Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Lågkonjunkturen som kom av sig

Marknadsobservation: Lågkonjunkturen som kom av sig

-0001-11-30

Att förutse början på en lågkonjunktur har visat sig vara en komplex övning. De senaste två åren har det varit solid konsensus i uppfattningen om en förestående lågkonjunktur.


Skicka till en vän

KRÖNIKÖR
Ruben Larsen
[email protected] +34 616 854 498


I olika omgångar har data som huvudsakligen mäter framtidstron påvisat en ökande grad av osäkerhet. Detta har oftast varit kopplat till politisk oro, osäkerhet kring effekten av en mindre expansiv penningpolitik samt risken för ett långvarigt handelskrig.

Oron för ekonomiska oväder var obefogad, börsfall på 10 % till 15 % har återhämtat sig och data från verkligheten har visat att riskerna för krasch var överdrivna.

Ekonomins olika aktörer har trots spådomar om svåra tider inte reagerat med åtstramningar. Fenomenen förbryllar, prognosmakare och institutioner sliter med problem att förklara.

Frågan man bör ställa sig är om det finns relevanta skäl för att ekonomins aktörer (hushåll, offentlig förvaltning och företag) borde dra åt svångremmen.

För att besvara frågorna bör man kartlägga om det finns förändringar i volymen av tillgängliga resurser som motiverar en åtstramning.

Kreditkostnader i % av nettoinkomst hos amerikanska hushåll
Skuldsättningen hos amerikanska hushåll har sjunkit från 98 % till 76 % av BNP. Skulderna absorberar en stadig mindre del av inkomsterna och frigör därför resurser till konsumtion och sparande. Hushållens kostnader för skulder som procent av nettoinkomst är på historiskt låga nivåer och majoriteten har fasträntelån med långa löptider.

Banksparande
Volymen av likvida bankmedel har förändrats radikalt och ligger på nivåer vi aldrig tidigare har sett. Trots en tydlig förändring i beteendet hos hushållen har delar av frigjorda resurser hittat vägen ut i den reala ekonomin. Real tillväxt vid senaste observation var 3,2 % och överraskade igen på uppsidan.

Fenomenet är inte unikt för USA, även Kina uppvisade starka siffror med en tillväxt på 6,4 % och servicesektorn som utgör ca 57 % av ekonomin växte med 7 %. Tillväxten inom IT sektorn var hela 21,2%. Storleken på volymökningen kan jämföras med BNP i Schweiz på drygt 670 miljarder Euro.

Inbromsningen i Europa verkar ha kommit av sig, Spanien redovisade preliminära BNP siffror för Q1 med en slutsiffra på 0,7 % i kvartalstillväxt. Företagens investeringar ökade markant. Om denna aktivitet håller i sig under resten av året kommer slutresultatet (även detta år) ligga 40 % över institutionernas prognoser. Enligt spanska centralbanken minskade hushållens skuldsättning mot BNP med en hel procentenhet under sista kvartalet 2018 till 58,6%. Fortsätter utvecklingen kommer siffran ligga under det europeiska genomsnittet vid utgången av året.

Enligt spanska centralbanken fortsätter volymen av dåliga lån att minska. I slutet av 2018 var volymen osäkra lån mindre än bankernas avsättningar för att täcka eventuella kreditförluster.

Även Italien visar på ökad aktivitet med 0,2 % i kvartalstillväxt. Nettoexport och inhemska efterfrågan bidrog gemensamt till volymökning.

Varför kom lågkonjunkturen av sig?
När osäkerheten hos ekonomins aktörer ökar kan effekten bli en självuppfyllande profetia som i sig har kraft att generera en lågkonjunktur. När man tittar på mängden osäkra faktorer och onyanserad medialt fokus har risken för detta sällan varit högre.

Trots denna motvind visar det sig igen (och igen) att kraften från underliggande realekonomi är starkare. Sedan vändningen sommaren 2013 har realekonomisk styrka varit undervärderad och sannolikt kommer även nuvarande prognoser att avvika från faktiskt utfall.
 
Svenska Magasinet i SpanienAxplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255