Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Kampen om klimatet: Så har klimatet förändrat sig på kusten

Annons - Svenska magasinet
Ett ökenlikt landskap, brist på dricksvatten och ingen snö på bergstopparna. Så lyder vissa domedagsprofetior för året 2100.

Ett ökenlikt landskap, brist på dricksvatten och ingen snö på bergstopparna. Så lyder vissa domedagsprofetior för året 2100.

Kampen om klimatet: Så har klimatet förändrat sig på kusten

2019-11-11

Klimatförändringar är ett svårt ämne. Klimataktivister och förnekare är på kollisionskurs med varandra. Att göra avkall på ett modernt bekvämt liv är komplicerat då hela samhällen är uppbyggda på att hjulen måste snurra. På Costa del Sol har klimatet förändrat sig från och till. Nu går förändringen fortare enligt forskare.


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Erosion, ett ökenlikt landskap på den Iberiska halvön där salt har trängt in från alla håll. Brist på dricksvatten och ingen snö på bergstopparna. Så lyder vissa domedagsprofetior för året 2100.
Över hundra internationella experter, författare till 7.000 vetenskapliga artiklar berättar om hur vatten i oceaner och isar kommer att utvecklas. Hav och is står för hela 80 procent av jordens yta och det är här vi finner svaret på framtidens klimat menar forskarna.

Flera spanska medier har refererat till den tusen sidor omfattande rapporten ”Océanos y criósfera en un clima cambiante”, Oceaner och kryosfären i ett förändrat klimat. Rapporten ägnar flera avsnitt åt Spanien. Kryosfären betecknar den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö. Även kortvarig snö och is räknas till kryosfären.

Salinisering
Spanien är ett land omgivet av hav och befinner sig därför i en känslig situation vid en global uppvärmning med stigande havsnivåer och temperaturer.
Ett av de större problemen är försaltning eller Salinisering av floder. Det är ett ekologiskt problem som berör nästan alla delar av världen. Mer salt i flodvatten stör den biologiska balansen och påverkar spannmålsproduktionen på omkring hälften av all konstbevattnad mark i världen. 
Här har Ebrofloden i norra Spanien studerats av FN:s klimatexperter. En stigande havsnivå påverkar markens salthalt liksom kärr och träskmarker. Områden som är kända för omfattande biologisk mångfald.

Försaltningen av marken påverkar jordbruk och odlingsarealer direkt. Det gäller framför allt Spaniens risodlingar där skördarna väntas minska radikalt. Erosion vid häftiga skyfall kopplade till torka och stigande havsnivåer bidrar till försaltning.
Förutom jordbruket påverkar klimatförändringar turistindustrin och här uppmärksammas Spanien i rapporten. Prognoserna för nederbörd i form av regn och snö blir osäkrare. Modeller visar hur skidorter i framtiden behöver konstgjord snö och erbjuda alternativ som skidåkning på natten då det är svalare.

Förändringar väntas även inom andra områden enligt forskarna, som det traditionella livet baserat på Medelhavsdiet och fisk från havet. Minskningen av fiskbestånden som har försörjt generationer äventyrar hela livsstilen och välbefinnandet, enligt rapporten.
Försaltning, torka och minskning av avrinningen från snösmältningen i bergen förväntas begränsa dricksvattenförsörjningen.

När jag besöker vinproducenter tycks alla vara överens. Det har blivit mer nyckfullt och svårare att odla vin. Vinbönder säger rakt ut att vi befinner oss i en klimatförändring och att det går snabbt. Det är nyckfullhetens tid vi upplever.
Vingårdslägen flyttas och nya tåligare druvsorter utvecklas. Vinmakare berättar hur de tidigare odlade druvor i dalgångar. Vinodlingar flyttas till högre höjd där det är svalare.
Det har blivit för varmt i dalgångarna, hetta med rostbruna blad och brända druvor. Inte så kul. Eller skyfall som ödelägger skörden, som nyligen i Alicante där platser fick 500 mm på kort tid.

Förändringar kommer och går
Klimatförändringar har alltid funnits. Det är de flesta överens om. Hur mycket vi som individer är skuld till klimatförändringar diskuteras. Här går meningarna totalt isär. Är skulden 100 procent? 50, 10 eller 5 procent?

Låt oss konstatera att klimatförändringar kommer och går. Det visar en färsk studie vid Málaga universitet som publicerades i augusti av forskarna Enrique Salvo och Miguel Ángel Vargas som säger att uppvärmningen accelererar.
Klimatet i provinsen Málaga och på Costa del Sol befinner sig i en ständig förändring. Det har varit perioder av mer värme än normalt, eller kyligare perioder än normalt. Även en mindre istid har förekommit.

Det finns en skillnad. Tidigare skedde förändringar under perioder på flera århundraden. Nu går det snabbare.

Det är slutsatsen i studien ”Aproximación a la evolución climática de la provincia de Málaga” av botanikern och professorn i växtbiologi vid Málaga universitet, Enrique Salvo Tierra, i samarbete med Miguel Ángel Vargas Jiménez vid CDP Santa María de los Ángeles i Carranque, Málaga.
De båda blev nyligen intervjuade i Diario SUR. Med hjälp av att studera växtligheten har de kunnat kartlägga klimatförändringar i provinsen Málaga.

2.800 år sedan
Den första perioden som har analyserats är tusentalet före Kristus födelse som var en varm period. Det gynnade bosättningen av fenicier som kom till kusten för cirka 2.800 år sedan och anlade det första samhället Cerro del Villar som var föregångaren till Malaka (i våra dagar Málaga) tills grekerna kom och ändrade namnet till Mainake.
Omkring år 580 före Kristus börjar en kall och fuktig period. Romarriket växer och innefattar även Spanien. Omkring år 0 kännetecknas klimatet av mer normal period; torr och varm och slutligen fuktig och kallas för den romerska värmeperioden. Det är också en dramatisk tid med tsunami i Cádizbukten, vulkanutbrott och germanska folkstammar som invaderar södra Spanien.

