Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Marknadsobservation: Estepona - ett ekonomiskt mirakel eller hårt arbete?

Marknadsobservation: Estepona - ett ekonomiskt mirakel eller hårt arbete?

2018-09-13

Sanering av offentliga finanser hos lokala myndigheter har blivit den nya nationalsporten i Spanien. Trenden med årtionden av budgetunderskott och ökande kommunal skuldsättning har vänt rejält. Detta tack vara mycket modiga lokalpolitiker.


Skicka till en vän

Av Ruben Larsen
e-post: [email protected]
+34 616 854 498


Dessa har i stark motvind och med urusla förutsättningar klarat av stordåd. Fenomenet får oförtjänt liten uppmärksamhet. Mycket goda nyheter som helt saknar sitt historiska motstycke drunknar i skräpnyheter om falska master uppsatser och annat strunt.

I slutet av 2011 var Estepona en av de mest skuldsatta kommunerna i Spanien (kommunal skuld per invånare).

Skulderna har senaste 7 åren halverats och kommunledningen har det ambitiösa målet att amortera de resterande 150 miljonerna under närmaste 5 åren. I början av 2024 kommer således Esteponas kommun vara skuldfri.

Några exempel på betalda skulder
Skatteskulder 18 miljoner
Missbruk av subsidier 20 miljoner
Bank skulder/ förfallna räntor 46 miljoner

Under samma period har kommunen investerad tungt i stadens infrastruktur. Drygt 100 gator i gamla stan har renoverats, upprustningar av sportarenor, fiber i nästan varenda gata i gamla stan, nytt centralt parkeringsgarage som kostar 1 euro per dag, nytt sjukhus under byggnation m m. Listan är imponerande lång.

Förutom aggressiva amorteringar och tunga investeringar har flera skatter sänkts under samma period.

Den ackumulerade minskningen av fastighetsskatt är ner 17 % och avgifter för sophantering är ner 15 %. Normalt är sophantering självfinansierad via avgifter men för tillfället subventioneras delvis kostnaderna genom den allmänna budgeten.

Minskningen av fastighetsskatt måste ses i ljuset av en reduktion av beskattningsunderlaget (taxeringsvärdet). För några fastighetsägare har taxeringsvärdet halverats under 2016. Kommunal skatt på näringsverksamhet (IAE) har reducerats med ca 3 %.

Ett tillägg till denna inte helt fullständiga och förenklade sammanställning, är kommunpolitikernas prioriteringar av ett skolexempel på Spanska Konstitutionens artikel 41.

”The public authorities shall maintain a public Social Security system for all citizens, guaranteeing adequate social assistance and benefits in situations of hardship, especially in case of unemployment. Supplementary assistance and benefits shall be optional”

Omfattningen av det sociala skyddsnätet för landets invånare beslutas nationellt. Konstitutionen avspeglar den värdegrund av solidaritet som skyddsnätet bygger på. I det fall någon kommer i svåra ekonomiska problem, särskilt som resultat av arbetslöshet, har myndigheterna på alla nivåer inom sitt kompetensområde, friheten att implementera ytterligare skydd.

I Spaniens drygt 8.200 kommuner finns det flera exempel på extraordinära åtgärder. När personer kom på obestånd och fastighetstransaktioner genomfördes via utmätningar, valde Estepona att bortse från Plus Valia skatt. Denna skatt betalas av säljare och beräknas på en teoretisk värdehöjning av markvärdet. I detta fall var Esteponas politiker pionjärer och var det första i Spanien med detta stöd. Övningen visar ett tydligt solidaritetsagerande från lokala myndigheter.

För att stödja entreprenörsandan blev rabatter på mellan 50 och 75 % avseende skatt på näringsverksamhet (IAE) införd på drygt 35 olika verksamhetsområden. Även öppnings-och aktivitets licenser blev föremål för rabatter.

Dessutom har kostnaderna för utbildning och kurser i kommunal regi rabatterats kraftigt. För långtidsarbetslösa, medlemmar av stora familjer, och funktionshindrade är rabatten 50 %. Kostnader för kommunala skolors sport-och fritidsaktiviteter har halverats.

Hur är detta möjligt?
Svaret är minutiös kostnadskontroll.
Produktivitetsökningen avseende våra gemensamma skattemedel saknar sitt historiska motstycke. Jag har försökt att hitta exempel på liknande händelser och visst har det förekommit tidigare, men absolut inte i samma omfattning. Även om förändringen klassas som ett mirakel är det mycket hårt arbete som ligger bakom.

Mirakel kommer aldrig av sig själv.
 
Svenska Magasinet i SpanienAxplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

AKTUELLA TEMPERATURER
© 2022 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255