Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Resident, vad innebär det?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Resident, vad innebär det?

2016-06-08

En ständigt aktuell fråga för ”Spaniensvenskar” är om man ska vara ”resident” - det vill säga ha sin ”hemvist” - i Spanien? Begreppet hemvist är en juridisk term som figurerar i ett flertal olika sammanhang och rättsområden och syftar på var en person är bosatt. Ibland kan det vara vanskligt att fastställa det. Det går nämligen alldeles utmärkt att vara folkbokförd i både Sverige och Spanien samtidigt och därmed – ”på pappret” – ha hemvist i båda länderna samtidigt.


Skicka till en vän

Av advokat Jonas Nordgren

Naturligtvis går det inte att ha hemvist i olika länder samtidigt, likaledes är det inte möjligt att inte ha hemvist i något land. För att kunna bestämma hemvisten, kan det vara nödvändigt att lägga de formella förutsättningarna som innehav av residencia-kort eller folkbokföring åt sidan och istället analysera de faktiska förutsättningarna.

Faktorer att ta hänsyn till är vistelsetid i respektive land, arbetsplats, innehav av bostad, barn och familj, sociala relationer, medborgarskap, osv. Hemvist-begreppet får betydelse i en rad olika sammanhang och det är inte alltid så att ett beslut i t ex ett skatteärende, respekteras i ett civilrättsligt ärende om äktenskapsskillnad.

Din hemvist har stor betydelse bl a vad gäller skatt, behörig domstol att handlägga en tvist, skilsmässa, vårdnadsfrågor, tillämplig lag på avtal och i en tvist, bodelning, frågor om omhändertagande av barn, tillämplig lag på arv och arvsskatt.

Beroende på i vilket sammanhang hemvisten skall fastställas, kan din motpart vara en privatperson, ett företag eller en statlig myndighet i t ex ett skatteärende. Bevisbördan kan kraftigt variera och som enskild kan du behöva motbevisa påståendet från en myndighet, något som många gånger kan vara en arbetsam uppgift.

Att hemvisten har en avgörande betydelse inom många olika rättsområden, kan bli ett problem om man inte i förväg analyserat situationen och vidtagit åtgärder, till exempel genom att lagvalsavtal eller testamente upprättats. Om en arvtagare kan vinna på att spansk rätt tillämpas på arvet, är risken stor att frågan slutligen måste avgöras av domstol, innan arvet kan skiftas.

Med jämna mellanrum bör man som svensk med egendom eller vistelser under längre tid i utlandet, konsultera en advokat med kompetens inom området för att se vad som gäller i aktuellt fall utifrån, bl a ett arvsrättsligt, skatterättsligt och familjerättsligt perspektiv. Det är viktigt att den juridiska situationen är så trygg och säker som möjligt.

Jonas Nordgren kan kontaktas på tel (+34) 633 91 01 81 eller mail [email protected]


 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255