Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fråga advokaten: Har Spanien nya arvsregler - vad är det som gäller?

Annons - Svenska magasinet
Lars Isacsson

Lars Isacsson

Fråga advokaten: Har Spanien nya arvsregler - vad är det som gäller?

-0001-11-30

Vi har hört att det har skett en del förändringar av arvsreglerna de senaste åren. Eftersom vi funderar över vår arvssituation undrar vi om vi kan få lite klarhet i detta.


Skicka till en vän

Av ADVOKATFIRMAN ISACSSON
Lars Isacsson & Anna Carlsson
e-post: [email protected]
www.isacsson.es, +34 952 90 82 37


Hej och tack för frågaN. För arvingar till avlidna personer med hemvist i EU har det länge varit svårt att hävda sin rätt till egendom som är belägen utomlands. Svårigheterna har i princip berott på att samtliga medlemsstater där den avlidne hade tillgångar har krävt en egen handläggning av arvet. Det har bl a inneburit att arvingar till en avliden person med tillgångar i såväl Sverige som i Spanien både har behövt registrera en bouppteckning i Sverige och godkänna arvet inför en notarie i Spanien. År 2015 trädde emellertid den europeiska arvsförordningen i kraft, bl a med syftet att begränsa handläggningen av ett arv till en och samma medlemsstat genom att sammanföra medlemsstaternas bestämmelser om bland annat vilket land som är behörigt att handlägga arvet och vilket lands lag som ska vara tillämplig.

Numera gäller därför att hela arvet ska omfattas av lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid tidpunkten för dödsfallet om inte den avlidne valt att istället tillämpa medborgarskapslandets lag. Om en person vid tidpunkten för sin död var hemmahörande i Sverige men även hade tillgångar i Spanien föreskriver arvsförordningen att det är svenska myndigheter som har att handlägga arvet och, om inget annat har angetts, att arvet ska omfattas av svensk nationell lagstiftning. En i Sverige registrerad bouppteckning ska enligt arvsförordningen vara tillräcklig i Spanien.

Arvsförordningen ger också möjlighet att erhålla ett så kallat europeiskt arvsintyg som utfärdas av det land som handlägger arvet. Intyget visar arvingarnas ställning i förhållande till arvet.

Samtliga medlemsstater som är anslutna till arvsförordningen är skyldiga att erkänna ett i en annan medlemsstat utfärdat arvsintyg vilket exempelvis innebär att arvsintyget utgör en giltig handling för att få ärvda tillgångar registrerade i egendoms- eller fastighetsregister.

Tillämpningen av i utlandet utfärdade arvsintyg börjar bli ett allt mindre främmande tillvägagångssätt i Spanien, men det kan fortfarande gå förhållandevis trögt både vad gäller arvingars möjligheter att erhålla arvsintyg för uppvisande i en annan medlemsstat och att förfoga över i Spanien belägen egendom.

Vi har en tämligen ingående erfarenhet av dessa frågor och ni är välkomna för en konsultation om ni vill ha vår hjälp med arvsplaneringen.
 

Anna Carlsson

Anna Carlsson


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255