Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Framförhållning med framtidsfullmakt

Framförhållning med framtidsfullmakt

2020-03-10

För tre år sedan fick Sverige en ny lag som handlar om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande varaktigt inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter.


Skicka till en vän

Fullmaktsgivaren måste ha fyllt 18 år för att upprätta en framtidsfullmakt. Fullmakten måste vara skriftlig. Underskriften måste bevittnas av två vittnen som skall vara närvarande när fullmakten undertecknas. En framtidsfullmakt kan inte göras oåterkallelig. Den torde endast gälla i Sverige även om det inte framgår av lagtexten att är fallet.

Det är fullmaktsinnehavaren som bedömer när fullmakten skall träda i kraft. Fullmaktsgivaren kan i fullmakten bestämma att en granskare skall utses. Denna skall granska fullmaktsinnehavarens verksamhet. Granskaren kan kräva att en redovisning från fullmaktsinnehavaren.

När en framtidsfullmakt upprätttas får man själv välja vem som skall företräda sig. Om en framtidsfullmakt inte har upprättats kan myndigheterna utse en god man som handhar den sjukes förvaltning för det fall man inte kan ta vara sig själv. Fördelen med en framtidsfullmakt är att man själv får bestämma vem som skall förvalta ens egendom. En god man kan den sjuke ej styra över.

Denna artikel har författats av Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL i Marbella. Bo har mail [email protected]
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255