Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Advokatspalten: Vad betyder egentligen giftorätt och har det någon betydelse för oss?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Advokatspalten: Vad betyder egentligen giftorätt och har det någon betydelse för oss?

2016-12-12

Vi tänker flytta till Spanien och gifta oss på plats – sannolikt i Svenska kyrkan. Är det något som vi behöver tänka på i samband med det? Vi tänker bl a på detta med giftorätt som vi inte riktigt har förstått.


Skicka till en vän

Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej! Gratulerar!

Svaret är: ja det är en del saker ni måste tänka på. Först och främst måste ni fundera igenom hur ni ska göra med era respektive tillgångar. Det gäller såväl tillgångar som ni hade innan ni gifte er som tillgångar som ni skaffar under äktenskapet. Ska de omfattas av det vi i Sverige kallar för giftorätt, som närmast kan beskrivas som en makes framtida rätt i den andre makens egendom, eller inte.

Egendom som inte är giftorättsgods kallas för enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Egendom kan bli enskild på grund av:
•    Äktenskapsförord, där makarna har bestämt att all eller viss egendom ska vara enskild.
•    Gåva från tredje person (alltså inte make/maka), där givaren har bestämt att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom.
•    Testamente från tredje person som har föreskrivit att det som make erhåller genom testamentet ska vara makens enskilda egendom.
•    Förmånstagarförordnande vid försäkring eller individuellt pensionssparande, där den som har tecknat försäkringen bestämt att utfallande försäkringsbelopp ska vara förmånstagarens enskilda egendom
•    Egendom som träder i stället för enskild egendom som blivit enskild av ovan angivna anledningar. Om du till exempel får en fastighet i gåva med villkor att den ska vara din enskilda egendom, så blir de pengar som du får när du säljer fastigheten din enskilda egendom.

I normalfallet är avkastningen från enskild egendom giftorättsgods, t ex ränta på pengar som någon av er har fått med villkor att de ska vara enskild egendom om det inte särskilt är förordnat att även avkastningen ska vara enskild egendom.

Enligt svenska regler råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Det innebär att en makes äganderätt inte påverkas av äktenskap eller registrerat partnerskap. Däremot har makarna en ömsesidig rätt att dela varandras giftorättsgods vid äktenskapets upplösning. En makes enskilda egendom omfattas inte av giftorätt och ingår därför inte i bodelningen om inte man inte har kommit överens om det. Det här betyder att giftorätten inte innebär att man äger någon del av den andre makens egendom, utan endast att makarna – vid en framtida eventuell äktenskapsskillnad (”skilsmässa”) eller vid den andra makens död - har rätt till hälften var av nettovärdet på boets alla tillgångar, d v s efter avdrag för skulder.

Giftorätten har därför ingen egentlig betydelse under det att äktenskapet pågår.

Enligt svenska regler gäller giftorätten även sådan egendom som ni har skaffat var för sig före äktenskapet. I Spanien gäller däremot det motsatta, d v s att egendom som vardera maken äger före äktenskapet inte blir giftorättsgods. Inte minst av denna anledning finns det skäl att undersöka vilket lands lag – Spanien eller Sverige – som kommer att vara tillämplig på era egendomsförhållanden när ni har gift er.  Nu skriver ni inget om barn, men om ni sedan tidigare har barn kan deras – liksom eventuella andra arvtagares - arvssituation påverkas av detta.

Mitt råd är att ni vänder er till en advokat för en genomgång av detta innan ni gifter er. Detta är kanske inte det mest romantiska inslaget inför ett äktenskap, med det kan ha stor betydelse för er och era barns framtid!


 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255