Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Kvalitetssäkrade fastigheter

Kvalitetssäkrade fastigheter

2020-01-13

Haga Kapital förmedlar handplockade unika objekt med tillfredsställande dokumentation. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett tryggt husköp och en trygg försäljning.


Skicka till en vän

Ministry of Public Works, Transport and Housing, har tillsammans med Association of Spanish Property och Commercial Registers tagit fram en guide för säkert husköp. Guiden bygger på offentliga utredningar som kartlägger återkommande problemområden.

Mot bakgrund av detta arbete har Haga Kapital tillsammans med en auktoriserad arkitekt utvecklat konceptet. ”Kvalitetssäkrade Fastigheter”.

Vid fastighetsköp i skandinaviska länder fokuserar köparen på fastighetens byggtekniska skick. Normalt genomförs en besiktning av fastigheten i syfte att kartlägga och hitta (dolda) fel.  När man letar efter drömboende i Spanien bör man i första hand fokusera på fastighetens legala skick. Det finns en mängd dokument som krävs för att dokumentera fastighetens legala status, och man ska aldrig köpa innan allt är kartlagt. Först måste man kolla om karta och terräng stämmer, till detta krävs relevant expertis. Ofta rekommenderas köpare att anlita en advokat för att säkerställa fastighetens legala status. En sådan övning har ett mycket begränsat värde, då advokaten oftast utför en skrivbordskontroll. Övningen kan jämföras med att besiktiga bilen utan att ta med bilen till bilprovningen. Rätt kompetens för arbete är en auktoriserad arkitekt.

Haga Kapital anlitar en auktoriserad arkitekt för uppmätning av fastigheten. Efter uppmätningen jämförs verkligheten med beviljat bygglov, fastighetsregistret och uppgifter som är rapporterad till skattemyndigheten. Vidare görs en omfattande kontroll av objektet. Den slutliga rapporten fyller de krav som en bank ställer på dokumentation innan ett objekt kan pantsättas.

Belåning
Fastigheter som förmedlas av Haga Kapital är på förhand godkända av spansk bank för belåning. Innan en spansk bank kan bevilja ett lån med säkerhet i fastigheten krävs en rapport om fastighetens legala status. Banken måste enligt lag anlita en licensierad oberoende tredje part för arbetet. Även om man köper fastigheten kontant är det viktigt att säkerställa att den kan belånas. Ca 9 av 10 fastigheter finansieras med lån i Spanien. I det fall man köper en fastighet som inte är belåningsbar kan det bli svårt att sälja den i framtiden. Bankens lånevillkor fastställs efter individuella förutsättningar.

Licencia de Primera Ocupacion o Utilizacion & Certificado Final de Obra
Innan en fastighet byggs producerar en auktoriserad arkitekt ritningar och dokumenterar projektet. Dokumentationen bifogas ansökan om bygglov. Om projektet uppfyller kraven beviljar kommunen bygglovet. När bygget är klart gör arkitekten en slutbesiktning och intygar att projektet (enligt arkitektens uppfattning) stämmer med bygglovet. Bygglov och certifikat bifogas ansökan om Licencia de Primera Ocupacion & Utilizacion. Slutligen kontrollerar kommunen att fastigheten är byggd enligt beviljat bygglov. Om allt stämmer utfärdar kommunen en licens för ibruktagande (Licencia de Primera Ocupacion & Utilizacion).  I det fall verkligheten avviker från beviljat bygglov, görs en utredning av vad som krävs för att regularisera och legalisera objektet. Det finns legala regimer som bland annat genom preskriptionstid möjliggör regularisering av svartbyggen.

Certificado de No Expediente
Certifikatet intygar om kommunen har notifierad ägaren om oegentligheter. Om detta är fallet gäller inte sedvanliga preskriptionstider, och det blir svårare att regularisera svartbygget.

Godkännande av den elektriska anläggningen
Har det gått mer än 10 år sedan ägarbyte av elkontraktet kräver elbolaget en översyn av den elektriska anläggningen (Boletin). Det är inte ovanligt att delar av den elektriska anläggningen måste bytas på äldre hus.

Läs mer pa http://www.hagakapital.com/kvalitetssakrade-fastigheter/

 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255