Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Präst på Costa del Sol stämmer Svenska kyrkan

Annons - Svenska magasinet
I flera församlingar i Svenska Kyrkan i utlandet jäser det och personalen går på knäna.

I flera församlingar i Svenska Kyrkan i utlandet jäser det och personalen går på knäna.

Präst på Costa del Sol stämmer Svenska kyrkan

2019-09-04

Mikael Jönssons fortsatta anställning som kyrkoherde vid Svenska kyrkan på Costa del Sol hänger i luften. Enligt SKUT i Uppsala går kontraktet ut vid nyår. Jönsson menar å sin sida att det finns ett muntligt avtal fram till december 2027 och stämmer SKUT i ett tvistemål i Uppsala tingsrätt för fastställelsetalan och fullgörelsetalan av anställningsavtal samt skadestånd.


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) är åter i blåsväder. Förutom sekularisering och medlemsflykt brottas kyrkan med inre motsättningar. För några år sedan fick de två högsta cheferna lämna efter avslöjanden om lyxresor, dyra middagar och privata resor på kyrkans bekostnad (se artikel nedan).
Samtidigt jäser missnöjet bland personalen vid utlandskyrkorna som är besvikna på behandlingen från Svenska Kyrkans och SKUT:s kansli i Uppsala (se annan artikel).

Personalomsättning
Personalomsättningen har varit stor på Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) i Uppsala. Kommunikationen har varit bristfällig och pekas ut som en av huvudorsakerna till turbulensen vid flera utlandskyrkor, bland annat i Fuengirola. I augusti var ämnet kommunikation uppe på dagordningen vid mötesplatskonferensen som hölls i Uppsala för anställda, förtroendevalda och frivilliga inom SKUT.
Prästparet Mikael Jönsson och Lena Ottosson menar att de genom ett muntligt avtal blivit lovade förlängning på sina anställningar fram till 2027. SKUT säger att tjänsterna upphör vid årsskiftet. Nu stämmer prästparet sin arbetsgivare för kontraktsbrott.
Spanien är en plats där vi önskar vara och leva, sa Mikael Jönsson och Lena Ottosson när de intervjuades i Svenska Magasinet, inflyttade på Costa del Sol vintern 2014/2015. Om det blir en fortsättning är i skrivande stund osäkert.
Mikael Jönsson, 52, anställdes av Svenska kyrkan 2009 och är sedan 2015 placerad på Costa del Sol och är församlingens kyrkoherde. Hans nuvarande anställningsavtal är daterat 17 augusti 2017 med retroaktiv verkan från den 1 juni 2017 och innebar en ny tjänst som kyrkoherde i församlingen och löneökning. Det skrivna avtalet löper ut den 31 december 2019.
Dock ska hans nuvarande anställningsavtal genom en muntlig överenskommelse den 21 februari 2017 förlängts med sju år till december 2027. Enligt Mikael Jönsson själv.

Svenska Kyrkan har därefter inte förmåtts att skriftligen formalisera det muntliga avtalet oaktat att Mikael Jönsson krävt ett skriftligt avtal vid upprepade tillfällen under två års tid.
Dessutom har församlingen genom kyrkorådet på Costa del Sol begärt att hans förlängda förordnande ska bekräftas genom ett skriftligt avtal.
Framställan har inte ens besvarats av Svenska kyrkan, och de har inte heller kommit med någon grund för att den inte är bunden till det muntliga avtalet.

Från Svenska kyrkan hävdar man att det är femårskontrakt som gäller när Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) anställer präster vid församlingar i flera sydeuropeiska länder. Mikael Jönsson har varit präst vid Svenska kyrkan på Solkusten sedan 1 januari 2015. Till den kommande vintern löper kontraktet ut och det blir ingen förlängning. Så är reglerna, menar SKUT.
- Det har med hans kontrakt att göra och han har valt att gå till domstol, förklarar Rickard Jönsson, avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet sedan hösten 2017.
Han kan inte kommentera ärendet då Mikael Jönsson har valt att stämma SKUT i domstol.
- Jag kan bara konstatera att under min tid är det första gången som en präst stämmer Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) inför domstol. Det har aldrig tidigare hänt under mina år.

Rikard Jönsson är noga med att betona att det rör formella saker som gör att Mikael Jönsson inte får förlängt kontrakt vid Svenska kyrkan på Costa del Sol.
- Det har alltså inget med hans insats som kyrkoherde att göra.

I Spanien, Italien och Grekland anställs samtliga präster i Svenska kyrkan i utlandet på högst fem år.
- Merparten av utlandskyrkans kontrakt är på fem år för att det harmoniserar med internationella överenskommelser och avtal, förklarar Rickard Jönsson och tillägger att det har att göra med svensk socialförsäkring och pension, förklarar Rikard Jönsson.

