Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Kan man äga ett svenskt aktiebolag och bo i Spanien utan att det leder till obegränsad skattskyldighet i Sverige?

Marknadsobservation: Kan man äga ett svenskt aktiebolag och bo i Spanien utan att det leder till obegränsad skattskyldighet i Sverige?

2019-11-12

Kan man äga ett svenskt aktiebolag och bo i Spanien utan att det leder till obegränsad skattskyldighet i Sverige?


Skicka till en vän

Av Ruben Larsen
e-post: [email protected]ital.se
+34 616 854 498


Skatterättsnämnden har vid ett flertal tillfällen uttalat sig om frågan och sommaren 2012 kom ett förhandsbesked som i princip kan användas som ett skolexempel. Ett vanligt sätt att avveckla verksamheten på vid pensionering, är att låta bolaget vila i fem år (5/25 bolag) och därefter lyfta ut kapitalet till 25 % i skatt.

(Enligt inkomstskattelagen 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en aktie är kvalificerad om andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet)

Enligt förhandsbeskedet hade personen ställt två frågor. Den första frågan var om den likartade verksamheten som bedrevs från ett annat utländskt bolag ledde till att aktierna i det vilande bolaget ansågs som kvalificerat innehav. Här bedömde skatterättsnämnden att så var fallet. Eftersom ägaren bedrev likartad verksamhet från ett annat bolag, ansåg man att aktieinnehavet var kvalificerat, resultatet var att man inte hade rätt att lyfta kapitalet till 25 % beskattning.

Andra frågan var om ägandet av det vilande bolaget var en omständighet som ledde till väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet i Sverige. Övriga anknytningsfaktorer var svenskt medborgarskap. Skatteverkets bedömning avvek från skatterättsnämnden. Skatteverket ansåg att omständigheten ledde till väsentlig anknytning men skatterättsnämnden kom till en annan slutsats. Skatterättsnämnden bedömde att bolagets verksamhet var begränsat till kapitalförvaltning av bolagets tillgångar via kapitalplaceringar. Därför ansåg man att andelsägaren genom ägandet inte hade inflytande över näringsverksamhet i Sverige. Efter en samlad bedömning av angivna omständigheter, ansåg Skatterättsnämnden att personen inte hade väsentlig anknytning till Sverige. Förhandsbeskedet överklagades inte av Skatteverket.

Ur ett svenskt skatteperspektiv finns det 2 olika regimer att välja på när man flyttar till Spanien; begränsad skattskyldig i Sverige och obegränsad skattskyldighet. Oavsett om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige efter flytt till Spanien, kommer gränsöverskridande transaktioner regleras av skatteavtalet.

För att tillämpa skatteavtalets metodartiklar för undanröjande av dubbelbeskattning vid dubbel hemvist, måste hemvisten enligt villkoren i avtalet först fastställas till en stat. Detta görs enligt artikel 4 punkt 3 genom överenskommelse i varje enskild fall de tre första åren. Då det inte finns en regelstyrd regim för överenskommelsen kan inte Skatterättsnämnden ge ett förhandsbesked i frågan. Med andra ord kan man inte på förhand beräkna utfallet.

Vid flytt till Spanien blir den generella rekommendationen under nuvarande skatteavtal att undgå väsentlig anknytning till Sverige efter utflytt. I det fall omständigheter kan tolkas som väsentlig anknytning, bör man begära ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden i ärendet. Väsentlig anknytning till Sverige fastställs genom en helhetsbedömning av faktiska omständigheter. En av omständigheterna är om en person är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att äga tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

Att äga andelar i ett svenskt bolag som endast bedriver kapitalförvaltning och tillgångarna anses vara kapitalplaceringar leder enligt Skatterättsnämnden inte till väsentlig anknytning. Även om aktieinnehavet bedöms vara kvalificerat och att man inte i Sverige har rätt till att lyfta kapitalet till 25 % skatt. Enligt förhandsbeskedet kan en person bedriva likartad verksamhet från ett utländskt bolag utan att omständigheten ger väsentlig anknytning till Sverige.

Ur ett skatteperspektiv blir det lägre beskattning vid flytt till Spanien. I det fall man bodde kvar i Sverige och aktieinnehavet inte ansågs som kvalificerat, hade skatten blivit 25 %. Efter flytten till Spanien kan bolaget dela ut kapitalet till ägaren med avdrag för 15 % kupongskatt, detta utan krav till 5 års vila. Utdelningen deklareras i Spanien och skattas som inkomst av kapital med avräkning av svensk kupongskatt.

I Spanien finns inte motsvarigheten till investeringssparkonto eller kapitalförsäkringar. I det fall personen behåller det svenska bolaget kan man förvalta kapitalet i en företagsägd kapitalförsäkring med sedvanlig schablonbeskattning. Vidare kan man lyfta kapitalet till en lägre beskattning jämförd med om man var bosatt i Sverige.

Är det bättre att lyfta ut kapitalet, likvidera bolaget och sen beskattas under inkomst av kapital, eller bör man låta kapitalet arbeta i företaget?

Komplett text finns på följande länk
 
Svenska Magasinet i SpanienAxplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255