Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Nerja putsar på sitt varumärke med kvalitetsplan

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Nerja putsar på sitt varumärke med kvalitetsplan

2019-10-10

Hösten 2019 börjar det hända saker i Nerja öster om Málaga. På sensommaren kom beskedet att samtliga tillstånd som krävs för att ro projektet med reningsverket i hamn var klara. Nu ska Nerja bli föredöme inom hållbarhet. Till stor glädje för de cirka 885 svenskar som är registrerade i Nerja.


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

I somras presenterade Nerja ett projekt för hållbarhet som ska lyfta platsens varumärkesimage inom kvalitetsturism. Nerja har ett strategiskt läge i Axarquía på östra Costa del Sol. Omgiven av berg och hav med närheten till naturparken Maro-Cerro Gordo och grottorna som är det mest besökta naturmonumentet i Andalusien med uppskattningsvis en halv miljon besökare om året.

Kommunen har dock aldrig haft en kvalitetsplan för hållbar turism. Tidigare i somras togs första steget genom att utarbeta ett dokument med turistsektorn som ska utmynna i certifikatet ”Plan de Calidad Turística”. Målet är att Nerja ska vara en destination som fokuserar på kvalitet och hållbar utveckling.

Turismen är viktig för Nerja och bidrar till ekonomin och sysselsättningen. Både den brittiska som nordiska kolonin och antalet residenta turister under vinterhalvåret är många. 885 svenskar är registrerade vid kommunen officiellt.
Nerja har inte har samma utbud av hotell som andra kustkommuner och det är brist på hotellbäddar.
Under 2018 registrerade Nerja nära en miljon hotellövernattningar. Det finns 7.729 bäddar vid 165 anläggningar. Under högsäsong sommaren 2019 låg beläggningen på 98 procent.
De senaste tre åren har sex hotell investerat tio miljoner euro i att modernisera och bygga om. Marinas de Nerja stå på tur och kedjan Ona Hotels satsar fem miljoner på en ombyggnad.

Kvalitetsplan
Med utgångspunkt från kvalitetsplanen ska krav och behov åtgärdas under de kommande åren som ska utmynna i en hållbar utveckling. Det gäller även för naturparkerna vid Sierra Almijara och Maro.
Reningsverket är högprioriterat inför hösten 2019. Nyligen gavs de tillstånd som saknats för att slutföra arbetet. Miljöenheten Seprona vid Guardia Civil samt anmälningar från miljöorganisationer, ekologer och invånare gör antalet ärenden vid domstolen i Torrox rekordhögt.
Allt är dock inte negativt. Kommunen har låtit göra undersökningar vad turister på besök tycker om Nerja. Och åsikterna visar en hög grad av tillfredsställelse när det gäller tillgängligheten och mysfaktorn i stadskärnan. Besökare och residenta berömmer också kommunen för deras närvaro på nätet att det är lätt att hitta information även inför det senaste lokalvalet i maj månad.

Solkustens Kaliningrad
Läste nyligen en tweet av Carl Bildt på Twitter: ”Jag vet inte hur många gånger vi gett miljoner till ett nytt reningsverk i Kaliningrad. Som utrikesminister låg jag ständigt på i frågan” med anledning av Ekots uppgifter att orenat avloppsvatten, trots EU:s miljoninvesteringar, rinner rakt ut i Östersjön.
Enligt Transparency International släpps omkring 1,6 miljoner kubikmeter orent avloppsvatten om året ut i floderna i regionen kring Kaliningrad.

Solkusten har sitt eget Kaliningrad. Trots att vi skriver 2019 så har Nerja och flera andra kommuner (läs artikel nedan) inte ett fungerande reningsverk. 1.600 meter ut i havet från stranden i Nerja går det två rör som släpper ut det orenade avloppsvattnet direkt i Medelhavet.
Vet inte om några EU-miljoner har pumpats in, men väl en hel del pengar, omkring 25 miljoner euro hittills från staten. Men inte tillräckligt då förändrade delprojektet och konkurs satt käppar i hjulet för bygget som stannade upp i tre år.