En annan anledning till tidsbegränsade kontrakt är att det är viktigt för utlandskyrkan att utsänd personal har en aktuell, bred och djup kontakt och förankring i vad som händer i församlingslivet i Sverige och Svenska kyrkans utveckling och att de har en god bild av den svenska samhällsutvecklingen.

Men enligt Mikael Jönsson, kyrkoherde vid församlingen på Costa del Sol finns det alltså ett muntligt avtal från februari 2017 om förlängning fram till 31 december 2027.

Svenska Magasinet som var först med att rapportera om konflikten i somras har läst totalt 50 akter och handlingar i ärendet som ligger i Uppsala tingsrätt. Kyrkoherden Mikael Jönsson vill ha sin rätt fastställd och skadestånd.
Som ombud har Mikael Jönsson två advokater, Göran Rise och Börje Leidhammar, samt Jessica Kamph som senior paralegal. Svarande är Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT) där utlandschefen Lena Brolin och Rickard Jönsson är ställföreträdare.

Enligt yrkanden finns det ett muntligt avtal från februari 2017 där Mikael Jönsson har rätt till tjänsten som kyrkoherde vid församlingen Svenska Kyrkan Costa del Sol från 1 januari 2020 till 31 december 2027, något som tingsrätten ska ta ställning till. Kärande yrkar även på att SKUT ska stå för rättegångskostnaderna.
Mikael Jönsson yrkar även på att SKUT skriftligen formaliserar det muntliga avtalet senast den 30 juni 2020 för anställning fram till den 31 december 2027.

I övrigt yrkar Mikael Jönsson på skadestånd och utbetalning retroaktivt motsvarande hans löneförmåner och sociala avgifter till 31 december 2027, ett belopp som senare kommer att anges.

Mikael Jönsson är gift med Lena Ottosson som har ett anställningsavtal som assistent med diakonal inriktning vilket löper fram till den 31 december 2019. Hon har också träffat ett muntligt avtal om att hennes anställning ska förlängas med ytterligare sju år, enligt en inlaga i tingsrätten.
Lena Ottosson har inte heller lyckats få sitt muntliga avtal formaliserat i ett skriftligt avtal trots ett otal framställningar under två år. Hon kommer själv föra talan om sitt anställningsavtal, enligt tingsrättens handlingar.

Svenska Magasinet har talat med Mikael Jönsson som menar att det har varit svårt ha en kommunikation med SKUT då personalomsättningen har varit stor.
- Vi stämmer, vi har bevisbördan och bevisen. Vi har e-postkorrespondens sedan flera år tillbaka. Det finns så stark bevisning att det kommer att falla till vår fördel, säger Mikael Jönsson som känner ett stort stöd.
Nyligen besökte han en arbetsplatskonferens i Uppsala.
- Det var en bra arbetsplatskonferens och jag känner mig väldigt buren av mina kolleger och Utlandskyrkan. Det var mycket kramar och kärlek, säger Mikael Jönsson.

Han tycker hela situationen och SKUT:s handlande är besynnerligt med skenkontrakt, brist på dialog, oklara regler och svar samt en ledning som brister.
- 2017 togs en policy med kollektivavtalet om längre anställningar än fem år. SKUT lovade oss att ett kontrakt var på gång i februari. Nu riskerar vi att hamna i arbetslöshet. Det är ovärdigt, vi förväntar oss mycket mer av SKUT.

Mikael Jönsson säger att Svenska kyrkan på Costa del Sol är en fint fungerande församling där personalen är det viktigaste verktyget. Något som ledningen vid SKUT också har berömt församlingen för.
- Vi kan inte förstå denna vändning.

Uppsala tingsrätt har satt ett datum för muntliga förberedelser. En ombudsträff är planerad till 15 november då Arbetsgivarorganisation parter ska möta Mikael Jönsson ombud för muntliga förberedelser i målet. Uppsala tingsrätt har ännu inget datum för huvudförhandlingar. Uppgifter till Svenska Magasinet säger att det kanske blir först till sommaren 2020.
- För vår del, min och Lenas,  är det ingen katastrof om det går till huvudförhandlingar. Men för svenska kyrkans goodwill och moral så vore det dåligt, att inte ta emot de armar som är utsträckta, säger Mikael Jönsson.

En långdragen process alltså om inte en förlikning nås.

Rickard Jönsson, avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet, vad händer med prästparet Mikael Jönsson och Lena Ottosson efter den 1 januari 2020?
För vår del upphör kontraktet vid årsskiftet.

Och till dess ska en ny kyrkoherde vara utsedd?
- Närmast väntar en diskussion med kyrkorådet och ordförande Anssi Lakomaa.

Svenska Magasinet har talat med Anssi Lakomaa som säger att en rättsprocess pågår och att kyrkorådet i dagsläget inte uttalar sig. Sådan är rutinen.
- Vi ligger lågt, hälsar kyrkorådets ordförande.

