Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Jag har ett svenskt testamente, som jag vill göra vissa ändringar i avseende mina tillgångar i Spanien. Måste jag resa till Sverige för detta?

Annons - Svenska magasinet
Göran Rise

Göran Rise

Jag har ett svenskt testamente, som jag vill göra vissa ändringar i avseende mina tillgångar i Spanien. Måste jag resa till Sverige för detta?

2013-01-10

Jag utgår ifrån att Du är svensk medborgare och bosatt i Spanien med egendom här. Det testamente, som Du upprättat i Sverige enligt de formkrav som gäller enligt svensk rätt, medför att testamentet också är giltigt i Spanien vid fördelning av Din spanska egendom.


Skicka till en vän

Av advokat Göran Rise

Ett tillägg till testamente skall enligt svensk rätt göras enligt samma formkrav som gäller för upprättande av testamente, se 10 Kap Ärvdabalken.

I korthet skall testamentet upprättas skriftligen och undertecknas av Dig inför två vittnen, som skall känna till handlingens egenskap av testamente, men inte dess innehåll.

Du behöver inte resa till Sverige utan tillägget kan göras i Spanien med iakttagande av formkraven i Ärvdabalken.

Ett svenskt testamente registreras inte och kan när som helst ändras, t.ex. genom att Du river sönder det, i motsats till ett testamente som upprättats enligt spansk lag inför notarius publicus.

Ett testamente som upprättats i Spanien enligt spanska formkrav är i princip giltigt i Sverige vid fördelning av egendom i Spanien.

På min advokatbyrå har vi vid åtskilliga tillfällen bistått svenskar med upprättande av testamenten jämte ändringar och tillägg. Kostnaderna härför kan beräknas till ca 500 Euro, såvida inte en noggrann arvskatteplanering måste göras, vilket kan vara nödvändigt, med bl.a. beräknar av spansk arvskatt m.m. 

 

 

 
Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255