Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Gigantiskt behov av hjälp - Så kan vi hjälpa till i krisens Spanien

Annons - Svenska magasinet
(Foto: Los Ángeles Malagueños de la Noche)

(Foto: Los Ángeles Malagueños de la Noche)

Gigantiskt behov av hjälp - Så kan vi hjälpa till i krisens Spanien

2012-12-11

Så här års tänker många människor på att vara extra godhjärtade och visa solidaritet. Den ekonomiska krisen håller Spanien i en järngrepp sedan 2007 och innebär stora problem för den enskilda individen i landet. Kan vi Spaniensvenskar på något vis hjälpa till?


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Att vilja hjälpa till borde vara en självklarhet för var och en av oss. Spaniensvenskarna har det bra. Krisen slår så olika. Samtidigt som många spanjorer har fått det sämre har en majoritet av svenskarna i Spanien fått det bättre ekonomiskt sett. Lägre priser i kombination med en starkare krona har skapat ekonomiska fördelar i den svenska kolonin.

Krisen i Spanien har lett till det som kallas ”nyfattigdomen”. Spanien har färre hjälporganisationer än det europeiska genomsnittet, här har människor varit vana vid kärnfamiljen. Den har funnits där, stått sig stark och hjälpt till i samband med kriser.

Familjebilden har förändrats. Kärnfamiljen har luckrats upp vilket gör att frivilligorganisationerna har kommit att spela en allt viktigare roll i hjälparbetet. De organiserar insamlingar där vi kan donera kläder, mat eller pengar till behövande.

En undersökning utförd av Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) visar att nära hälften av spanjorerna har donerat mat, kläder eller pengar till behövande någon gång. 26 procent uppger att de donerat mat eller pengar till ickestatliga organisationer. Däremot uppger hela 69 procent att de aldrig har utfört något frivilligt hjälparbete. Uppgifter från Plataforma del Voluntariado de España (PVE) visar att 900.000 personer i Spanien arbetar med något volontärarbete, majoriteten är kvinnor i åldern 18 till 35 år.

Det finns många beaktansvärda hjälporganisationer som skapar engagemang och uppoffrar sig för de som har det svårt. De visar medmänsklighet och förståelse ibland bara genom att lyssna och hjälpa till med praktiska sysslor. De sociala hjälporganisationerna har blivit en allt mer viktig del för tiotusentals familjer.

En sådan organisation är Cáritas. Cirka 5.000 personer däribland anställda, frivilliga, medlemmar och donatorer gjorde att Cáritas under fjolåret kunde hjälpa 34.700 familjer i provinsen Málaga. Tack vare deras trogna och generösa arbete kan tusentals familjer få lite ljus i tillvaron.

Direktören för Cáritas Diocesana, Francisco José Sánchez, säger i en intervju:
- Allt fler kommer till oss för att be om hjälp för att kunna tillgodose sina grundläggande behov. Tidigare var det fattiga och de som hade förlorat sitt jobb, dagens besökare har förlorat hoppet om att hitta ett jobb.
Uppskattningsvis hjälper organisationer och föreningar över 50.000 familjer enbart i provinsen Málaga.
 
Uppgifter från Cáritas visar att fattigdomen i landet är mer omfattande än någonsin. ”Fattigdomen i Spanien är bredare, mer intensiv och mer kronisk än någonsin och ökningen av lönegapet mellan rika och fattiga hotar att polarisera samhället”. 
Spanien är ett av de europeiska länder som har den högsta andelen fattiga, endast Rumänien och Lettland har marginellt fler.
Fattigdomen i Spanien ses även i den splittring som landet upplever. I Navarra är endast sju procent av befolkningen fattiga medan 38 procent i Extremadura beskrivs som fattiga. Klyftorna är stora vid en jämförelse mellan regionerna.
 