Enligt SKUT ska en rekrytering av ny kyrkoherde börja under hösten. Men något besked om när, finns inte, enligt kyrkorådet.
En rekrytering görs i samarbete med kyrkorådet och församlingen på Costa del Sol.

Kyrkoherde Mikael Jönsson, vad gör du i januari 2020?
- Jag är kyrkoherde på Costa del Sol. Jag skulle bli förvånad om jag inte är kvar här.

Detta har hänt:
Församlingen på Costa del Sol återuppstod
Det var den 20 februari 2011 som beskedet kom att den svenska församlingen på Costa del Sol upphörde att vara en församling i Svenska kyrkan. Samtliga tjänster avslutades och lokalerna liksom prästgården skulle säljas.
En proteströrelse under namnet ”Kyrkvärnet” startade och en kyrkokommitté tillsammans med 30-talet volontärer drev verksamheten vidare på frivillig basis.
2014 kom ett nytt beslut om att Svenska Kyrkan på Costa del Sol återuppstår från nyåret 2015 med avlönat prästpar från Sverige.
Nuvarande prästparet Mikael Jönsson och Lena Ottosson kom till Fuengirola med ett femårskontrakt som löper fram till januari 2020.
Efter renovering av kyrkans lokaler hölls en återinvigningsmässa i oktober 2015.
Där medverkade dåvarande chefen för Svenska kyrkan i utlandet, Anders Bergkvist och regionschefen Elna Wahlgren Lundkvist. 

Flera fick lämna efter granskning
2016 var Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) i spalterna efter ett avslöjande i Aftonbladet. Det handlade om lyxresor, dyra middagar och privata resor på kyrkans bekostnad vilket fick till följd att den högste chefen sparkades och ytterligare en hög chef fick gå efter en granskning advokatbyrån Mannheimer Swartlings.
Det slutade med att utlandskyrkans andlige ledare fick betala tillbaka 19.000 SEK för en resa till Australien. En annan chef hade utnyttjat kyrkans Eurobonus för privata resor och fick betala tillbaka beloppet efter granskning.
Prästen Anders Bergkvist som var med om att ta beslut om att lägga ner kyrkan på Costa del Sol vid årsskiftet 2011/2012 på grund av besparingsskäl (!) hade för kyrkans räkning bott på lyxhotell för 4.000 SEK per natt i Rio de Janeiro. Kyrkan fick även betala när han åkte privat på semester till San Francisco.
Under fem år gjorde Bergkvist ett hundratal resor runt om i världen som med representationen inräknad kostat kyrkan närmare 1,5 miljon SEK. Han beskrivs som en av de chefer inom Svenska Kyrkan som var dyrast i drift.
Granskningen gjorde att Svenska kyrkan inledde en genomlysning av SKUT:s verksamhet. En juridisk genomgång, och utbildning i den lokala kontexten i till exempel arbetsrätt, av alla utlandsförsamlingar i Svenska kyrkan pågår just nu.
De första församlingarna där genomgång har gjorts gäller grupp 1 där USA ingår. För närvarande pågår en genomgång av grupp 2 där Frankrike ingår. Därefter väntar grupp 3 med bland annat fem församlingar i Spanien. Resultaten efter dessa juridiska genomlyssningar återstår att se.
Svenska kyrkan i Utlandet är över 100 år gammal och den har växt utan att de ansvariga har tittat på om regler följs eller inte. Den juridiska genomgången görs för att skydda kyrkoråden.
Efter en första utredning i september 2016 fick högste chefen och prästen Anders Bergkvist sparken. Även regionchefen och prästen Stefan Bergmark tvingades lämna sin tjänst. Bergkvist och Bergmark var med och tog beslut om nedläggningen av Svenska Kyrkan på Costa del Sol 2011. Båda fick senare betala tillbaka stora summor för sina privata resor.
Avslöjandena ledde till en medlemsflykt från Svenska Kyrkan. Totalt begärde cirka 13.000 personer fler än normalt utträde ur kyrkan under juni och juli 2016.
Svenska kyrkans världsomfattande genomlysning av samtliga utlandsförsamlingar har kostat medlemmarna nära 2,5 miljoner SEK vilket Kyrkans Tidning rapporterade om. Advokatbyrån Mannheimer Swartling presenterade sin rapport som gjorde att flera av SKUT-cheferna fick lämna sina uppdrag.
Generalsekreteraren sa efter skandalerna: Nu ska vi bygga upp för?troendet igen.