År 535 och 536 är mörka rent bokstavligt i Málagaområdet. Flera stora vulkanutbrott har en avkylande effekt. Solinstrålningen avtar, växter försvinner, även tallväxtarten pinsapo påverkas vid högre höjder enligt botanikern och professorn i växtbiologi vid Málaga universitet, Enrique Salvo Tierra. Det var en omvälvande period för Málagakusten då även västgoter kom och plundrade.

Att morer eller araber tar sig över Gibraltar sund och tränger in på Iberiska halvön sammanfaller med att den kalla och mörka klimatperioden är över och en varmare period inleds som gynnar en mycket stark jordbruksutveckling i provinsen Málaga. Det är en period som kallas ”anomalía climática medieval” eller den varma medeltida klimatanomalin.

Det är ett skäl till varför Al-Andalus blir framgångsrikt och kanske är en av de mest blomstrande perioderna i historien för området. De yttre omständigheterna och klimatet var mycket gynnsamt.
Den varma medeltida klimatanomalin kulminerar märkligt nog med de katolska monarkernas belägring av Málaga. Det är denna tid som vi kallar för den lilla istiden. Torrt och kallt och mot slutet fuktigt.
Den märktes för övrigt under tre perioder på olika platser i Europa. Under 1300-talet, cirka 1470–1710 (i Spanien) och cirka 1790–1880. Denna klimatförändring möjliggjorde att Karl X Gustav kunde genomföra tåget över Bält år 1658. Förändringen i klimatet uppges vara en orsak till att den nordiska kolonisationen av Grönland mer eller mindre upphörde under 1500-talet.

För Spanien pågick ”den lilla istiden” fram till slutet av 1700-talet. Senare delen av den lilla istiden var fuktig och blöt. Svåra regn och översvämningar förekom oftare och orsakade förödelse eftersom stora områden skog hade avverkats under Romarriket och fortsatt under den kristna återerövringen och bygget av den oövervinnerliga spanska armadan till sjöss.

Varm period med vinlus
I slutet av 1800-talet inleds den varma perioden som fortsätter än idag i snabbare takt. Först var perioden gynnsam men har alltså accelererat. Vinlusen ”filoxera” som ingår i insektsfamiljen dvärgbladlöss gick hårt åt vinodlingar i provinsen Málaga. Stigande temperaturer i slutet på 1800-talet gör att vinlusen stortrivs med stora förluster för kustens vinnäring som resultat.

Normala perioder
När har klimatet varit mer normalt på Costa del Sol? Enligt studien ”Aproximación a la evolución climática de la provincia de Málaga” får perioden kring år 0 och slutet av 1800- till 1900-talet första del betraktas som normala perioder.
Dessa behagliga perioder var sett hur mänskligt perspektiv optimala. Det är få platser på jorden som har ett behagligt och gynnsamt klimat för oss människor enligt Miguel Ángel Vargas Jiménez.

Det är när nattemperaturen ligger på mellan 15 och 20 grader och dagstemperaturen ligger kring 25-strecket samt en luftfuktighet på 40 procent. Detta är perfekt klimatet för oss människor. Och det är få platser på jorden som har det. Vissa områden i Kalifornien, Sydafrika, södra Australien och delar av Chile. Samt Costa del Sol om det är normala perioder vill säga.

Mer ökenlikt
Miguel Ángel och Enrique som ligger bakom rapporten om klimatets förändringar i Málagaområdet är dock bekymrade för framtiden. Vi går mot ett ökenklimat. Och det går snabbt.
I en intervju i Diario SUR om klimatrapporten så går förändringarna med en hastighet som tidigare aldrig har inträffat. Det gör att varken naturen eller vi människor har tid att anpassa oss. Vissa platser på jorden är överbefolkade vilket kräver många naturresurser.
Under tiden reagerar vi olika. Medan en del protesterar förlitar sig andra på vetenskap och teknik och hoppas på nya lösningar.
Djuren får svårt att anpassa sig till nya förhållanden. Flyttfåglar, insekter, pollinering och invasioner av nya arter, djur och växter är en annan sida med ett förändrat klimat.

I södra Spanien har naturkatastrofer och särskilt översvämningar ökat de senaste 20 åren. Nyligen drabbades Costa Blanca av skyfall som tidigare aldrig inträffat då 500 mm regn föll på kort tid.

Medelhavsklimatet har normalt sina perioder av regn och sol under året. Det som är annorlunda nu är att det förstärks av människors livsstil med nedhuggning av skog, urbanisering med asfalt och betong samt ett intensivt storskaligt jordbruk som kräver mycket konstbevattning.
 
I södra Spanien har naturkatastrofer och särskilt översvämningar ökat de senaste 20 åren.

I södra Spanien har naturkatastrofer och särskilt översvämningar ökat de senaste 20 åren.

Även växtligheten påverkas vid klimatförändringar med skadeinsekter som ökar.

Även växtligheten påverkas vid klimatförändringar med skadeinsekter som ökar.

Nedhuggning av skog, urbanisering med asfalt och betong bidrar till översvämningar.

Nedhuggning av skog, urbanisering med asfalt och betong bidrar till översvämningar.

Svenska Magasinet i Spanien


En försaltning av marken påverkar jordbruk och odlingarealer.

En försaltning av marken påverkar jordbruk och odlingarealer.


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255