Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Tryggt husköp

Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Tryggt husköp

2019-02-11

Med överskriften ”Safely Purchasing a House in Spain” har Spanska myndigheter tagit fram en lista med vad som är viktig att tänka på innan man köper hus i Spanien.


Skicka till en vän

Av Ruben Larsen
e-post: [email protected]
+34 616 854 498


Listan bygger på ett arbete som högst sannolikt kommer utgöra grunden för en framtida konsumentskyddsreglering vid fastighetstransaktioner. Konsumentskyddsregleringar föds ur dysfunktionella marknader där konsumenter far illa, detta fall är inget undantag.

Arbetet är mycket omfattande och liknar mycket de regleringar som numera finns för investeringsrådgivning och förmedling av finansiella sparprodukter. Med tanke på koncentrationen av legal kompetens som närvarar vid fastighetstransaktioner, borde problem vara undantag, inte regeln.

I en framtida konsumentskyddsreglering kommer omsorgsplikten för den som biträder vid husköp att bli långtgående. Ansvar kommer att definieras utifrån om konsumenten upplevde informationen som en personlig rekommendation. Som en följd av detta kommer det krävas att rekommendationer måste vara lämpliga, och att motiveringen dokumenteras tydligt på varaktigt medium. I tillägg kan man förvänta sig krav på utbildning med årlig uppdateringar, certifiering samt att verksamheten omfattas av tillsyn från kompetent myndighet enligt modellen för finansiell rådgivning.

En köpare anlitar oftast en expert för att säkerställa ordning och reda. Experten gör en skrivbordskontroll av de papper som begärs och tillhandahålls, baserad på dessa ger han sitt utlåtande och erbjuder att genomföra transaktionen. Mycket sällan åker man ut och tittar på objektet, långt mindre gör man en kvalificerad utredning av vad som finns i verkligheten. Övningen kan bäst liknas med att åka på besiktning med bilen utan att ta med bilen.

En professionell husköpare har ett annorlunda tillvägagångssätt. En spansk bank är i nästan nio av tio fall den indirekte husköparen. Nästan 90 % av alla fastighetsköp är finansierad med ett bolån där banken tar pant i egendomen. Innan banken överväger att pantsätta en fastighet skickar man ut en kompetent person för en granskning på plats, rätt kompetens för detta är en arkitekt eller en teknisk arkitekt som har relevant utbildning för uppdraget.

Personen gör en uppmätning av fastigheten för att se om bygget stämmer med bygglov och vad som är registrerat i officiella register. Vidare undersöker man om byggnaden är uppförd enligt gällande byggföreskrifter, kommunala planregleringar och om fastigheten är, eller kan godkännas, för mänsklig användning.

En kartläggning görs om och när den elektriska installationen var godkänd, och slutligen görs en okulär bedömning av strukturell bärkraft, miljö, hälsa, säkerhet, ventilation, ljusinsläpp mm. Om fastigheten klarar besiktningen görs en bedömning av marknadsvärdet baserat på fastighetens skick och priset på liknande transaktioner i området. När det inte är ordning och reda erbjuder banken endast att belåna tomtvärdet vilket ger en mycket låg belåningsgrad.

Fastigheter är oftast en stor del av ägarens förmögenhetsmassa. Att eftersträva högsta marknadsvärde blir därför ett rationellt agerande. Att säkerställa att fastigheten är belåningsbar till sitt fulla värde blir således det första och viktigaste steget ur ett sunt förvaltningsperspektiv.

Det hjälper lite att äga den finaste ö med de vackraste stränderna om ingen får vistas där. Ofta har vi hört att läget är det som gäller när man ska hitta sitt drömboende. Enligt den rätt så omfattande guiden för tryggt husköp nämns inte läget som viktig, däremot är ordning och reda en röd tråd genom dokumentet.

Många frågar om man ska låna i sitt hemland eller i Spanien. Rekommendationen är oftast att låna hemma och inte i Spanien. Detta motiveras med att ”det blir lite smidigare då” samt att man bör tänka på valutarisken. Visst kommer köpprocessen vara smidigare, men påföljande ägarskap kan bli mycket krångligt. Det kan visa sig att man har köpt någon annans problem.

Att låna i Spanien säkerställer en mycket mer kvalificerad genomgång av det objekt man tänker köpa. Banken tar inte (längre) pant i vad som helst. En bank accepterar aldrig en skrivbordskontroll, så varför är en skrivbordskontroll tillräcklig för dig. Hur gick det till när ni köpte, var det någon som åkte ut och mätte upp boendet?

Om man hittar sitt drömhus och det inte är ordning och reda, skall man undvika att köpa? Förmodligen kommer ditt bästa fastighetsköp vara ett papperslöst hus som du legaliserar. Förutom hos ovetande nordbor och ryssar med kontanter, är intresset för dessa objekt begränsat bland spanjorer. Därför kan man köpa dessa objekt till starkt rabatterade priser, och sen legaliserar man huset. Man ska inte låta sig skrämmas, men det är avgörande att skapa en tydlig bild av process, kostnader och utfall.

Den allmänna rekommendationen är att läsa in sig så mycket man kan innan man påbörjar en köpprocess. I det fall man redan är (en rationell) husägare ska man säkerställa ordning och reda. Det vore trist om en potentiell köpare väljer ett annat objekt framför ditt på grund av bristfällig ordning och att fastigheten inte är belåningsbar. Ofta behövs extern hjälp till detta.

I det fall en expert och rådgivare ger rekommendationer som avviker från vad spanska myndigheter lyfter fram som viktigt, ska man visa stor aktsamhet. Rekommendationerna i Guiden bygger på identifierade problemområden som ofta är återkommande vid fastighetsköp. Guiden är tyvärr för omfattande för att publicera i en kort artikel, men jag lägger till ett kort citat.

“Within the Spanish legal system there are a series of documents that certify that a house is completely legal. Make sure that you have all of them before purchasing a property”

Förhoppningsvis är dessa tankar ett verktyg som hjälper dig till ett välgrundat och informerat köpbeslut. Den läsare som är intresserad av ytterligare information avseende detta tema är välkommen att maila mig. 
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255