Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Djurspalten: Fästingar är smittobärare av sjukdomar

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Djurspalten: Fästingar är smittobärare av sjukdomar

2019-05-10

Fästingar utgör en grupp av små spindel djur som har stor betydelse för skötsel av små djur och är efter myggor den mest orsakande faktorn i överföringen av patogener som orsakar sjukdomar där både djur och människor påverkas. De producerar också andra effekter som berör blodomloppet såsom hudförändringar, anemi och svaghet. De är blodsugare och parasiter som förblir fästa under perioder av tid från dag.


Skicka till en vän

Av mediterraneavets.com

Fördelningen av fästingar är utbredd i Europa och över hela världen och anpassas huvudsakligen till varma och relativt torra klimat. Den visar en stor anpassning till sin huvudsakliga värd, hunden, och är anpassad att leva inom byggnaderna så att den kan matas under hela året. Olika arter av fästingar kan överföra sjukdomar av stor betydelse, såsom ehrlichiosis, anaplasmos, babesios, borreliosis, hepatozoonosis, rickettsiosis och piroplasmosis, och till och med vissa zoonoser (sjukdomar som också påverkar männis - kan), såsom botoneös Medelhavsfeber.

Saliv är huvudvägen för överföring av pato - gener till vertebratvärdar. Ett fält kan ha flera än en patogen, som tillsammans med den möjliga parasiteringen med mer än en ficka gör det möjligt att hitta blandade kliniska bilder i hunden och katten.

VANLIGAST FÖREKOMMANDE
Ehrlichiosis anses vara den mest förekom - mande fästburen sjukdomen i Spanien. Det är en intracellulär bakterie som infekterar cellerna i immunsystemet (monocyter). De vanligaste kliniska tecknen i hunden är: apati, depression, feber, förstorade lymfkörtlar, anorexi, viktminskning, slemhinnor, spleno - megali (stor mjälte) och ibland hemorragiska och okulära tecken som respiratoriska eller neurologiska tecken, anemi och ibland leuko - peni (minskning av antalet vita blodkroppar).

Symtomen på andra sjukdomar som över - förs av fästingar kan variera i vissa kliniska tecken, men de flesta visar en liknande sym - tomatologi med anorexi, feber, splenomegali och förändringar i blodanalysen (anemi, låg lymfocyt eller blodplätträkning ...). fall av hund Babesiosis (vanligare i fuktiga områden som norra Spanien) anemi är hemolytisk typ, vilket orsakar förstöring av röda blodkrop - par. Hepatozoonos överförs till exempel genom intag av fästet och inte av dess sting, vilket är anledningen till att det är vanligare hos jägarehundar och har muskelsymboler eftersom denna protozoan migrerar till ske - lettmuskeln.

Katten löper lägre risk för att få sjukdomar som överförts av fästingar, vilket kan bero på att de hela tiden är grooming och tros ha ett naturligt motstånd. Trots allt kan katten också parasiteras.

Utan tvekan är det bästa förebyggandet i våra husdjur den förebyggande behandlingen med ektoparasiticidprodukter, med en mängd olika läkemedel, formler och adminis - treringssätt. Din veterinär kan ge dig all nödvändig information både för att förhindra dessa sjukdomar och att behandla dem.

Hundar från Ace söker hem!
ACE står för Animal Care España och är en ideell förening med bas i La Cala de Mijas, och som tar hand om herrelösa och oönskade hundar och katter. 25/5 från 10 - 22 hålls en adoptionsdag hos Kiwoko Animal World i Parque Myramar mitt emot Aquaparken, Fuengirola-Mijas. Kom och träffa valpar och hundar av alla modeller, storlekar och åldrar. Få information om ACE och hur du kan hjälpa till genom donationer, som fosterförälder eller sponsor, med hundpromenader och umgänge. ACE hoppas hitta nya hem och omplacera många hundar under dagen.
 
Svenska Magasinet i Spanien


Svenska Magasinet i Spanien

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255