Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Rektor Per Jonsson: ”Här känner elever och skolan ett fint föräldrastöd”

Annons - Svenska magasinet
Rektor Per Jonsson öppnar grinden till skolan i Fuengirola för ännu ett läsår

Rektor Per Jonsson öppnar grinden till skolan i Fuengirola för ännu ett läsår

Rektor Per Jonsson: ”Här känner elever och skolan ett fint föräldrastöd”

2012-09-05

Det är midsommarafton men det råder stor aktivitet på Svenska skolan i Fuengirola. Rektor Per Jonsson har flera möten inbokade under dagen när han tar emot Svenska Magasinet för en intervju. ”I år känns det betydligt lugnare och tryggare inför skolstarten till hösten. Hela personalstyrkan är klar inför det nya läsåret”, säger Per Jonsson.


Skicka till en vän

Av Ola Josefsson

Svenska skolan i Fuengirola har 35 anställda och runt 200 elever. Inför läsåret 2012/13 är fyra lärare nya, plus en vikarierande biträdande rektor under ett år.
- I år var vi ute i god tid och bemanningen är klar redan nu i slutet av juni. Samtliga nya lärare har redan varit på plats och bekantat sig med omgivningarna. Ifjol vid samma tid saknade vi fem lärare. Det var komplicerat och hela juli gick åt att leta personal. Med tanke på att de flesta har tre månaders uppsägningstid var det ingen lätt sak.
 
Per Jonsson har en bred erfarenhet från svenska utlandsskolor efter att ha varit i Bryssel, Nairobi och London. Sommaren 2011 blev Per rektor vid Fuengirolaskolan.
- Visserligen handlar det alltid om att komma in i en ny organisation. Fuengirolaskolan är trevlig och det är positiva toner från såväl elever som föräldrar, och lärarna gör ett bra jobb. 
 
Det rektorn uppskattar i synnerhet är kontakten med föräldrarna.
- Klockan 15 på eftermiddagen har jag föräldrarna utanför mitt fönster när de kommer för att hämta barnen. Det är en kontakt på nära håll som många skolor i Sverige saknar. Här känner elever och skolan ett fint föräldrastöd, säger Per Jonsson som vill berömma föräldrarna för deras intresse och stöd.
 
Per Jonsson är föreningschef, rektor och förskolechef på Svenska skolan i Fuengirola sedan sommaren 2011. Uppdraget som förskolechef var nytt inför förra läsåret.
- Eftersom vi endast har 16 eller 17 barn på förskolan är det en förhållandevis enkel uppgift. Mitt uppdrag är att leda den pedagogiska utvecklingen.
 
Betygssystemet förändrades hösten 2011 och kommer att gälla för alla som börjar årskurs 8 samt de som börjar gymnasiet. Elever som behöll det gamla systemet var årskurs 9 samt de som började andra eller tredje året på gymnasiet under förra läsåret. Det nya inför läsåret 2012/13 är att det i slutet av höstterminen 2012 ska  sättas betyg i årskurs 6 för första gången
- Det är bra, det ger tydlighet gentemot såväl föräldrar som barn. Sedan kan betyg och bedömning upplevas som svårt. I den pedagogiska utvecklingen ingår att elever ska bli rätt bedömda. 
 
Skolan har hyreskontrakt i fastigheten på Avenida Acapulco 11 i stadsdelen Los Boliches i Fuengirola fram till 2024. Vissa renoveringsarbeten är utförda. Bland annat har den gamla slitna tennisbanan på baksidan blivit en allsportsbana.
- Uppfräschning har skett på flera håll och det har skapats en trevlig lekmiljö för de minsta. Det känns bra att vi är kvar i Los Boliches då vi har många utbytesstudenter som bor i området. Lokaliseringen av skolan är bra.
- Vi har cirka 100 elever på gymnasiet varav tre fjärdedelar är gäststudenter. Eleverna trivs på skolan och på grund av det centrala läget stannar många kvar i skolan till långt framåt kvällen. Det blir som en ungdomsgård.
 
Framöver ska det läggas mer energi på att upprätta kontakter i det spanska samhället så att eleverna bättre kan integreras. Genom Elvira Herrador Quero har skolan en bra kontakt med myndigheterna i stan. Inför hösten tas nya steg.
- Det enklaste sättet att integreras är genom idrott och vi ska göra extra insatser på området så att våra elever kan komma in i spanska klubbar. Samtidigt är inte alla intresserade av idrott så vi måste även hitta kontakter inom exempelvis musik och konst.
Svenska skolan i Fuengirola ska även ha samarrangemang med norska och finska skolan då det gäller idrottstävlingar. Svenska skolan i Marbella använder sig av Fuengirolaskolans lokaler för musik och träslöjd.
 
När det gäller skolans ekonomi är den stabil, men det väntar utmaningar i framtiden. Skolan får inte statsbidrag för förskolan och i framtiden ligger den stora utmaningen i att följa med löneutvecklingen i Sverige.
- I framtiden kommer skolavgiften att behöva höjas för att vi ska kunna hänga med rent kvalitetsmässigt och ha den personal vi behöver. Gäststudenterna genererar omkring 40 procent av intäkterna och är betydelsefulla.
 
Svenska skolan arrangerar även kompletterande svenskundervisning på torsdagskvällar och lördagar för barn som går i andra skolor men som vill stärka svenska språket och kulturen.
- Svenskundervisningen är i synnerhet för barn som bor i tvåspråkiga hem. Det är unikt att Sverige satsar så mycket på detta. Totalt i hela världen är det runt 4.000 som får kompletterande undervisning i svenska, berättar Per Jonsson.
 
Ett nytt läsår står för dörren och runt 100 elever är nya på Svenska skolan inför hösten.
- Någon gång under de första veckorna planerar vi att göra en skolcamp där elever och lärare ska lära känna varandra. Vi bygger en gemenskap som är viktig inför fortsättningen.
 
För skolan gäller det att få till en struktur och följa de styrdokument som den nya skolreformen innehåller och som man är ålagda att följa. Till hösten väntas troligtvis skolinspektionen.
- Jag kan tänka mig att de är på gång då jag vet att de har besökt många andra utlandsskolor. Men vi är beredda, säger Per Jonsson som känner sig väl mottagen på kusten sedan ett år tillbaka.
 
Sommaren ägnas åt fritidshuset vid havet söder om Umeå.
- Det ska bytas fönster och tilläggsisoleras, det är skönt att koppla av med något annat under sommaren.
 
Tillbaka på Solkusten gillar Per att tillsammans med hustrun göra vandringar i Mijasbergen för att hämta energi. Eller så blir det löpning.
- Vi är är med i The Hash House Harriers som är en internationell organisation med inriktning på löpträning och socialt umgänge. Det startades av en engelsman 1938. Vi träffas på söndagar för löpning och socialt umgänge. Vi var med tidigare när jag tjänstgjorde i Afrika.
 
 
Visste du att...
Det finns 19 svenska utlandsskolor i världen varav sju ligger i Spanien. Utlandsskolorna har cirka 1.400 elever.
Från 2015 gäller lärarlegitimation vilket innebär att lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i.
Till hösten väntar ett OS där samtliga svenska utlandsskolor deltar. Varje skola har sina tävlingar i friidrott och resultaten redovisas på nätet.
 
 Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255