Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Ny lågkonjunktur

Marknadsobservation: Ny lågkonjunktur

-0001-11-30

De senaste två kvartal har globala nationalräkenskaper visat en lägre tillväxttakt i ekonomisk aktivitet. Förändringen från senaste kvartalet jämfört med kvartal två, visar på en tydlig inbromsning av tillväxttakten.


Skicka till en vän

Av Ruben Larsen
e-post: [email protected]
+34 616 854 498


Fenomenen är dock inte synkroniserad då några ekonomier som Sverige och Tyskland uppvisar en lägre aktivitet medan tillväxten i andra länder ökar marginellt. I skrivande stund fick vi siffror från Sverige. Här var minskningen i hushållens konsumtion huvudförklaringen. Å andra sidan gav en lägre konsumtion mindre importvolym som igen ökade på handelsöverskottet och således dämpade det slutliga utfallet.

För huvuddelen av ekonomierna ökar hushållens konsumtion markant medan gränsöverskridande handel minskar. För oljeimporterande ekonomier ger ett högre oljepris ökade importkostnader och påverkar därför handelsöverskotten negativt.

En ökad import av energi är ett resultat av högre konsumtion hos hushåll & företag. Prisökningar, lägre handelsöverskott tillsammans med effekten av nya tullbarriärer har satt sina spår.

Intervjubaserade mätningar som inköpschefsindex och framtidstro hos konsumenter visar på en lägre framtidstro avseende ekonomisk aktivitet. Sydeuropa går som vanligt motströms i dessa undersökningar. Framtidstron hos konsumenter och företag ökar och Spanien visar i vanlig ordning vägen.

Senaste året har en rad politiska konflikter genererat osäkerhet om framtidens spelregler för internationell handel. Oro för ett oordnat BREXIT och handelskrig är förmodligen de två enskilt största molnen. Och så tillkommer Italiens planerade ökning av budgetunderskottet, Katalonienkonflikten, Nord Korea och valutakollapsen i Turkiet.

Summan av orosmoln har gett en lägre investeringsvilja hos företag och mängden eftersatt underhåll i produktion växer. Däremot observeras en ständig ökning i hushållens konsumtion och en högre orderingång hos producenter. Trots lägre framtidstro har den ökade efterfrågan genererat en kraftig expansion i produktionskapacitet. Sedan bottennoteringen i slutet av 2013, har det skapats drygt 12 miljoner nya arbetstillfällen i unionen.

Är inbromsningen temporär eller början på nästa lågkonjunktur?
Historiskt har aktiekurser samvarierat väl med ekonomiernas konjunkturcykler. Visst finns det undantag, men ekonomer frestas ofta att förklara den underliggande ekonomins styrka i ljuset av hur vissa börser har utvecklats. Många hävdar att tio år med amerikansk börsuppgång talar för att vi är i slutet av en högkonjunktur.

Jag tror det kan vara klokt att definiera styrka i ekonomin utifrån konsumenternas förutsättningar att i morgon upprepa de transaktioner man gjort i dag. Tittar man på förmågan att köpa varor och tjänster genom detta perspektiv är de flesta länder närmare början av en konjunkturcykel än slutet.

De senaste tio åren har centralbanker genom låga räntor med påföljande högre konsumtionsutrymme, försökt att stimulera till ökad konsumtion. De första fem åren var övningen effektlös då överskottet gick till amorteringar i stället för köp av nyproducerade varor & tjänster. I mitten av 2013 vände denna trend och efterfrågan började sakta komma tillbaks. I många länder amorteras det fortfarande friskt med den effekten att konsumtionsutrymmet ökar. Efterfrågan börjar passera det aggregerade utbudet och prisökningar (inflation) börjar krypa tillbaks. Nollräntemiljön börjar närma sig slutet och vi är på väg mot en normalisering av ränteläget.

Det faktum att hushållsskulder, företagsskulder och numera samhällets gemensamma offentliga skulder krymper, gör att kreditkostnaderna absorberar en stadigt mindre del av inkomsterna.

Detta fenomen genererar mer resurser för konsumtion av nyproducerade varor och tjänster. Således är det högst sannolikt att konsumenterna i morgon kommer upprepa den konsumtion man gjorde i dag. Då skulderna fortfarande minskar, blir fenomenet en ökning av efterfrågan. En växande och återkommande efterfrågan kommer att mötas med en högre volym i produktionen, fler arbetstillfällen, fler konsumenter och igen en ökning av efterfrågan. Producenter tvingas ta hand om eftersatt underhåll och investeringar växer snabbt. Flera beskattningsbara transaktioner kommer att lätta ansträngda offentliga finanser.

Historiskt brukar människor glömma sin möda och upprepa korkade övningar. Sverige är ett mycket gott exempel på just detta. Det är inte så många år sen, fastighetsmarknaden klappade ihop under tyngden av hög skuldsättning. Trots erfarenheten, och samtidigt som världen försöker reparera skadorna efter finanskrisen, har svenskar tagit skuldsättning till helt nya nivåer. I Norge finns uttrycket, att man lever som fulla sjömän på en lönedag. Det man glömmer bort är att sjömännen nyktrar till när lönen är slut.

Högst sannolikt kommer världens konsumenter om igen, att glömma sin möda. Försiktigt börjar man genom nya krediter förbruka framtida inkomster. Dessa medel kommer att öka efterfrågan och i sedvanlig ordning får vi tre påföljande år med kasino ekonomi. Företagens lönsamhet ökar lavinartat och börskurser stiger kraftigt.

Tittar man noggrant, kan man tydligt se detta fenomen i underliggande ekonomisk aktivitet. Extrema politiska vindar som lever på konsumenternas missnöje kommer att tappa kraft. De senaste årens politiska brus kommer tappa i styrka och igen kommer fokus att riktas mot företagens nyckeltal.

Mitt tips är, att de senaste månadernas avkylning, är ett temporärt fenomen för under tiden med lägre aktivitet har konsumtions förmågan och investeringsbehovet ökat. Realekonomin är således mycket solid.
 
Svenska Magasinet i SpanienAxplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255