Reningsverket är en snackis stundtals. Ibland mer, ibland mindre. Nerja är kustkommunen på Costa del Sol som 2019 fortsatt saknar ett fungerande reningsverk.
Vi får en del frågor från svenskar som vill hyra. Det går lite upp och ner. Före sommaren spreds en film på sociala nätverk som visade ett avloppsrör i havet som hade sprungit läck. Då var det en hel del frågor från kunder som tänkte hyra under sommaren, säger en anställd vid ett uthyrningsföretag jag träffar.

Feldimensionerade rör, små rör som har blivit tvungna att bytas ut mot större har krävt nya tillstånd och licenser. Det har även saknats tillstånd för delar av infrastrukturen som inte var med när bygget antogs från början. Justeringar och modifiering av projektet godkändes nyligen av Justitiedepartementet.
Det ursprungliga projektet som presenterades och godkändes 2013 hade en budget på 23,24 miljoner euro. Arbetet inleddes i januari 2014 och den ursprungliga löptiden för projektet var 30 månader men inkluderade inte en serie grundläggande åtgärder i infrastrukturen. Dessa har blivit godkända först nu. Av den anledningen har arbetet stått stilla under större delen av 2019 och blivit försenat i tre år.
Det gäller också åtta av elva utsläppspunkter som inte var med i det ursprungliga projektet från 2014. Det innebär en ökad kostnad på cirka två miljoner euro.

Förutom reningsverket som är klart till 90 procent handlar det om att färdigställa nya pumpstationer, ledningsrör och uppsamlingsanordningar av dagvatten.

Optimism
När Svenska Magasinet besökte Nerja i september var optimismen stor att arbetet med reningsverket skulle återupptas. Borgmästaren José Alberto Armijo är positiv efter att ansvariga myndigheter har modifierat och godkänt de delar som inte fanns med från starten. Han beskriver det nya administrativa beslutet som ”mycket goda nyheter” som är avgörande för att arbetet ska färdigställas innan testperioden.
Vi har övervunnet ett av de återstående hindren för färdigställandet av reningsverket, säger José Alberto Armijo.

Beslutet kommer från Justitiedepartementet och statsadvokaten som ger det modifierade projektet grönt ljus. Förändringarna i projektet följer också bestämmelserna som departementet för ekologisk övergång kräver. Det har gjort att den ursprungliga budgeten för reningsverket har blivit dyrare.

Lantania ska färdigställa
Lantania, som är det företag som ska färdigställa projektet, kan därmed gå igång med de avslutande delarna.
Vi är medvetna om att det har varit en lång väg för att komma framåt, säger borgmästaren i en kommentar. Därför planerade kommunfullmäktige i september att lämna ett förslag till central – och regionalregeringen att samtliga åtgärder ska sättas in för att slutföra projektet som är viktiga för miljö och turism.
Det är inte bara de lokala och regionala myndigheterna som har kravet på sig att följa beslut. Det har även Spanien som har fått hård kritik och böter från EU för bristen på reningsverk och att avloppsvatten släpps ut i havet orenat.

Samtidigt finns det krav på en ny miljörapport som måste vara klar och presenteras.
När väl reningsverket är klart (?) ligger kapaciteten på 25.000 kubikmeter avloppsvatten om dagen, det motsvarar att rena vattnet i en stad med 125.000 invånare.

