Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Advokatspalten: Nya arvsskatteregler i augusti i år?

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Advokatspalten: Nya arvsskatteregler i augusti i år?

2015-09-10

Jag har hört att det från och med augusti i år har kommit nya regler för arvskatten i Europa. För närvarande vistas jag och frugan större delen av året i Spanien och resterande del i Sverige. Det varierar dock något beroende på väder, familjens planer, osv. Vi har boende i båda länderna och frugan och jag spenderar merparten av tiden i det land vi för närvarande känner för. Om arvsskatten nu ändras kanske vi borde uppdatera vår arvsplanering som vi gjort för ett par år sedan.


Skicka till en vän

Av Jonas Nordgren, Biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Hej! Tack för din fråga.
I augusti har inga förändringar genomförts avseende arvsskatten på europeisk nivå. Det som har skett i augusti, för att vara exakt den 17 augusti, är att en omfattande EU-förordning beträffande tillämplig lag på arv har trätt i kraft. Av förordningen framgår explicit att den inte är tillämplig på skattefrågor. EU-förordningen har status av direkt tillämplig lag inom hela EU och har därmed företräde framför nationell rätt i de olika medlemsstaterna.

Förordningen, som nyligen har trätt i kraft, anger att tillämplig lag på arv skall vara hemvistlandets lag, det vill säga det lands lag där den avlidne är bosatt. Tidigare har det varit medborgarskapslandets lag som har varit tillämplig på arvet i fallen Sverige och Spanien.

I och med att den nya förordningen har trätt i kraft kommer spansk rätt att tillämpas på arvet efter svenska medborgare som har hemvist i Spanien och har gått bort efter den 17 augusti i år. Likaledes kommer svensk rätt att tillämpas på arvet efter spanska medborgare med hemvist i Sverige. Regeln innebär att hemvistlandets lag tillämpas på hela arvet efter den avlidne inom EU. Om den avlidne t.ex. är en svensk medborgare bosatt i Spanien, kommer bankkonton, fonder, pensionssparande och bostäder i Sverige att fördelas enligt spansk rätt.

Förordningens ikraftträdande innebär att alla som vistas längre perioder utomlands bör kontakta en advokat med kompetens inom området för att göra en grundlig genomgång av de arvsrättsliga följderna. 
Förordningen innehåller en möjlighet att genom testamentariskt förordnande välja att det är medborgarskapslandets lag som även fortsättningsvis skall vara tillämplig. Det gäller att ta ställning till vad som bäst, att arvet skiftas enligt spansk eller svensk rätt. Det är av vikt att tillämplig lag koordineras i förhållande till tillämplig rätt på eventuell äktenskapsskillnad och bodelning, då dessa frågor inte omfattas av förordningen men påverkar hur egendomen fördelas när någon går bort.

Hemvistbegreppet har inte definierats i förordningen, vilket kommer att leda till att frågan om hemvist i många fall kommer att avgöras av domstol. Om man som du spenderar olika långa perioder i Sverige och Spanien, är det av synnerlig vikt att du går igenom din situation med tanke på den osäkerhet som kan uppstå gällande din hemvist och därmed vilket lands lag som skall tillämpas på arvet.

Du är mycket välkommen att kontakta oss för att gå igenom de arvsrättsliga konsekvenserna i ditt fall.


 


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255