Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga om juridik: Vi tänker hyra ut vår lägenhet. Vad ska vi tänka på?

Annons - Svenska magasinet
Anna Carlsson

Anna Carlsson

Fråga om juridik: Vi tänker hyra ut vår lägenhet. Vad ska vi tänka på?

2019-12-10

Vi tänkte hyra ut vår lägenhet för kortare eller längre tid. Vad ska vi tänka på?


Skicka till en vän

Av Abogado Lars Isacssoon och Jur kand Anna Carlsson
[email protected] www.isacsson.es, +34 952 90 82 37


Hej och tack för frågan.
Det mest avgörande för vilka regler som gäller vid uthyrning av privatbostäder i Spanien är ändamålet för uthyrningen. Syftet med uthyrningen har dock inte sällan en inverkan på uthyrningstidens längd men den sistnämnda är alltså inte avgörande för vilka regler som uthyrningen omfattas av.

All form av uthyrning regleras av den spanska hyreslagen, Ley de Arrendamientos Urbanos, (LAU). Denna föreskriver olika regler för uthyrning av en lägenhet som ska användas som hyrestagarens permanentbostad – ”arrendamiento de vivienda” – respektive uthyrning i annat syfte – ”arrendamiento para uso distinto del de vivienda”. Vidare är de regler som föreskrivs av den spanska hyreslagen obligatoriska att följa i det första fallet medan de kan avtalas bort i det sistnämnda. Detta innebär att ett avtal om uthyrning av permanentbostad alltid kan jämkas av båda parter om det inte följer vad som föreskrivs i LAU.

Vid samtliga uthyrningsformer som omfattas av LAU är det obligatoriskt att ta ut en deposition, en s.k. fianza, i samband med att hyresavtalet ingås. Denna ska, då det rör sig om uthyrning för permanentbostadsändamål, motsvara en månadshyra och i alla andra fall två månadshyror. Av andalusiska regionala bestämmelser följer vidare att fianzan under hyresperioden ska deponeras hos Junta de Andalucía på vilket kvitto ska tillställas hyrestagaren. En hyresvärd som inte följer denna bestämmelse riskerar att bötfällas. Depositionen ska återbetalas till hyresgästen inom en månad från hyresperiodens slut.

Fianzan ska användas för att täcka eventuella skador som hyresgästen orsakar på fastigheten under hyrestiden men ska däremot inte användas för betalning av uteblivna månadshyror. Det står dock hyresvärden och hyresgästen fritt att avtala om att ett visst belopp ska betalas som garanti för framtida månadshyror. För hyreskontrakt där hyresperioden underskrider fem år får detta belopp emellertid inte överskrida två månadshyror.

Det finns uthyrningsformer som är undantagna från LAU:s tillämpningsområde. Ett exempel är när en möblerad lägenhet hyrs ut tillfälligt och för turist- eller semesterändamål. Vad som emellertid är viktigt att tänka på vid denna typ av uthyrning är att kommunen måste godkänna att bostaden används för detta ändamål. Detta görs genom att registrera bostaden i kommunens register över turistbostäder, el Registro de Turismo de Andalucía. Fastigheten och samtliga hyresgäster måste även registreras hos Policía Nacional.

Vi bistår er gärna med såväl upprättande av hyreskontrakt som inskrivning av er lägenhet i Registro de Turismo de Andalucía samt övriga frågor beträffande uthyrning av er fastighet. 
 

Lars Isacsson

Lars Isacsson


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255