Noterat
Privata investerare krävs annars ingen fritidshamn i Torrox
Regionalregeringen Junta de Andalucia förutsätter att det är privata investerare som måste till för att en fritidshamn ska byggas i Torrox på gränsen till Nerja. Det handlar uteslutande om privata investerare, annars blir det ingen hamn.
Det sa Marifrán Carazo, utvecklingsansvarig vid regionalregeringen, när hon talade vid parlamentet i september. Hennes mål och avsikt är att hitta investerare som vill satsa på projektet som funnits i tre decennier.
Marifrán Carazo svarade på ett inlägg från socialisten Beatriz Rubiño som hade bett henne sluta att sälja in förhoppningar om ett projekt som bara är rök.
Var det någon som sålde rök under årtionden så var det Andalusiens PSOE-regering. Fritidshamnen kan bli en verklighet med privata initiativ och vi ser det som viktigt ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, svarade Marifrán Carazo.
Det har tidigare inte funnits något samarbete i frågan mellan regionalregeringen och Torrox kommun.
Carazo besökte Torrox och träffade borgmästaren Óscar Medina (PP) och kommunalråden den 12 augusti. Regionalregeringen med Partido Popular och Ciudadanos vill få fart på projektet med en fritidshamn som skulle innebära 500 kajplatser och kosta mellan 33 till 36 miljoner euro.
Det skulle i så fall bli Axarquías andra fritidshamn. Sedan tidigare finns en hamn i Caleta de Vélez som fritidsbåtar delar med fiskerinäringen. Totalt i Andalusien finns det 37 fritidshamnar APPA (Agencia Pública de Puertos de Andalucía).
För övrigt kan vi inte missa att Nerjas grannkommun Torrox är på frammarsch och växer i popularitet bland svenska köpare. Då Nerja inte har så mycket nyproduktion att erbjuda har Torrox nya projekt att erbjuda som Panorama Beach och Duna Beach.
Bildtext:

Avloppsdiket río Guadalhorce
Det är inte bara Nerja som saknar ett fullt fungerande reningsverk på Costa del Sol. Det gör även Cártama, Alhaurín el Grande och Coín med totalt 71.600 invånare och hundratals företag som beskrivs som svarta punkter på kartan bland 36 andra kommuner i provinsen Málaga med brister där orenat avloppsvatten släpps ut i floder och bäckar eller mindre vattendrag. Åtta procent av provinsens befolkning saknar reningsverk.
Det gäller mindre samhällen med 5.000 invånare utmed río Guadalhorce som beskrivs som ett avloppsdike. Även i områden som Antequera, Guadalteba, övre delen av Axarquía, Valle del Genal och övre Guadiaro finns det brister.
Finns det då inget positivt i kråksången. Jo att en ny reningsanläggning i nedre delen av Guadalhorce är i full gång och renar avloppsvatten från Álora och Pizarra samt även en del avloppsvatten från Coín.

Paseo längs El Playazo planeras - igen
Nerja kommun har återigen tagit upp idén att bygga en strandpromenad längs El Playazo. Den skulle bli 1.200 meter lång och gå mellan flodmynningarna Chíllar och Seco. Kommunen samtalar med markägarna för att nå fram till en lösning tillsammans med kustmyndigheten. Projektet är budgeterat till 8,6 miljoner euro.
El Playazo beskrivs som en av de sista oförstörda jungfrustränderna som finns i provinsen Málaga. Området är på totalt en miljon kvadratmeter och ligger i den zon som går under namnet Vega de Nerja mellan åarna Chíllar och Seco.
2014 kom miljödepartementet med beskedet att de ville bygga en strandpromenad utmed sträckan. Den gången blev det inget av projektet då Nerjas kommunfullmäktige med koalitionen PSOE, IU och EVA-Podemos ansåg att projektet inte gav markägarna någon säkerhet.
Kommunens nya styre efter senaste lokalvalet i maj har under ledning av borgmästaren José Alberto Armijo tagit upp projektet på nytt. De menar att en paseo längs El Playazo är viktig ur turistsynpunkt.
I planerna finns även bygget av hotell och 1.200 bostäder skriver Diario SUR.
 
Reningsverket EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) ligger vid sidan om gamla N-340 på vägen till Maro.

Reningsverket EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) ligger vid sidan om gamla N-340 på vägen till Maro.

Nerja har några av Solkustens finaste boulebanor

Nerja har några av Solkustens finaste boulebanor

Vid río Chíllar ska pumpstationer och nya avrinningsledningar slutföras

Vid río Chíllar ska pumpstationer och nya avrinningsledningar slutföras

Nerjaborna kan hoppas på rent badvatten i framtiden

Nerjaborna kan hoppas på rent badvatten i framtiden

Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien
Svenska Magasinet i Spanien


Playa Calaceite, utmed ctra. el Peñoncillo eller gamla N-340, det är här fritidshamnen planeras att bygga. Om nu privata investerare strömmar till.

Playa Calaceite, utmed ctra. el Peñoncillo eller gamla N-340, det är här fritidshamnen planeras att bygga. Om nu privata investerare strömmar till.


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255