tillstånd för att renovera sin fastighet?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Fråga om juridik: Behöver man tillstånd för att renovera sin fastighet?

2020-09-14

Jag har köpt en fastighet som behöver omfattande renoveringar. Jag har fått flera offerter men noterar att momsen varierar. Vad är det som gäller egentligen? Behöver jag tillstånd även för att genomföra en renovering?


Skicka till en vän

ABOGADO LARS ISACSSON
[email protected]
www.isacsson.es
+34 952 90 82 37


Hej och tack för frågan.

Moms (IVA) i samband med byggnation och renoveringar kan vara tämligen snårigt. Vissa typer av arbeten har en momssats på 21% medan åter andra har en momssats uppgående till 10%. Lagen som reglerar moms är LIVA (Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

I lagen anges vilka villkor som ska uppfyllas för att 10% moms ska tillämpas istället för 21%. Kortfattat kan man säga att lagen gör en åtskillnad mellan ”renovering” och ”ombyggnad”. Definitionen av begreppet ”ombyggnad” är mycket utförligt beskriven i lagen och det kan mycket väl vara så att en omfattande renovering klassas som ”ombyggnad” och då ska belastas med 10% IVA. Eftersom det ofta handlar om stora belopp i samband med omfattande renoveringar kan merkostnaden för en privatperson – för vilken momsen inte är avdragsgill – bli betydande om momssatsen inte är rätt. Därför är min rekommendation att undersöka vilken momssats som ska tillämpas (och kommer att tillämpas av den som ska utföra arbetena).

Generellt bör också en teknisk arkitekt, en ”aparejador”, anlitas i samband med större renoveringar. Förutom att en sådan kan hjälpa er med att övervaka byggnationen och kostnaderna för denna kan ni också få hjälp med momsfrågan. Väl investerade pengar!

Vad gäller tillstånd behövs sådana i allmänhet vid renoveringar av någon omfattning. Om det handlar om mindre renoveringar (t ex ommålning, byte av kök, etcetera) ansöker man om en licens för ”obras menores”. Detta är tämligen enkelt att göra hos din kommun. Du får betala en avgift för licensen till kommunen. Avgiften är inte momspliktig. När det gäller lite större renoveringar som påverkar fastighetens struktur, tillbyggnader, m m så måste en licens för större arbeten – ”obras majores” – sökas hos kommunen. En ansökan om en sådan licens kräver arkitekthjälp och innebär en längre handläggningstid hos kommunen. Kostnaden är också högre. För att kunna avgöra vilken typ av licens som behövs rekommenderar jag dig att kontakta en aparejador eller en arkitekt. Observera att du själv är ansvarig för att du har rätt licens för de arbeten som ska utföras.

Vi har erfarenhet av denna typ av frågor så om du vill ha vår hjälp står vi till ditt förfogande.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255