Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Fick den 17-årige svensken en rättvis rättegång?

Advokat Göran Rise

Advokat Göran Rise

Fick den 17-årige svensken en rättvis rättegång?

2012-11-12

I juli 2011 häktades en 17-årig pojke från Växjö av domstolen i Spanien som misstänkt för våldtäkt. Först i juni 2012 hölls rättegången i Málaga mot honom, i vilken han helt frikändes från anklagelsen.


Skicka till en vän

Av advokat Göran Rise

Envar frågar sig hur det är möjligt att en pojke kan hållas häktad i drygt 6 månader och därefter åläggas reseförbud under i stort sätt samma tid tills dess rättegången hölls mot honom.

Har Spanien kränkt hans rättigheter till en rättvis rättegång inom skälig tid? 

Spanien har – såvitt känt är – ingen uttrycklig lagbestämmelse, som uttalar att den misstänkte har rätt till rättvis rättegång, förutom en allmän bestämmelse i den spanska grundlagen, Constitución Española, art. 25. 
Då Spanien är anslutet till Europakonventionen för mänskliga rättigheter återfinns i denna det regelverk, som styr frågan om rättvis rättegång. 
 
Till ledning av vad som är en rättvis rättegång i Spanien hänvisas till nämnda Europakonvention. Om man analyserar begreppet i konventionen utifrån att någon blivit anklagad för brott har denne ovillkorligt rätt till 
 
1. att betraktas som oskyldig till dess skulden blivit fastställd genom ett offentligt domstolsförfarande 
2. att utan dröjsmål på ett språk som den anklagade förstår i detalj underrättas om innebörden och grunderna för anklagelsen 
3. att få tillräcklig tid att förbereda sitt försvar
4. att få hjälp/biträde av advokat
5. att få förhöra vittnen, målsäganden och själv åberopa motbevisning 
6. att utan kostnad få tolk 
 
Därutöver har man rätt att få anklagelsen prövad inom skälig tid. 
 
Vad är då inom skälig tid? 
Vissa mål är s.k. förtursmål, dvs. dessa skall handläggas före andra mål, t.ex. om den anklagade är frihetsberövad – häktad – eller belagd med reseförbud eller om den anklagade är underårig.
I den svenska rättegångsbalken finns särskilda regler för att domstol är skyldigt att hålla huvudförhandling skyndsamt i synnerhet när det rör sig om en underårig, som dessutom är häktad och ålagd reseförbud.
 
Den som inte fyllt 18 år får nämligen endast häktas om det finns synnerliga skäl.
 
Spansk rätt innehåller ingen bestämd tid för när en huvudförhandling skall äga rum mot en underårig som är misstänkt för brott.
 
Reglerna om rätten till domstolsprövning inom skälig tid är en grundläggande rättighet för medborgarna inom EU.
 
Det är ingen ursäkt att domstolarna är överbelastade med mål eller att domare saknas.
 
En kränkning av staten skall medföra att den enskilde gottgöres för sitt lidande. 
 
Domstolspraxis är mycket snål, när det gäller ekonomisk ersättning till den som blivit kränkt, men svensk rätt innehåller en särskild bestämmelse, som medger strafflindring om en rättegång inte hållits inom skälig tid.
 
Erfarenheten visar emellertid att kompensation för den enskilde inte alls svarar mot det lidande som åsamkats denne.
 
Det är inte rimligt att en misstänkt sitter i ”domstolsfängelse” under en längre tid.
 
Mitt förslag är att om den misstänkte inte får en rättegång inom skälig tid skall helt enkelt åtalet mot honom ogillas.
Den pojke, som satt häktad och ålades reseförbud i stort sett ett år i avvaktan på rättegång mot honom, har enligt min uppfattning uppenbarligen kränkts av Spanien i förhållande till gällande rätt enligt det regelverk, som återfinns i Europakonventionen. 
 
Han bör därför vara berättigad till ekonomiskt skadestånd för själva kränkningen och dessutom ersättning för att han berövats friheten under ett år, då han helt frikändes i rättegången.
 
 Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255