”Lägg ner verksamheten eller sluta strypa oss sakta”
I flera församlingar i Svenska Kyrkan i utlandet jäser det och personalen går på knäna hösten 2019. Kyrkoråd protesterar, kyrkoherdar kritiserar och under sommaren har det varit flera debattartiklar i Kyrkans Tidning av bland annat Gunnar Sjöberg, kyrkoherde i Torrevieja på Costa Blanca.
Om utlandskyrkans ska överleva på sikt måste resurserna öka menar kritikerna.
Anette Nordgren, kyrkorådsordförande Athen/Grekland och ledamot av kyrkomötet, skrev en debattartikel med rubriken. ”Lägg ner verksamheten eller sluta strypa oss sakta”.
”Vi märker av ointresset, okunskapen och oviljan hos kyrkomöten, biskopar och kansli och vi bryts sakta, sakta ner”.
”Utlandsverksamheten har levt med kraftiga nedskärningar under många år. De utsända blir färre och färre och kyrkoherdarna har en tung arbetsbörda. De arbetar ensamma och kan inte alltid vara närvarande, så det faller på andra lokalt anställda och frivilliga att hjälpa till med bland annat sjukbesök, samtal, kontakt med polis och andra myndigheter. Athen har en utsänd kyrkoherde som verkar över hela Grekland”.
Svenska kyrkans utlandsverksamhet utreds om och om igen och målet är inte att det ska bli bättre utan billigare.
Om vi inte ska finnas, fatta ett beslut om det, dra av plåstret med ett ryck och lägg ner alltihop. Håll inte på och stryp oss långsamt, skriver Anette Nordgren, kyrkorådsordförande Athen/Grekland.

Kommentarer från läsekretsen
I augusti startade en stödgrupp för prästparet Mikael Jönsson och Lena Ottosson på Facebook för att de ska få förlängt tjänstekontrakt. Gruppen heter ”Vi som vägrar låta vår prästfamilj sägas upp” och hade inom några veckor över tusen medlemmar. Kustsvenskar har lämnat kommentarer på olika nätforum. Vi har samlat några:

”Sorglig historia och jag, som kollega till Mikael, förstår problemet. Samtidigt har jag aldrig hört om någon som tjänstgjort i samma utlandsförsamling så lång tid, framförallt inte på ett ”attraktivt” ställe som Costa del Sol. Tror att SKUT, helt medvetet, vill ha ruljangs på dessa tjänster. Positivt då fler får chansen att jobba utomlands, men så klart sämre för ett församlingsbygge då en populär präst med familj lämnar. Men har han ett muntligt avtal låter det knasigt att SKUT drar sig ur utan anledning. Får se utfallet”. - Björn Häggmark

”Vi vill inte byta ut vår präst. Mikael och Lena är underbara, och mycket omtyckta av alla oss som besöker vår kyrka. De måste stanna”. - Vivi Andersson Ridderström

”Muntliga avtal?” - Michael Emdenborg

”Stelbent från SKUT… Håller tummarna…”. - Inger Karlsson

”Samma regler måste väl gälla för alla, de kan inte sätta några i guldsits, särskilt inte om de accepterat avtalet från början och skrivit på”. - Lin Still Berg

”Utan Mikael och Lena hade vi inte haft en så väl fungerade verksamhet. Kyrkan är en mötesplats för oss alla på Solkusten, jag hoppas verkligen att de får stanna!” - Katarina Pournasiri

”Låt de definitivt stanna har fått så mycket folk till kyrkan som aldrig skulle kommit dit om det inte var för Mikael o Lena. Bland mig själv och många jag vet. Helt underbara personer”. - Marie Wendt

”Mikael Jönsson.Lena Ottosson. Vad kan jag göra för att hjälpa er så det blir som ni blivit lovade? Hur kan jag påverka Uppsala?” - Ann-Marie Palmqvist

”Svenska kyrkan utland! Sluta bråka eller tycker ni att ni har för många medlemmar?” - Torsten Pettersson

”Om vårt prästpar förvisas kommer jag inte mer att sätta min fot i kyrkans lokaler som en protest mot inskränkt tänkande från de beslutandes sida. Inte för att jag tror att detta mitt beslut gör skillnad men det är i vart fall mitt eget beslut!” - Anders Lagerbielke
 
För vår del upphör kontraktet vid årsskiftet, säger Rickard Jönsson, avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet.

För vår del upphör kontraktet vid årsskiftet, säger Rickard Jönsson, avdelningschef för Svenska kyrkan i utlandet.

Vi ligger lågt, hälsar kyrkorådets ordförande Anssi Lakomaa

Vi ligger lågt, hälsar kyrkorådets ordförande Anssi Lakomaa

Svenska Magasinet i Spanien


Prästparet Mikael Jönsson och Lena Ottosson menar att de genom ett muntligt avtal blivit lovade förlängning på sina anställningar fram till 2027.

Prästparet Mikael Jönsson och Lena Ottosson menar att de genom ett muntligt avtal blivit lovade förlängning på sina anställningar fram till 2027.


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255