Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga advokaten: Stämpelskatt i samband med fastighetsköp, vad gäller?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Fråga advokaten: Stämpelskatt i samband med fastighetsköp, vad gäller?

-0001-11-30

Vi har sett mycket skriverier om stämpelskatt i samband med fastighetsköp i Spanien. Vad gäller egentligen?


Skicka till en vän

Av ADVOKATFIRMAN ISACSSON
Lars Isacsson & Anna Carlsson
e-post: [email protected]
www.isacsson.es, +34 952 90 82 37


Er fråga hänger intimt samman med de uppmärksammade processerna rörande s k “clausula suelos” som kortfattat innebär att ett låneavtal innehåller en begränsning i låntagarens rätt att få del av sänkningar av referensräntan EURIBOR, som lån ofta är kopplade till. Denna typ av klausuler har bedömts som otillåtna av spanska domstolar vilket har föranlett ett stort antal rättsprocesser mot vissa spanska banker med krav på återbetalning av överskjutande ränta.

I höstas kom ett mycket uppmärksammat beslut från en avdelning av den spanska Högsta Domstolen. Målet gällde frågan om det är låntagaren eller banken som ska betala den stämpelskatt (Impuestos de Actos Jurídicos Documentados) som utgår när en inteckning tas ut i en fastighet i samband med att denna belånas. Tidigare var det fastlagd praxis att låntagaren svarade för denna skatt. I detta mycket uppmärksammade beslut kom dock den aktuella avdelningen i den spanska Högsta Domstolen fram till att det var banken som skulle betala den aktuella skatten. Beslutet skapade stor oro på aktiemarknaden där kursen på åtskilliga spanska bankaktier sjönk efter detta besked.

Eftersom avgörandet ifråga var av mycket stor samhällsekonomisk betydelse och dessutom en ändring av tidigare praxis beslutade Högsta Domstolen strax därefter att frågan måste avgöras på nytt, denna gång i plenum, d v s av Högsta Domstolen i dess helhet snarare än av en enskild avdelning av denna. I november i år kom pleniavgörandet från Högsta Domstolen vilket återförde ordningen till tidigare praxis, d v s att låntagare skulle betala denna skatt. Beslutet fick kursen på många spanska bankaktier att åter stiga men föranledde en en hel del politisk aktivitet som resulterat i att lagstiftning i form av en ny stämpelskattelag är att vänta och att denna kommer att bl a innehålla att det är banker som ska betala stämpelskatten på inteckningar. Lagen kommer att gälla fr o m sitt införande och det är osannolikt att den kommer att ha någon retroaktiv verkan, vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer att pågå rättsprocesser angående dessa frågor.

Emellertid är dessa bägge frågor – såväl “clausula suelos” (golvklausuler) som stämpelskattefrågan vid inteckning – tämligen komplexa i nuläget och det pågår processer rörande dessa. Om ni har ett låneavtal med en sådan klausul eller är på väg att skaffa en inteckning i er fastighet kan ni vända er till oss för en bedömning av ert ärende. Vi har såväl svensk som spansk juridisk expertis.
 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255