Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Spara energi med Inove Ecoenergía

Annons - Svenska magasinet

Spara energi med Inove Ecoenergía

2013-06-12

Energi är livets dagliga motor men vår energiförbrukning påverkar vår miljö och omgivning negativt. Det är därför nödvändigt att välja de energisystem som minimerar effekterna men samtidigt garanterar fortsatt aktivitet inom industri, jordbruk och hela samhället.


Skicka till en vän

Uppbyggnaden av Andalusiens energisystem främjar tillkomsten av en ny energimodell baserad på effektivitet, respekt för miljö samt användande av förnybara energikällor i den mån det är möjligt. För att uppfylla energibehovet har Andalusien en mängd möjliga resurser när det gäller förnybara energikällor i regionen. Dessa bidrar med 15,8 % av energikonsumtionen, 33,5 % av elenergin och 6,8 % i form av biobränsle för transport. Att minska energiförbrukning är alla medborgares ansvar och genom små åtgärder kan man uppnå viktiga energibesparingar. Och samtidigt spara pengar.

Förnybara energikällor
Dessa erhålls från naturliga outtömliga källor och de producerar värme, elektricitet och energi för transportering. De har sitt ursprung direkt eller indirekt från solen. Solen ger oss energi i form av ljus och värme.
Med solceller tar man tillvara och transformerar energin som vi får från solen till elektricitet. Solens strålning når solceller som i sin tur producerar elektricitet. Det finns två typer av anläggningar. Den ena där energin samlas upp i batterier. Dessa är lämpliga på platser där man inte har tillgång till elnätet. Den andra är ansluten till elnätet.Dessa är mindre men lönsamma installationer som alstrar elektricitet för hemmet och sparar in på elräkningarna.

Solenergi kan användas för att värma upp vätska som cirkulerar inne i en behållare. Denna typ av energi kan användas till uppvärmning av byggnader och pooler, varmvatten eller inom industrin. Solenergi kan kombineras med andra förnybara energikällor genom mixade tekniker; Solceller och vind, solenergi och bioenergi, bergvärme och solenergi.

Solen påverkar lufttrycket som styr vindar vilka i sin tur producerar vindenergi. Vinden driver turbiner som skapar elektricitet. Den praktiska tillämpningen liknar den med solceller. Djur och växter behöver solen för att leva och det lagras energi i gröda och organiskt avfall vilka formar biomassa och biobränsle. Biomassa kan brännas i värmepannor och kaminer och används för att värma upp bostäder med element eller varmluftssystem.

I hushållet
Det finns hushållsmaskiner av alla dess slag, storlekar och prestanda. Dessa påverkar energiförbrukningen och det är viktigt att välja en maskin vars storlek och prestanda är lämplig för dina behov. En större maskin drar mer ström. Alla hushållsmaskiner har idag energimärkning som intygar modellens elförbrukning. Välj en maskin med högre värdering, A+++, vilket kan spara upp till 80 % förbrukning jämfört med vanliga maskiner. Ett kylskåp klass A+++, förbrukar upp till 80 % mindre energi än ett klass D. Under sin livslängd släpper klass A+++ därmed ut 500 kg mindre CO2 i atmosfären och sparar in 1.000 euro i elkostnader. Detta täcker mer än väl prisskillnaden för att köpa klass A+++. Ni spar både energi och pengar.

Belysningen i ett hem utgör minst 10 % av energiförbrukningen och beror uteslutande på den typ av lampor som används. Glödlampor är ineffektiva och slösar energi. 95 % av energiförbrukningen omvandlas till värme och de har kort livslängd. Att använda lågenergilampor kan spara upp till 80 % energi och de håller 8 ggr längre. De mest effektiva lamporna är LED vilka håller 4 ggr längre än lågenergilampor och nästan 40 ggr längre än vanliga glödlampor. Comunidader och ägarföreningar kan få bidrag att byta ut sin belysning.

Några tips för att spara energi i din bostad:
- Ha inte lyset på i rum som inte används
- Håll lampor och bildskärmar rena
- Reducera utomhusbelysningen
- Använd det naturliga ljuset så mycket som möjligt
- Prioritera punktbelysning
- Där lyse inte används ofta, t ex i garage, installera rörelsevakt.

Värmesystem
Värmesystem, luftkonditionering, varmvatten uppvärmning och värmepannor förbrukar mycket energi i hushållet. Förnuftig användning sparar både energi och pengar. När du köper ett luftkonditioneringssystem, ta då hänsyn till klimatzonen där du bor, bostadens storlek och antalet människor som bor i hemmet. Välj inte en större maskin än nödvändigt och kontrollera energimärkningen.
Varje timme du använder ett värmeelement motsvarar förbrukningen hos 3 glödlampor under en hel dag. Under årets kalla månader när uppvärmning är ett måste, se till att er värmeanläggning kan justeras individuellt för bästa möjliga resultat.

I ett hem går nästan hälften av den energi som används åt till att värma vatten. På marknaden finns idag lågtemperaturpannor och kondenserande värmepannor. Att byta värmepanna till en mer energieffektiv eller till biomassa är dyrt jämfört med de konventionella pannorna men spar över 25 % energiförbrukning vilket på lång sikt lönar sig.
Vi kan alltid komplettera värmesystem och uppvärmning av vatten med solpaneler p g a det
geografiska läget här. Från solen kan vi få ut 80 % till värmesystem och 90 % för uppvärmning av vatten. Inove Ecoenergía kan göra en detaljerad studie av ert hem och era behov.

Det smarta hemmet
Genom installation av hemautomation kan man påverka belysning, VVS, varmvatten, bevattning, luftkonditionering, stereo, tv, tvättmaskin, sprinklers och t o m kaffekokningen. Hemautomation uppnår stora energibesparingar eftersom det rationellt hanterar användandet av energiförbrukande artiklar i hemmet. Denna teknik behöver inte installeras i hela bostaden på en gång utan kan efter hand införlivas. Hemautomation kan minska energiförbrukningen med 25 % i ett hushåll.

Junta de Andalucia, regional regeringen, stöder alla typer av energisparande och användning
av förnybara energikällor. Olika bidrag erbjuds vilka Inove Ecoenergia är autoriserade av
“Agencia Andaluza de Energia” att sköta utan extra kostnad för er som kund. Det finns bidrag
för många olika sätt att spara energi i ditt hem och samtidigt minska miljöpåverkan.
Programmet “Ahorrar en casa” erbjuder bidrag när man förnyar luftkonditioneringssystem, byter ut sina fönster, installerar värmepannor med bättre energi effektivitet eller för bioenergi och för hemautomation.

Till sist, förnybar energi är avgörande för att skapa en hållbar miljö och sänka energikostnader utan att minska vår komfort. Att införliva förnybar energi i våra hem respekterar miljön och bidrar till en hållbar utveckling i vårt samhälle. I synnerhet utgår bidrag till solvärmeanläggningar och bergvärme.

För dig som är intresserad av mer information, Inove Ecoenergía ger dig råd om dina möjligheterna samt utvärderar och handlägger bidrag för din bostad. De utför även energideklarationer. www.inovesolar.som Tel 951 216732 eller 605 823 743


Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255