Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Bra betyg i senaste rapporten från Skolinspektionen

Annons - Svenska magasinet
Svenska skolan får ett bra betyg i den senaste rapporten från Skolinspektionen

Svenska skolan får ett bra betyg i den senaste rapporten från Skolinspektionen

Bra betyg i senaste rapporten från Skolinspektionen

2019-09-05

Svenska skolan i Fuengirola som firar 50 år får ett bra resultat i den senaste rapporten som Skolinspektionen sammanställde efter sitt senaste besök våren 2018. En rapport som visar att skolan i Fuengirola är på rätt väg.


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Vid Fuengirolaskolan erbjuds verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskolans årskurser 1-9 samt gymnasieutbildning på naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt samt ekonomiskt program. Huvudmannen bedriver också kompletterande svensk undervisning.
 
Det är inte alltid det har varit lugnt på Svenska skolan i Fuengirola. För en del år sedan var det schismer, konflikter, förlikningar, avhoppade och sparkade rektorer i kombination med svaga styrelser samt i några fall inkompetenta personer med ansvar för ekonomin.

Nu är det positiva tongångar och den senaste Skolinspektionen som genomfördes i fjol konstaterar att skolan lever upp till merparten av de krav som skolverket ställer.
Skolinspektionen fann inte några brister inom områden som undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet och åtgärder mot kränkande behandling, styrning och utveckling av verksamheten, förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna samt kompletterande svenskundervisning.

”Skolinspektionen bedömer att huvudmannen för Svenska skolan på Costa del Sol lever upp till författningarnas krav inom merparten av de granskade områdena. Dock bedömer Skolinspektionen att det finns brister i arbetet med att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. I flera årskurser saknas helt en studie- och yrkesvägledande verksamhet och de vägledande samtal som ges i vissa årskurser motsvarar inte heller de behov som eleverna har” skriver inspektörerna i den senaste rapporten daterad 20 juni 2018.

Vissa brister i skolan upptäcktes, i såväl grund- som i gymnasieskolan, och som fick åtgärdas efter den senaste rapporten. Skolinspektionen konstaterade vid sitt senaste besök att Föreningen Svenska Skolan på Costa del Sol inte uppfyllde författningskraven när det gällde den studie- och yrkesorienterande verksamheten som ska tillgodose elevernas behov av vägledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

När Skolinspektionen senare gjorde en uppföljning framkom det att ”Föreningen Svenska Skolan på Costa del Sol vidtagit tillräckliga åtgärder för att bristen skulle avhjälpas” enligt rapporten som Svenska Magasinet har läst.
Skolinspektionens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning av vidtagna åtgärder som inkom den 4 oktober. En uppföljning från Skolinspektionen kom den 26 oktober ifjol.

Den Svenska skolan i Fuengirola tycks vara en plats där elever och lärare trivs. Och resultaten är bra. Alla elever i årkurs 1 når kunskapskraven i läsförståelse. När det gäller årskurs 3 når alla elever kunskapskraven i svenska, matematik, naturorienterande och samhällsorienterande.
Enligt de uppgifter som skolan lämnat till Skolinspektionen uppnådde alla elever i årskurs 6 och 9 minst betyget E i samtliga ämnen med undantag för årskurs 9 och ämnena idrott och hälsa samt moderna språk. I dessa uppnådde 94 procent respektive 75 procent av eleverna minst betyget E läsåret 2016/17.

Skolverkets statistik visar att 94 procent av de elever som avslutade utbildningen vid skolenheten med avgångsbetyg våren 2017 fick gymnasieexamen. Enligt Skolverkets statistik från läsåret 2016/17 var den genomsnittliga betygspoängen 15,75 hos de elever som avslutade sin utbildning på skolenheten.

Fotnot. Skolinspektionen genomförde tillsyn av skolan och huvudmannen under våren 2018 och besökte verksamheten den 15-18 maj 2018.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255