Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga advokaten: Hur länge får man köra med ett svenskregistrerat fordon i Spanien?

Annons - Svenska magasinet
Lars Isacsson

Lars Isacsson

Fråga advokaten: Hur länge får man köra med ett svenskregistrerat fordon i Spanien?

-0001-11-30

Jag och min man tillbringar en del av året i Spanien och brukar under tiden vi är här köra vår svenskregistrerade bil. Jag har emellertid hört att man bara får göra det under en begränsad period. Stämmer det, och kan ni i så fall förklara vad som gäller på det här området?


Skicka till en vän

Av ADVOKATFIRMAN ISACSSON
Lars Isacsson & Anna Carlsson
[email protected]
www.isacsson.es
+34 952 90 82 37


Hej och tack för frågaN.Huruvida ni får lov att bruka er svenskregistrerade bil under tiden som ni befinner er i Spanien beror på hur många dagar ni vistas här per år. En svensk person som tillbringar mer än sex månader om året i Spanien räknas som permanent bosatt i landet och är som utgångspunkt skyldig att registrera sin bil här. Omvänt gäller att en svensk som uppehåller sig i Spanien kortare tid än sex månader per år får lov att köra sin svenskregistrerade bil här under hela sin vistelse. I det här sammanhanget är emellertid viktigt att komma ihåg att den nu nämnda sexmånadersregeln endast gäller för det fall personen ifråga inte har kommit att räknas som permanent bosatt i Spanien tidigare än så. En person som redan vid inresan har för avsikt att stanna mer än sex månader i landet, exempelvis på grund av arbete, räknas nämligen som permanent bosatt redan från denna tidpunkt.

Den som flyttar sin hemvist från Sverige till Spanien och i samband med det tar med sig sin bil hit har sex månader på sig att registrera bilen i Spanien. Registreringen görs hos Dirección General de Tráfico (DGT). Dessförinnan måste emellertid bilen genomgå besiktning hos Inspección Técnica de Vehículos (ITV) och erhålla ett bevis på att den uppfyller de tekniska krav som ställs på fordon som ska brukas permanent i Spanien. För att registreringen ska kunna genomföras måste ägaren även presentera bevis på att den kommunala fordonsskatten (Impuesto de Circulación) samt registreringsskatten (Impuesto de Matriculación) är betald, alternativt bevis på att han eller hon är undantagen från skyldigheten att betala dessa skatter.

Vid exempelvis en trafikkontroll är det bilens ägare som har att visa för de spanska myndigheterna att hon eller han inte räknas som permanent bosatt i Spanien. Den som har underlåtit att registrera sin bil i enlighet med nu nämnda bestämmelser riskerar i första hand böter. Bötesbeloppet varierar mellan olika kommuner men brukar uppgå till cirka 200 till 500 euro. Beroende på bland annat överträdelsens grad riskerar ägaren även att få sin bil konfiskerad av polis.

Vad som nu har beskrivits gäller för bilar som redan är registrerade i en annan av EU:s medlemsstater och regleringen är således annorlunda när en person som är permanent bosatt i Spanien importerar en bil från ett land beläget utanför EU. I sådana situationer personen ifråga skyldig att registrera bilen i Spanien inom trettio dagar från det att den har förts in på spanskt territorium. Därutöver måste även importtull på 10 %, importmoms om 21 % samt eventuella tull- och skattetillägg betalas.

Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att regleringen på detta område är harmoniserad inom EU. Det innebär att en svensk som uppehåller sig i Spanien större delen av året har rätt att bruka sin spanskregistrerade bil i Sverige för det fall hon eller han tillbringar årets resterande månader där.
 

Anna Carlsson

Anna Carlsson


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255