Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga om juridik: Är man skyldig att deklarera sina svenska tillgångar om man är boende i Spanien?

Annons - Svenska magasinet

Fråga om juridik: Är man skyldig att deklarera sina svenska tillgångar om man är boende i Spanien?

2019-06-11

Jag hörde någonstans om att man är skyldig att deklarera sina svenska tillgångar om man är bosatt här. Stämmer det?


Skicka till en vän

Abogado Lars Isacsson
[email protected]
www.isacsson.es
+34 952 90 82 37


Hej och tack för frågan. Om man är skyldig att deklarera och betala skatt i Spanien, vilket man blir med automatik om man visats här mer än 182 dagar under ett kalenderår, måste man också deklarera sina tillgångar utomlands på en blankett som kallas Modelo 720 som ska presenteras mellan den 1 januari och den 31 mars varje år.

Den som är skatteresident i Spanien och har tillgångar i en av nedanstående grupper överstigande ett värde av 50 000 euro är skyldig att upprätta och lämna in modelo 720. Även den som har varit innehavare av tillgångar under punkt 1 (nedan) under det år som deklarationen avser är skyldig att deklarera.

Undantagna från deklarationsskyldighet är personer med tillgångar som understiger 50 000 euro (se nedan), stat/kommun samt företag där tillgångarna upptagits ”separat och identifierbart i bokföringen”. Även fysiska personer som på något sätt tillkännagett tillgångar i grupp 1 och 3 på motsvarande sätt är undantagna från skyldigheten att deklarera.

De tillgångar som man är skyldig att deklarera för kan delas in i tre olika slag:
1. Bankkonton belägna utomlands av vilka skattesubjektet är innehavare, delägare, representant/befullmäktigad eller förmånstagare.
2. Tillgångar, rättigheter eller inkomster som erhålls, handhas och är belägna utomlands och vilka skattesubjektet är innehavare eller ”verklig innehavare” av.
3. Fast egendom eller rättigheter i fast egendom som skattesubjektet är innehavare av. Även bostadsrätter inräknas här.

Om man har tillgångar av olika slag kan de alla deklareras på samma modelo 720. Endast när tillgångarna i respektive grupp överstiger 50 000 euro per den 31 december ska dessa deklareras. Det är emellertid värdet på hela tillgången/tillgångarna som är avgörande, d.v.s. om t ex två makar har ett bankkonto i Sverige på vilket det finns 50 000 euro är båda skyldiga att ta upp detta i sina respektive modelo 720, även om de bara äger 50% vardera.

Det är dyrt att missa denna deklaration. Underlåtenhet att deklarera för en av ovanstående ”grupper” sanktioneras med minst 10 000 euro. Underlåtenhet att deklarera för samtliga grupper sanktioneras med minst 30 000 euro. Därutöver kan det bli fråga om skattetillägg.

Vi kan hjälpa dig med att deklarera på modelo 720 och även göra en s k självrättelse om det skulle vara så att du har missat att lämna in denna blankett. Skulle du ha missat detta och skattemyndigheterna ha inlett en utredning kan vi också hjälpa dig.
 
Svenska Magasinet i SpanienAxplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255