Cirka 30.000 människor är hemlösa i Spanien. Cáritas Andalucía uppger att det under 2011 fanns 5.705 hemlösa i Andalusien. De bor på gatan, i trappuppgångar, busstationer, flygplatser eller under broar och viadukter. 22 procent av landets invånare lever i någon av form av fattigdom och ytterligare 25 procent befinner sig i riskzonen. Det visar en studie som Cáritas låtit göra för stiftelsen Fundación de Estudios Sociales y de Sociología (Foessa) med titeln Exclusión y Desarrollo Social.
 
Studien visar även att den genomsnittliga inkomsten i Spanien minskade med fyra procent från 19.300 euro 2007 till 18.500 euro 2010. Samtidigt sjönk minimilönen för de sämst ställda 2010 till 7.800 euro vilket var 200 euro mindre än 2009.
”Det betyder att de fattiga blev ännu fattigare”, säger Francisco Lorenzo, samordnare för studien.
Andra undersökningar som Spaniens motsvarighet till Statistiska centralbyrån, Instituto Nacional de Estadística (INE) har gjort visar att 30 procent av befolkningen har svårt att få ekonomin att gå ihop och 41 procent klarar inte oväntade utgifter.
 
Det är ickestatliga hjälporganisationer som Bancosol, Cruz Roja, Ángeles de la Noche, Comedor de Santo Domingo, Médicos del Mundo, Manos Unidas och många fler som i nuläget gör en storstilad insats även om de inte kan ta på sig hela arbetsbördan. De har inte möjlighet och kan inte heller ersätta den offentlig servicen, hjälporganisationernas uppgift är att komplettera och bistå med extra stöd.
 
Vissa av hjälporganisationerna gör punktinsatser i specifika områden. Det gäller Padre Huelin och Amfremar som ger hjälp i stadsdelarna Carretera de Cádiz och El Palo medan Comedor de Santo Domingo koncentrerar sig på att ge ett mål mat till hungrande människor. Ángeles de la Noche ger mat och hjälp till hemlösa i Málagas centrum.
 
Banco de Alimentos de la Costa de Sol (Bancosol) hjälpte 50.000 personer under 2011 jämfört med 42.000 året innan. Och siffran för hjälpbehövande väntas stiga. Bancosol kan liknas vid en bank som distribuerar mat till behövande.
De gör ett enastående arbete och fick tidigare i höstas utmärkelsen Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012. Organisationen startade i Barcelona 1987. Under fjolåret delade Bancosol ut 104 miljoner kilo mat gratis över hela landet. I Málaga fick organisationen fotfäste 1998. 
Grossister och producenter donerar överskotten till Bancosol som har ett lager vid Mercamálaga. Under första åren donerades mellan 400.000 och 500.000 kilo mat av 15 sammanslutningar. På 15 år har de samlat in 25,9 miljoner kilo mat i provinsen.
 
Även Cruz Roja (Röda korset) har börjat med att distribuera mat. 900.000 kilo mat har levererats till uppskattningsvis 36.000 personer i provinsen. Det är allt från mejeriprodukter som ost och mjölk till vaniljsås, fruktjuicer, olika typer av pasta, kex frukostflingor, buljong, torkade grönsaker, tomatsås, ris och barnmat.
 
Arbetet med att organisera och dela ut mat är svårt och komplicerat. Stödet riktar sig i första hand till enskilda individer eller familjer som är särskilt utsatta. Det är hushåll med barn eller äldre, ensamstående föräldrar, personer med fysiska och psykiska handikapp eller andra funktionshinder, personer som har svårt missbruk eller som har aids. Stödet riktas även mot misshandlade kvinnor, etniska minoriteter, invandrare, flyktingar, asylsökande, tidigare straffade, hemlösa och pensionärer med låg inkomst.
Källor: Dagstidningarna ABC, Diario SUR, La Opinión de Málaga, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) och intervjuer.
 
 

Hjälporganisationen Ángeles de la Noche ger mat och hjälp till hemlösa i Málagas centrum (Foto: Ángeles de la Noche)

Hjälporganisationen Ángeles de la Noche ger mat och hjälp till hemlösa i Málagas centrum (Foto: Ángeles de la Noche)

Svenska Magasinet i Spanien


Svenska Magasinet i Spanien

Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255