Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Temperaturen i spansk ekonomi

Marknadsobservation: Temperaturen i spansk ekonomi

-0001-11-30

Den spanska statistiska centralbyrån publicerade den 31 okt preliminära siffror för tredje kvartalet avseende nationalräkenskaperna. Rensat för inflation var tillväxten 0,6 % för tredje kvartalet och de senaste 12 månaderna växte ekonomin med 2,5 %. Nya arbetstillfällen ökade med drygt 480.000 under samma period


Skicka till en vän

Av Ruben Larsen
e-post: [email protected]
+34 616 854 498


Hushållens konsumtion är motorn i ekonomin. Inhemsk efterfrågan ökade under Q3 till 0,6 %. För Q2 var siffran 0,1 %. Då efterfrågan hos spanska hushåll ökar snabbare än grannländernas, genererar detta ett handelsunderskott som drar ned de slutliga BNP-siffrorna. Spontant kan man få intrycket av en avmattning men tittar vi mer noggrant, ser vi en solid och stabil inhemsk efterfrågan. I nominella termer (ej rensat för inflation) ökade BNP från 3,3 % till 3,5 % de senaste 12 månaderna. Den summerade inhemska efterfrågan ökade med 4,9 % mot 4,5 %.

Hushållens skulder fortsätter att krympa med ca 2 % per år. När skulderna krymper och BNP växer med 3,5 % får vi en dramatisk minskning av skulder som del av ekonomins storlek. Samma fenomen och trend ser vi hos spanska företag. Fler beskattningsbara transaktioner ger goda förutsättningar att minska offentlig skuldsättning. På lokal nivå (drygt 8.200 kommuner) kan vi observera budgetbalans. Förutom extrem kostnadskontroll ser vi en produktivitetsökning som ej har observerats tidigare. Volym och kvalitet avseende kommunala tjänster ökar aggressivt och reform viljan hos lokala myndigheter sprids raskt. Det verkar som att dessa övningar har blivit den nya nationalsporten. 

Hur mår då spanska företag?
För att få en uppfattning om lönsamhetsutveckling hos spanska bolag kan man följa aggregerade nyckeltal hämtade från inlämnade årsredovisningar. En underavdelning hos den spanska centralbanken har en databas med ”income statements ” från 1995 fram till och med beskattningsåret 2016. Då redovisningen av ett beskattningsår släpar efter med 24 månader genomför centralbanken kvartalsvis en förenklad undersökning för att samla in data till och med det senaste kvartalet. Observationer från dessa undersökningar avviker mycket sällan från den slutgiltiga redovisningen av beskattningsåret. Via databasen kan man söka mycket detaljerad information men för enkelhetens skull tittar vi på en förenklad resultaträkning där vi bryter ut några intressanta nyckeltal.

Income Statment
Detta nyckeltal beskriver det slutgiltiga marknadsvärdet på produktionen
Value of output 
Minus Input Input är förenklat kostnader för insatsvaror till produktion (t ex stål)
=Gross Value Added (GVA)
= Slutvärdet minus input GVA är det mervärde som skapas och utgör nämnaren i redo visningen av nedan nyckeltal (t.ex Net profit/ GVA)

Personalkostnad
Relaterat till produktion
Financial revenue
Räntekostnader + ränteintäkter + utdelningar från aktieinnehav

Disposals
(Gains/Losses)
Vinst/förlust från avyttringar av tillgångar
Net profit
Nettovinst efter bolagsskatt

Gross Value Added
Storleken på värdeskapandet (GVA) som procent av det slutliga marknadsvärdet av produktionen varierar mellan olika länder. I Spanien har denna siffra ökat de senaste åren från ca 32 % 2008 till nytt ALL TIME HIGH på nästan 37 % Q2 2018.

Financial Revenue
Detta nyckeltal redovisar räntekostnader för skulder plus ränteinkomster från bankmedel samt utdelningar från aktier. I Sydeuropa är det rätt så vanligt att företag äger delar av sina underleverantörer. När dessa är lönsamma delas det ut vinster till moderbolaget.

Söker man på stora noterade bolag är netto financial revenue 9 % av gross value added. Detta är extremt högt och nytt All Time High. Normalt sett är denna post negativ då investeringar finansieras med lån.

Då räntor på bankmedel för tillfället är noll kvarstår utdelningar från delägarskap i underleverantörer. Dessa mindre bolag är extremt lönsamma och genom utdelningar till moderbolag genereras en pluspost på hela 9 %. Om detta hade varit ett enskilt bolag hade siffran varit imponerande, dock är detta genomsnittet för samtliga noterade bolag.

Net profit
Genomsnittlig nettovinst efter skatt som procent av det totala värdeskapandet för stora noterade bolag är 13,2% under perioden 1995 till och med 2016. Under året 2008 var förra toppnoteringen på ca 25 %.

Från lägsta nivån under krisen har denna siffra rört sig från -6,97 % till plus 42,3 %. Detta är nivåer som tidigare inte har observerats. Under perioden 2003 till och med 2008 ökade Net Profit från -0,1 till plus 25 % och IBEX ökade med 133 %.

Från 2012 till och med andra kvartalet i år, har Net Profit ökat med ca 50 procentenheter av det totala värdeskapandet, men börsen har inte reagerat. Om pris på lönsamhet över tid inte följer lönsamheten, kommer kapitalmarknaden upphöra som idé. Detta är dock mycket osannolikt. Mitt tips är således en kraftig börsuppgång i sydeuropeiska ekonomier.
 
Svenska Magasinet i SpanienAxplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255